ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНТЕРАКТИВНА МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: маркетингові інструменти, прямий маркетинг, маркетингова система розподілу, туристичні послуги, конкурентоспроможність туристичної галузі

Анотація

Прямий маркетинг передбачає розповсюдження продуктів, інформаційних та рекламних переваг для клієнтів через інтерактивну роботу. Причина популярності прямого маркетингу в технічних досягненнях, таких як управління відносинами з клієнтами та Інтернет-маркетингу, які дозволяють прямий контакт з цільовими споживачами. Метою статті стало обґрунтування техніки прямого маркетингу як інтерактивної маркетингової системи розподілу туристичних послуг з метою підвищення конкурентоспроможності туризму. Прямий маркетинг характеризується високою точністю у отриманні швидких і прямих відповідей споживачів, і легкому вимірюванні маркетингових результатів. Прямий маркетинг ґрунтується на базах даних та списках потенційних користувачів послуг, стає все більш доступним для маркетологів. В статті визначено переваги та недоліки прямого маркетингу як інтерактивної маркетингової системи розподілу туристичних послуг.

Посилання

Державний сайт статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Blerim, K. (2012). The marketing of the craft products in Albania, The effects of web Marketing. European Scientific Journal, 8(3). URL: https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/52

Holleran, M. (2020). Tourism, Urbanization, and the Evolving Periphery of the European Union. Palgrave Pivot, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0218-7

Polyakov, M. Bilozubenko, V. Nebaba, N. Korneyev M. and Saihak Y. (2020). Analysis of asymmetry factors in the development of the EU tourism industry. Innovative Marketing , 16(4), 117–128. DOI: https://doi.org/10.21511/im.16(4).2020.10

Royle, J., & Laing, A. (2014). The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Model for the communication industries. International Journal of Information Management, 34(2), 65–73. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.11.008

Sushchenko O. and Ekouaghe M. (2019). Trends in the development of marketing technologies in the tourism market. Economics of Development, 18(1), 9–22. DOI: https://doi.org/10.21511/ed.18(1).2019.02

Ungerman, O., Dedkova, J., & Gurinova, K. (2018). The impact of marketing innovation on the competitiveness of enterprises in the context of Industry 4.0. Journal of Competitiveness, 10(2), 132–148. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2018.02.09

Vaculčikova, Z. Tučkova and Xuan Thanh Nguyen (2020). Digital marketing access as a source of competitiveness in traditional Vietnamese handicraft villages. Innovative Marketing, 16(1), 1–10. DOI: https://doi.org/10.21511/im.16(1).2020.01

WTTC (2019), "Travel & Tourism continues strong growth above global GDP (press release WTTC)", URL: https://www.wttc.org/about/mediacentre/press-releases/press-releases/2019/travel-tourism-continues-stronggrowth-above-global-gdp

Bezuhla L., Demchuk N. (2019) Development strategy of ecoturism enterprises as a factor of increasing their competitiveness. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: Collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przewosk: WSSG. Vol. 2. Р. 289–297.

Безугла Л.С. Соціально-економічні функції держави щодо розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_2_5

Official website of the State Statistics Committee. Retrieved from: www.ukrstat.gov.ua

Blerim, K. (2012). The marketing of the craft products in Albania, The effects of web Marketing. European Scientific Journal, 8(3). Retrieved from: https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/52

Holleran, M. (2020). Tourism, Urbanization, and the Evolving Periphery of the European Union. Palgrave Pivot, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-15-0218-7

Polyakov, M. Bilozubenko, V. Nebaba, N. Korneyev M. and Saihak Y. (2020). Analysis of asymmetry factors in the development of the EU tourism industry. Innovative Marketing, 16(4), 117–128. DOI: https://doi.org/10.21511/im.16(4).2020.10

Royle, J., & Laing, A. (2014). The digital marketing skills gap: Developing a Digital Marketer Model for the communication industries. International Journal of Information Management, 34(2), 65–73. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2013.11.008

Sushchenko O. and Ekouaghe M. (2019). Trends in the development of marketing technologies in the tourism market. Economics of Development, 18(1), 9–22. DOI: https://doi.org/10.21511/ed.18(1).2019.02

Ungerman, O., Dedkova, J., & Gurinova, K. (2018). The impact of marketing innovation on the competitiveness of enterprises in the context of Industry 4.0. Journal of Competitiveness, 10(2), 132–148. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2018.02.09

Vaculčikova, Z. Tučkova and Xuan Thanh Nguyen (2020). Digital marketing access as a source of competitiveness in traditional Vietnamese handicraft villages. Innovative Marketing, 16(1), 1–10. DOI: https://doi.org/10.21511/im.16(1).2020.01

WTTC (2019), "Travel & Tourism continues strong growth above global GDP (press release WTTC)". Retrieved from: https://www.wttc.org/about/mediacentre/press-releases/press-releases/2019/travel-tourism-continues-stronggrowth-above-global-gdp

Bezuhla L., Demchuk N. (2019) Development strategy of ecoturism enterprises as a factor of increasing their competitiveness. Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: Collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. Przewosk: WSSG. Vol. 2. Р. 289–297.

Bezuhla, L.S. (2011). Sotsialno-ekonomichni funktsii derzhavy schodo rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Socio-economic functions of the state for the development of small and medium enterprises in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, vol. 2. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_2_5 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 294
Завантажень PDF: 325
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Ільченко, Т. (2021). ПРЯМИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ІНТЕРАКТИВНА МАРКЕТИНГОВА СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-21
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають