ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: інноваційні технології, туризм, туристична діяльність, онлайн-тур, електронний бізнес, ефективність, прибуток

Анотація

Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки та впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей. Необхідно бути сучасним, йти в ногу з прогресом, щоб забезпечити ефективність і прибутковість даної сфери послуг. В даний час, в науковій літературі, розвиткові інновацій в туристичній сфері загалом і в туристичному бізнесі зокрема, приділяється настільки ж значна увага, як і інноваційному розвитку всієї економіки. Специфіка галузі така, що будь-які інновації в туризмі – це, перш за все, вивід на ринок продуктів, що володіють в той чи інший момент часу найвищими споживчими властивостями, здатними підвищити рівень задоволеності існуючого споживчого попиту. Стаття містить відомості про напрямки розвитку інноваційної діяльності в сфері туристичних послуг і їх грамотному застосуванні на підприємствах даної галузі. Також інформує про основні інноваційні технології, їх зміст, застосування і ефективності.

Посилання

Тайгібова Т.Т. Інновації в туризмі – як один з найважливіших факторів підвищення рівня соціально-економічної необхідності розвитку Республіки Дагестан. Проблеми сучасної економіки : матеріали I Міжнар. наук. конф. (м. Челябінск, грудень 2011 р.). Челябінськ : Два комсомольця, 2011. С. 153–156.

Вартанова Марина. Инновационная деятельность в туризме и ее государственное регулирование. Journal of International Economic Affairs. 2017. № 7. Р. 209.

Цыринова Н.С. Современные инновационные технологии в туристической отрасли. Молодой ученый. 2016. № 27.2 (131.2). С. 45–46.

Taihibova T.T. (2010) Innovatsii v turyzmi – yak odyn z naivazhlyvishykh faktoriv pidvyshchennia rivnia sotsialno-ekonomichnoi neobkhidnosti rozvytku Respubliky Dahestan [Innovations in tourism-as one of the most important factors of increase of level of social and economic necessity of development of the Republic of Dagestan]. Proceedings of the Problemy suchasnoi ekonomiky: materialy I Mizhkonar. nauch. konf., pp. 153–156.

Vartanova M. (2017) Innovatsyonnaia deiatelnost v turizme i ee gosudarstvennoe regulirovaniye [Innovative activity in tourism and its state regulation]. Journal of International Economic Affairs, 7, 209.

Tsyrynova N.S. (2016) Sovremennye innovatsyonnye tekhnologii v turystycheskoi otrasli [Modern innovative technologies in the tourism industry]. Molodoi uchenyi, 27.2 (131.2), pp. 45–46.

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Чуєва, І., Ніколаєва, Л., & Косарєва, Н. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-19