ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: туристична галузь, готельно-ресторанний бізнес, інформаційні системи і технології, автоматизовані програми, фахівці, професійні компетентності

Анотація

Стаття присвячена розвитку галузі туризму і готельно-ресторанного бізнесу як особливого важеля у сучасній економіці України. Схарактеризовано вплив інформаційних систем і технологій на діяльність туристичних підприємств, а також готельно-ресторанних закладів. Визначено проблеми некомпетентності персоналу у сфері обслуговування щодо використання автоматизованих програмних комплексів у професійній діяльності. Розглянуто роботи видатних вітчизняних наукових діячів, які займалися дослідженням використання інформаційних систем і технологій у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі, а також професійної підготовки майбутніх фахівців у визначених напрямах. Виокремлено завдання закладів вищої освіти щодо формування певного рівня знань і вмінь з використання інформаційних систем та технологій у майбутніх фахівців туристичної галузі й готельно-ресторанного бізнесу.

Посилання

Василенко С. Вища освіта в Європі: традиційні і нові підходи в аспектах європейської інтеграції. Проблеми освіти. 2017. Вип. 7. С. 155–160.

Закон України «Про туризм». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Парус. URL: http://www.parus.com.ua

Полковнікова І. Професійна підготовка менеджерів туризму до використання інформаційних технологій. Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2009. № 10(173). С. 89–96.

Vasylenko S. (2017) Vyshcha osvita v Yevropi : tradytsiyni i novi pidkhody v aspektakh yevropeysʹkoyi intehratsiyi [Higher education in Europe: traditional and new approaches in aspects of European integration]. Problemy osvity – Problems of education, vol. 3, pp. 146–152. (in Ukrainian)

Zakon Ukrayiny «Pro turyzm» [Law of Ukraine «On Tourism»]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80#Text

Parus [Sail]. URL: http://www.parus.com.ua

Polkovnikova I. (2009) Profesiina pidhotovka menedzheriv turyzmu do vykorystannia informatsiinykh tekhnolohii [Professional training of tourism managers to use information technologies]. Visnyk Luhansʹkoho natsionalʹnoho Universytetu im. Tarasa Shevchenka – Bulletin of Lugansk National University Taras Shevchenko. Series: Pedagogical Sciences, vol. № 10 (173), pp. 89–96. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 219
Завантажень PDF: 218
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Сидорук, А., & Омельяненко, Г. (2022). ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-48

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають