СИСТЕМА ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПОСЛУГ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: міжнародний туристичний бізнес, туристична послуга, якість туристичного продукту, якісне обслуговування, споживач, внутрішня якість, ISO

Анотація

Стаття присвячена сучасним аспектам розвитку індустрії туризму та гостинності міжнародного туристичного бізнесу. Авторами підкреслюється актуальність і необхідність забезпечення та підвищення якості внутрішнього туристичного продукту, в умовах зміни кон’юнктури туристського попиту і суттєво збільшених внутрішніх і в’їзних туристських потоках. Сучасні споживачі послуг індустрії гостинності та туризму мають значний туристичний досвід, і відповідність світовим стандартам якості є необхідною умовою для подальшого розвитку туризму та гостинності як в нашій країні так і на арені міжнародного туристичного ринку. У статті розглянуті аспекти поняття «якість» стосовно до товарів і послуг, а також відмінні риси «якості виробника» і «якості споживача». Описано особливості забезпечення якості в сфері індустрії туризму та гостинності: це велика різноманітність видів діяльності і широкий набір функцій, які реалізують підприємства індустрії (організаційна, виробнича, сервісна і торгова функції). Авторами розглядаються питання формування механізму забезпечення якості на підприємствах індустрії туризму та гостинності. У висновку намічені кроки, запропоновані етапи і модель формування механізму забезпечення якості індустрії туризму та гостинності.

Посилання

Романов І.О. Міжнародні стандарти якості надання послуг: загальний підхід до розвитку проблеми. URL: https://quality.eup.ru/MATERIALY4/ms-uslug.htm

Зорін І.В. Менеджмент туризму. URL: https://tourlib.net/books_tourism/zorin.htm

Антонова А.Б. Качество как фактор развития индустрии туризма и гостеприимства. Науковедение. 2015. Том 7. №6. URL: https://tourlib.net/statti_tourism/antonova.htm

Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. Москва : Экономика, 1986. 471 с.

ISO 9000:2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь». URL: https://www.iso.org/ru/contents/news/2016/05/Ref2077.html

Romanov I.O. Mizhnarodni standarty yakosti nadannia posluh: zahalnyi pidkhid do rozvytku problemy. URL: https://quality.eup.ru/MATERIALY4/ms-uslug.htm

Zorin I.V. Menedzhment turyzmu. URL: https://tourlib.net/books_tourism/zorin.htm

Antonova A.B. (2015) Kachestvo kak faktor razvytyia yndustryy turyzma y hostepryymstva. Naukovedenye. T. 7. № 6. URL: https://tourlib.net/statti_tourism/antonova.htm

Feihenbaum A. (1986) Kontrol kachestva produktsyy. Moskva: Ekonomyka.

ISO 9000:2011 «Systemy menedzhmenta kachestva. Osnovnye polozhenyia y slovar». URL: https://www.iso.org/ru/contents/news/2016/05/Ref2077.html

Переглядів статті: 192
Завантажень PDF: 154
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Чуєва, І., Безкоровайна, Л., & Ніколаєва, Т. (2021). СИСТЕМА ЯКОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПОСЛУГ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-3