№ 18 (2018): Економіка та суспільство

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ІНТЕГРАЦІЙНЕ ПОЄДНАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ
Кундєєва Г.О., Соломка О.М.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ТА ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ
Антоненко К.В., Забродський О.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЦІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Баєва О.І., Васильченко О.О.

УРБАНІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
Бакуліна Г.Ю.

TRANSFORMATION OF THE EUROPEAN MODEL REALIZATION OF COUNTRY FOREIGN TRADE INTERESTS
Virkovska А.А.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
Дем’янюк О.Б., Мандзій А.Р.

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У ФОРМУВАННІ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЄС
Король М.М., Носа А.М.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Мельник Ю.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТІ
Назаров М. І., Макаренко О.Я.

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Ушкаренко Ю.В., Чмут А.В., Синякова К.М.

ТУРЕЧЧИНА – МІЖНАРОДНИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ
Федун І.Л., Генералов О.В.

ЕКСПОРТ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
Циганок К.О., Батракова Т.І.

ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗВИТОК КРАЇНИ
Черномаз К.Г., Овсяк Є.В., Коваленко Є.В.

КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ ТОВАРІВ ДО ПОВНІСТЮ ВИРОБЛЕНИХ В КРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО УГОД ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ ЗА УЧАСТІ УКРАЇНИ
Яковенко О.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Бондар Т.Л.

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Бутенко В.М.

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В АПК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Грищук А.М.

УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА КРАЩИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Кробинець Г.В., Коляда Т.А.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Курбатова Т.О.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ
Куцик П.О., Процикевич А.І.

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Лепетюха Н.В., Липська А.С.

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Лепетюха Н.В., Павлюк К.В.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Лук’янова О.М., Кривцун Д.Ю.

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСОБЛИВОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Олексенко Р.І., Ортіна Г.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Полковниченко С.О., Козловська С.М., Середюк І.О.

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ОБСЯГИ ТОРГІВ ФОНДОВОГО РИНКУ
Пономарьова О.Б., Лінник А.О., Колесник Д.С.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ
Рахман М.С., Євтушенко В.А., Чупринюк Ю.В.

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ
Рахман М.С., Мангушев Д.В., Клімова А.С.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Тюріна М.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Шумська Г.М.

ХЕДЖУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ
Яворська В.О., Кублій Є.В

БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ НА МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ І ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
Яворська В.О., Тягнирядно О.М.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Янченко А.А., Сарбаш Л.Д.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

СОЦІАЛЬНІ СКЛАДОВІ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ
Антошкін В.К.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Ареф’єва О.В., Андрієнко М.М., Кравченко О.Р.

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ
Баценко Л.М., Галенін Р.В., Андрієнко А.А.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Божко В.П., Машкіна А.С.

В2В МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Бойчук І.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бойчук І.В.

ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бондаренко С.М.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бреус С.В., Шатненко Л.О.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД СОЮ
Бричко А.М., Зубенок А.В.

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК РЕЗЕРВІВ МОЖЛИВОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МАКБУД СЕРВІС»
Брюшкова Н.О., Завістовська Я.О.

ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЙМОМ ТА ЗВІЛЬНЕННЯМ ПЕРСОНАЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Вараксіна О.В., Степаненко Я.В.

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Галинська А.В., Савсюк Б.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Гаркуша В.О., Єршова Н.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Грубяк С.В.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Гудзь О.І.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Гулик Т.В., Кобзєв А.В.

АПАРТ-ГОТЕЛІ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Давиденко І.В., Скрипкару А.А.

ОЦІНКА СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІТ-МОДЕЛІ
Дейнека О.В., Діденко І.В.,Тарасенко В.М.

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ У ПІДПРИЄМСТВІ
Дем’яненко Н.В., Ясько О.М.

РИНОК МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Гладка Д.О.

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дзюбинська Х.М., Шашина М.В.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРОБІЗНЕСУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Драбчук Т.І., Коваль О.Ю.

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВ,ЇХ СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
Дубовик С.Г., Сигида Н.О., Спесивий Ю.Ю.

МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КЕЙТЕРИНГОВОГО БІЗНЕСУ
Єршова Н.Ю., Ткаченко М.О., Сиром’ятникова О.В.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ
Закревська Л.М.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Зудова І.Ю., Болгарова А.С.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Крихтіна Ю.О., Староватова С.О., Чайка С.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ МОТИВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Кучер М.М., Саурабх Р.П.

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІТ-ПІДПРИЄМСТВА «SOMNIUM GAME»
Лепетюха Н.В., Борох А. Ю.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ліснічук О.А., Нестерчук Т.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «CHANNEL MANAGER» В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Мелень О.В., Стригуль Л.С., Побережна Н.М.

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ГНУЧКОСТІ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ
Мерінова С.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ЇЇ ОЦІНКИ
Навольська Н.В.

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Новик І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Носань Н.С.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ольховая І.О.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Отливанська Г.А.

ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Пархоменко О.С., Осадча А.О.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Писаренко В.В., Дем’яненко Н.В., Назаренко Є.О.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Пілявоз Т.М., Глущенко Л.Д.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Савіна С.С.

ADVANTAGES AND FEATURES OF CROSS-DOCKING IN INTERNATIONAL AND UKRAINIAN LOGISTICS
Savchenko L.V., Kuzmenko A.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Судакова О.І., Іванов В.І., Медведєв Р.С.

СИСТЕМА ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Супрун С.Д.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З СИГНАЛАМИ В АНТИСИПАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тарасова Г.О.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ МОТИВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИХ АКТИВИЗАЦИИ
Ткаченко Н.Э.

ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ И УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Фриман И.М., Фриман Е.М.

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Хринюк О.С., Крижня В.О.

УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
Циган Р.М., Бондаренко І.В., Зеленська В.В.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Штангрет А.М., Шляхетко В.В., Штангрет І.А.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Дрогомирецька Л.Ф.

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Дюгованець О.М., Федурця В.П., Довба І.В.

КІБЕРНЕТИЧНЕ УЯВЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ
Метіль Т.К.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
Нездоймінов С.Г., Александрочкіна П.О.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРЕРОБКИ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР У РЕГІОНІ
Косінський П.М.

ЗАДАЧІ І ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИОРЕНДОВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Масленнікова В.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ АВТОНОМІЄЮ ЗВО
Дериховська В.І., Степуріна С.О.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ
Карпенко Н.М., Ямчук Г.М.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Кузьмінська Н.Л., Солосіч О.С.

СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Личковська М.Р.

ОГЛЯД МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Оверчук В.А.

АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
Оганезова А.В.

СУЧАСНІ АРТ-ОБ'ЄКТИ ТА ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ: ДІАЛЕКТИКА СПІВВІДНОШЕНЬ
Радіонова О.М.

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Середницька Л.П., Гуменна Т.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ВНУТРІШНІЙ АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЙОГО КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
Абрамова А.С.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Гатаулліна Е.І., Божок М.О.

ОЩАДНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Гупаловська М.Б.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ УКРАЇНИ
Деркач Ю.Б., Кречетова М.Г.

РЕАЛЬНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Дернова І.А., Здір В.А.

БІТКОЙН ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Єлісєєва О.Є., Волошина О.В., Дідур С.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Жаворонок А.В.

Ф'ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Заволока Л.О., Колєснік Є.О., Сіліна І.С.

ФОНДОВИЙ РИНОК:СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Заволока Л.О., Лінник А.О., Колесник Д.С.

ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ: РЕАЛІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Золотарьова О.В., Брежнєва-Єрмоленко О.В., Короп Є.О.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Коверза В.С.

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
Кривич Я.М., Пахненко О.М., Матусенко Т.В.

СУЧАСНИЙ БАНКІНГ: РИЗИКИ ТА ЗАХИСТ
Кривцун І.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Насібова О.В., Придатченко Б.Ю.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Пісна А.Б., Бухтіарова А.Г.

СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
Савчук Д.Г.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
Суханова А.В., Пухальська Н.О., Черній Б.С.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СТАН ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Шелест О.Л., Сидоренко О.О.

АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ КІБЕРШАХРАЙСТВ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Яровенко Г.М., Бояджян М.М.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇЇ ОБЛІК В УКРАЇНІ
Августова О.О.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Балазюк О.Ю., Сисоєва І.М., Пилявець В.М.

ВПЛИВ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Бєляєва Л.А., Кучма Л.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Гайдаржийська О.М., Попович О.В., Кромбет А.Ю.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Ганін В.І., Христофор А.В.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
Голик В.Р.

ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ:ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Гуцаленко Л.В., Каправа О.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Жиряда Х.В., Савчук Д.Г

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАКОПИЧЕННЯ В ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Занько Б.М.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
Касич А.О., Леуська С.М.

МЕТОДИКА ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Касич А.О., Мирошниченко К.О., Похила М.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Костирко А.Г., Рожнова І.С., Михайленко Н.С.

ГЕНЕЗИС УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ ЗМІН
Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кузь В.І., Тиніц І.І.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯДОКУМЕНТУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВА
Курган Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Литвінова К.В.

ГРОШОВІ КОШТИ:ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ
Макарович В.К., Фортуненко К.О.

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Михайлишин Н.П., Будник Л.А.

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Нездойминога О.Є.

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА:СУТНІСТЬ,СТРУКТУРА ТА МІСЦЕ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Озеран А.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
Петренко А.Я., Попова В.Д.

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Попова В.Д., Курилюк Н.М.

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Розіт Т.В., Слюніна Т.Л.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКИХ СЛУЖБ
Степова Т.Г., Ахмад М.І., Оводюк Н.О.

МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ІСНУЮЧИХ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Фатенок-Ткачук А.О., Данилко А.Р.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
Фурсова В.А., Шалун І.М., Лазебна І.Р.

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЮ
Шелест В.С.

СТАТИСТИКА

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ
Рахман М.С., Сівакова О.А.

ПРОБЛЕМА І АНАЛІЗ ВІД`ЄМНОГО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ ЗА 2008-2017 РОКИ
Сьомченко В.В., Ільчнеко Д.А.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ТИПОВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Бондарєва Т.І.

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ КЛІЄНТ-РОЗКЛАДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Гафіяк А.М., Бородіна О.О., Гусак В.

ВТРАТИ АГРЕГОВАНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ДОСЯГНЕННІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ РІВНОСТІ
Горбачук В.М., Колесник Ю.С., Дунаєвський М.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ АКТИВІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ ГРУП
Норік Л.О., Железнякова Е.Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Солодухін С.В., Хорошун В.В.

ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Петренко Н.О.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ: ІНТЕГРАЦІЙНЕ ПОЄДНАННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ
Кундєєва Г.О., Соломка О.М.

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ ТА ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК МЕТОДИ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ
Антоненко К.В., Забродський О.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ЛОГІСТИЦІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Баєва О.І., Васильченко О.О.

УРБАНІЗАЦІЯ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ
Бакуліна Г.Ю.

TRANSFORMATION OF THE EUROPEAN MODEL REALIZATION OF COUNTRY FOREIGN TRADE INTERESTS
Virkovska А.А.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ: СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ
Дем’янюк О.Б., Мандзій А.Р.

РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ У ФОРМУВАННІ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ ЄС
Король М.М., Носа А.М.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СВІТОВОГО РИНКУ ТВОРІВ МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
Мельник Ю.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТІ
Назаров М. І., Макаренко О.Я.

КРЕАТИВНА ЕКОНОМІКА: СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Ушкаренко Ю.В., Чмут А.В., Синякова К.М.

ТУРЕЧЧИНА – МІЖНАРОДНИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ
Федун І.Л., Генералов О.В.

ЕКСПОРТ ТА ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
Циганок К.О., Батракова Т.І.

ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РОЗВИТОК КРАЇНИ
Черномаз К.Г., Овсяк Є.В., Коваленко Є.В.

