СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН БРОНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Ключові слова: туристичний бізнес, туристична індустрія, туристичні послуги, онлайн-бронювання, інтернет-бронювання, інформаційні ресурси, онлайн-продаж

Анотація

У статті аналізується розвиток та найважливіші тенденції, освоєння розвитку ринку онлайн бронювання туристичних та готельних послуг в Україні. Характеризується сутність онлайн бронювання, його історія та актуальні можливості використання. Розглядаються тенденції розвитку електронних систем бронювання та резервування туристичних послуг, висвітлено фактори, що впливають на ринок онлайн продажів туристичних послуг, виділено переваги та недоліки організації подорожей з використанням сучасних інформаційних ресурсів. Проаналізовано найуспішніші моделі популярних сайтів, підключених до систем бронювання, розкрито переваги даних сервісів. Розглянуто відмінності структури онлайн тревел ринку України та Європи. Запропоновано шляхи щодо підвищення конкурентоспроможності та використання систем інтернет-бронювання та резервування туристичних та готельних послуг України.

Посилання

Захарова К.В. Использование современных информационных технологий в туристической отрасли Крыма. Экономика Крыма. 2009. № 27.

Ляпіна І.Ю. Організація та технологія готельного обслуговування: підручник для початкової професійної освіти. Київ : Академія, 2015. 208 с.

Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 493 с.

J.P. Mellinas. Inconsistent behavior in online consumer reviews: The effects of hotel attribute ratings on location. Tourism Management. doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.034

Кучеренко К. В. Розвиток інформаційних технологій та їх запровадження у діяльність підприємств туристичної сфери. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rozvitokinformatsiynih-tehnologiy-ta-yih-zaprovadzhennya-u-diyalnist-pidpriemstv-turistichnoyi-sferi.

Сайт РБК-Україна. URL: https://travel.rbc.ua/ukr

Hotel Industry; Everything You Need to Know About Hotels! Revfine.com, 2020. URL: https://www.revfine.com/hotel-industry/.

Hite A., Rossmann R. 2019 Global Hotel Study. An unprecedented, worldwide view of the hospitality industry. CoStar Realty Information, Inc., 2020. URL: https://str.com/sites/default/files/global-hotel-study-report-2019-2020.pdf.

Zakharova K.V. (2009) Ispolzovaniye sovremennykh informatsyonnykh tekhnolohyi v turystycheskoi otrasly Kryma. Ekonomika Kryma. № 27.

Liapina I.Iu. (2015) Orhanizatsiia ta tekhnolohiia hotelnoho obsluhovuvannia: pidruchnyk dlia pochatkovoi profesiinoi osvity. Kyiv: Akademyia, 208 s.

Melnychenko S.V. (2016) Informatsiini tekhnolohii v turyzmi: teoriia, metodolohiia, praktyka. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 493 s.

J.P. Mellinas. Inconsistent behavior in online consumer reviews: The effects of hotel attribute ratings on location. Tourism Management. doi: https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.034

Kucherenko K.V. Rozvytok informacijnykh texnologij ta yikh zaprovadzhennya u diyalnist pidpryyemstv turystychnoyi sfery. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/rozvitokinformatsiynih-tehnologiy-ta-yih-zaprovadzhennya-u-diyalnist-pidpriemstv-turistichnoyi-sferi.

Sajt RBK-Ukrayina. URL: https://travel.rbc.ua/ukr

Hotel Industry; Everything You Need to Know About Hotels! Revfine.com, 2020. URL: https://www.revfine.com/hotel-industry/.

Hite A., Rossmann R. 2019 Global Hotel Study. An unprecedented, worldwide view of the hospitality industry. CoStar Realty Information, Inc., 2020. URL: https://str.com/sites/default/files/global-hotel-study-report-2019-2020.pdf.

Переглядів статті: 605
Завантажень PDF: 1158
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Чуєва, І., Жестков, С., & Сидорук, А. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОНЛАЙН БРОНЮВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-11