КРИТЕРІЇ ВІДНЕСЕННЯ ТОВАРІВ ДО ПОВНІСТЮ ВИРОБЛЕНИХ В КРАЇНІ ВІДПОВІДНО ДО УГОД ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ ЗА УЧАСТІ УКРАЇНИ
Яковенко О.В.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО РИНКУ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Бондар Т.Л.

ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Бутенко В.М.

ІННОВАЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В АПК УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Грищук А.М.

УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ДЕФІЦИТОМ: ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ТА КРАЩИЙ ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Кробинець Г.В., Коляда Т.А.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Курбатова Т.О.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ
Куцик П.О., Процикевич А.І.

СУЧАСНИЙ СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Лепетюха Н.В., Липська А.С.

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Лепетюха Н.В., Павлюк К.В.

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Лук’янова О.М., Кривцун Д.Ю.

ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ЯК ОСОБЛИВОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Олексенко Р.І., Ортіна Г.В.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ
Полковниченко С.О., Козловська С.М., Середюк І.О.

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ОБСЯГИ ТОРГІВ ФОНДОВОГО РИНКУ
Пономарьова О.Б., Лінник А.О., Колесник Д.С.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ
Рахман М.С., Євтушенко В.А., Чупринюк Ю.В.

АНАЛІЗ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ НА ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ М’ЯСА ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ УКРАЇНИ
Рахман М.С., Мангушев Д.В., Клімова А.С.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В РАМКАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Тюріна М.М.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Шумська Г.М.

ХЕДЖУВАННЯ В УПРАВЛІННІ ЦІНОВИМИ РИЗИКАМИ
Яворська В.О., Кублій Є.В

БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ НА МІЖНАРОДНИХ ТОВАРНИХ І ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
Яворська В.О., Тягнирядно О.М.

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Янченко А.А., Сарбаш Л.Д.

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

СОЦІАЛЬНІ СКЛАДОВІ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ У МЕНЕДЖМЕНТІ
Антошкін В.К.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Ареф’єва О.В., Андрієнко М.М., Кравченко О.Р.

СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ НАУКИ УПРАВЛІННЯ
Баценко Л.М., Галенін Р.В., Андрієнко А.А.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Божко В.П., Машкіна А.С.

В2В МАРКЕТИНГ ЯК СУЧАСНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Бойчук І.В.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Бойчук І.В.

ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Бондаренко С.М.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Бреус С.В., Шатненко Л.О.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ПІД СОЮ
Бричко А.М., Зубенок А.В.

ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК РЕЗЕРВІВ МОЖЛИВОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МАКБУД СЕРВІС»
Брюшкова Н.О., Завістовська Я.О.

ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЙМОМ ТА ЗВІЛЬНЕННЯМ ПЕРСОНАЛУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Вараксіна О.В., Степаненко Я.В.

РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Галинська А.В., Савсюк Б.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Гаркуша В.О., Єршова Н.Ю.

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Грубяк С.В.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
Гудзь О.І.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Гулик Т.В., Кобзєв А.В.

АПАРТ-ГОТЕЛІ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Давиденко І.В., Скрипкару А.А.

ОЦІНКА СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІТ-МОДЕЛІ
Дейнека О.В., Діденко І.В.,Тарасенко В.М.

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРУДОВИХ КОНФЛІКТІВ У ПІДПРИЄМСТВІ
Дем’яненко Н.В., Ясько О.М.

РИНОК МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Гладка Д.О.

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Дзюбинська Х.М., Шашина М.В.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРОБІЗНЕСУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Драбчук Т.І., Коваль О.Ю.

УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВ,ЇХ СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
Дубовик С.Г., Сигида Н.О., Спесивий Ю.Ю.

МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РИНКОВОЮ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ КЕЙТЕРИНГОВОГО БІЗНЕСУ
Єршова Н.Ю., Ткаченко М.О., Сиром’ятникова О.В.

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МАТРИЧНОГО АНАЛІЗУ
Закревська Л.М.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
Зудова І.Ю., Болгарова А.С.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ В УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Крихтіна Ю.О., Староватова С.О., Чайка С.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ МОТИВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Кучер М.М., Саурабх Р.П.

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ІТ-ПІДПРИЄМСТВА «SOMNIUM GAME»
Лепетюха Н.В., Борох А. Ю.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ліснічук О.А., Нестерчук Т.А.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «CHANNEL MANAGER» В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Мелень О.В., Стригуль Л.С., Побережна Н.М.

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ГНУЧКОСТІ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ
Мерінова С.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ВИБОРУ ПОКАЗНИКІВ ЇЇ ОЦІНКИ
Навольська Н.В.

АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Новик І.В.

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Носань Н.С.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ольховая І.О.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ФОРМУВАННІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
Отливанська Г.А.

ВИКОРИСТАННЯ ПІДХОДУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАНЦЮГА СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Пархоменко О.С., Осадча А.О.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Писаренко В.В., Дем’яненко Н.В., Назаренко Є.О.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Пілявоз Т.М., Глущенко Л.Д.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Савіна С.С.

ADVANTAGES AND FEATURES OF CROSS-DOCKING IN INTERNATIONAL AND UKRAINIAN LOGISTICS
Savchenko L.V., Kuzmenko A.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРСОНАЛУ В СТРАТЕГІЯХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Судакова О.І., Іванов В.І., Медведєв Р.С.

СИСТЕМА ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Супрун С.Д.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ З СИГНАЛАМИ В АНТИСИПАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тарасова Г.О.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ МОТИВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ИХ АКТИВИЗАЦИИ
Ткаченко Н.Э.

ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ И УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Фриман И.М., Фриман Е.М.

ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Хринюк О.С., Крижня В.О.

УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ
Циган Р.М., Бондаренко І.В., Зеленська В.В.

АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ТА ВИЯВЛЕННЯ ЗАГРОЗ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Штангрет А.М., Шляхетко В.В., Штангрет І.А.

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Дрогомирецька Л.Ф.

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Дюгованець О.М., Федурця В.П., Довба І.В.

КІБЕРНЕТИЧНЕ УЯВЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ РЕГІОНУ
Метіль Т.К.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ВЕКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ
Нездоймінов С.Г., Александрочкіна П.О.

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРЕРОБКИ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР У РЕГІОНІ
Косінський П.М.

ЗАДАЧІ І ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИОРЕНДОВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
Масленнікова В.В.

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ АВТОНОМІЄЮ ЗВО
Дериховська В.І., Степуріна С.О.

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ АВІАПЕРЕВІЗНИКІВ
Карпенко Н.М., Ямчук Г.М.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДОСЯГНЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Кузьмінська Н.Л., Солосіч О.С.

СУТНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОЇ МОБІЛЬНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Личковська М.Р.

ОГЛЯД МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Оверчук В.А.

АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ
Оганезова А.В.

СУЧАСНІ АРТ-ОБ'ЄКТИ ТА ІНКЛЮЗИВНИЙ ТУРИЗМ: ДІАЛЕКТИКА СПІВВІДНОШЕНЬ
Радіонова О.М.

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Середницька Л.П., Гуменна Т.В.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ВНУТРІШНІЙ АНАЛІЗ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЙОГО КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
Абрамова А.С.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Гатаулліна Е.І., Божок М.О.

ОЩАДНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОВЕДІНКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Гупаловська М.Б.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ УКРАЇНИ
Деркач Ю.Б., Кречетова М.Г.

РЕАЛЬНИЙ ЕФЕКТИВНИЙ ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Дернова І.А., Здір В.А.

БІТКОЙН ЯК ЕЛЕМЕНТ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Єлісєєва О.Є., Волошина О.В., Дідур С.В.

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Жаворонок А.В.

Ф'ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Заволока Л.О., Колєснік Є.О., Сіліна І.С.

ФОНДОВИЙ РИНОК:СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Заволока Л.О., Лінник А.О., Колесник Д.С.

ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ: РЕАЛІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Золотарьова О.В., Брежнєва-Єрмоленко О.В., Короп Є.О.

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Коверза В.С.

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ
Кривич Я.М., Пахненко О.М., Матусенко Т.В.

СУЧАСНИЙ БАНКІНГ: РИЗИКИ ТА ЗАХИСТ
Кривцун І.М.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА
Насібова О.В., Придатченко Б.Ю.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Пісна А.Б., Бухтіарова А.Г.

СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛІНГУ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
Савчук Д.Г.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ
Суханова А.В., Пухальська Н.О., Черній Б.С.

ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: СТАН ТА УПРАВЛІННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Шелест О.Л., Сидоренко О.О.

АНАЛІЗ НАСЛІДКІВ КІБЕРШАХРАЙСТВ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
Яровенко Г.М., Бояджян М.М.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КРИПТОВАЛЮТИ ТА ЇЇ ОБЛІК В УКРАЇНІ
Августова О.О.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З РОЗШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
Балазюк О.Ю., Сисоєва І.М., Пилявець В.М.

ВПЛИВ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Бєляєва Л.А., Кучма Л.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Гайдаржийська О.М., Попович О.В., Кромбет А.Ю.

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА – ІНФОРМАЦІЙНЕ ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Ганін В.І., Христофор А.В.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
Голик В.Р.

ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ:ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
Гуцаленко Л.В., Каправа О.С.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Жиряда Х.В., Савчук Д.Г

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НАКОПИЧЕННЯ В ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
Занько Б.М.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА МІЖНАРОДНИМИ ТА НАЦІОНАЛЬНИМИ СТАНДАРТАМИ
Касич А.О., Леуська С.М.

МЕТОДИКА ЕКСПРЕС-АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Касич А.О., Мирошниченко К.О., Похила М.О.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Костирко А.Г., Рожнова І.С., Михайленко Н.С.

ГЕНЕЗИС УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНИХ ЗМІН
Костюченко В.М., Малиновська А.М., Мамонова А.В.

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Кузь В.І., Тиніц І.І.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯДОКУМЕНТУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВА
Курган Н.В.

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ
Литвінова К.В.

ГРОШОВІ КОШТИ:ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ
Макарович В.К., Фортуненко К.О.

ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОСТОВІРНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Михайлишин Н.П., Будник Л.А.

УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Нездойминога О.Є.

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА:СУТНІСТЬ,СТРУКТУРА ТА МІСЦЕ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Озеран А.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ
Петренко А.Я., Попова В.Д.

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Попова В.Д., Курилюк Н.М.

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ТА РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Розіт Т.В., Слюніна Т.Л.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ ПРАЦІВНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКИХ СЛУЖБ
Степова Т.Г., Ахмад М.І., Оводюк Н.О.

МЕТОДИКА ВИЯВЛЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ІСНУЮЧИХ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА У ПРОЦЕСІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Фатенок-Ткачук А.О., Данилко А.Р.

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
Фурсова В.А., Шалун І.М., Лазебна І.Р.

АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЮ
Шелест В.С.

СТАТИСТИКА

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ
Рахман М.С., Сівакова О.А.

ПРОБЛЕМА І АНАЛІЗ ВІД`ЄМНОГО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ ЗА 2008-2017 РОКИ
Сьомченко В.В., Ільчнеко Д.А.

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ТИПОВИХ БІЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
Бондарєва Т.І.

ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ КЛІЄНТ-РОЗКЛАДУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Гафіяк А.М., Бородіна О.О., Гусак В.

ВТРАТИ АГРЕГОВАНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИ ДОСЯГНЕННІ МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ РІВНОСТІ
Горбачук В.М., Колесник Ю.С., Дунаєвський М.С.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ АКТИВІВ НА ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВ ІНОЗЕМНИХ БАНКІВСЬКИХ ГРУП
Норік Л.О., Железнякова Е.Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ІМІТАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ В УПРАВЛІННІ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Солодухін С.В., Хорошун В.В.

ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Петренко Н.О.

Опубліковано: 2020-11-13