ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІЖНАРОДНІ ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ

Ключові слова: міжнародна готельна індустрія, готельні мережі, рейтинги готельних мереж, COVID-19, тенденції

Анотація

У статті проаналізовано динаміку розвитку міжнародної готельної індустрії, визначено основних лідерів міжнародних готельних мереж, надано їм стислу характеристику. Вивчено і проаналізовано основні тенденції міжнародної готельної індустрії за 2014-2021 рр. Розглянуто негативний вплив пандемії COVID-19 і імовірні шляхи розвитку міжнародної готельної індустрії. Понад 20 % готельних підприємств світу належать або функціонують під керівництвом міжнародних готельних операторів. Рейтинг готельних лідерів для кожної великої географічної зони демонструє, що регіональні ринки продовжують залишатися досить закритими для міжнародних компаній. Досягнення лідируючих позицій в першій десятці компаній на ринку є першочерговою необхідністю, тому що дозволяє завоювати довіру і залучити в портфель інвесторів.

Посилання

Рейтинги готельних мереж «225 hotels». URL: https://cutt.ly/HXIivKw

Офіційний сайт AccorHotels. URL: https://www.accorhotels.com

Офіційний сайт Best Western Hotels & Resorts. URL: www.bestwestern.com

Офіційний сайт Choice Hotels International. URL: www.choicehotels.com

Офіційний сайт Hilton. URL: www.hiltonworldwide.com

Офіційний сайт InterContinental Hotels Group (IHG). URL: www.ihgplc.com

Офіційний сайт Marriott International. URL: www.Marriottdevelopment.com

Офіційний сайт Wyndham Hotels & Resorts. URL: www.wyndhamhotels.com

Market size of the global hotel industry from 2014 to 2018 (in billion U.S. dollars). Statista, 2020. URL: https://cutt.ly/qCkMjav

Даниліна С.О., Коцюрубенко Г.М., Шикіна О.В. Фінансово-економічні наслідки пандемії для світової туристичної галузі. Причорноморські економічні студії. 2020. № 52. Ч. 1. С. 29–34.

Корж Н.В., Онищук Н.В. Вплив пандемії COVID-19 на готельну галузь. Економічний простір. 2020. № 156. С. 140–143. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-25

Литовка А.О., Шикіна О.В. Класифікація інноваційної діяльності туристичного підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв, 2016. Випуск №14. С. 416–420.

Шикіна О.В., Гончаренко Я.Є., Козловський Р.С. Тенденції розвитку європейського ринку готельних послуг. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2019. № 5 (268). С. 216–233.

Шикіна О.В. Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж. Актуальні проблеми економіки. 2018. № 12 (210). С. 82–91.

Шикіна О.В., Гончаренко Я.Є., Козловський Р.С. Дослідження функціонування міжнародної готельної мережі «Hilton». Східна Європа: екноміка, бізнес та управління. 2019. № 5 (22). С. 175–181.

Шикіна О.В. Дослідження функціонування міжнародної готельної мережі «Marriott». Приазовський економічний вісник. 2019. № 6 (17). С. 222–227.

Ratings of hotel chains «225 hotels». Available at: https://cutt.ly/HXIivKw

Official site of AccorHotels. URL: https://www.accorhotels.com

Official site of Best Western Hotels & Resorts. Available at: www.bestwestern.com

Official site of Choice Hotels International. Available at: www.choicehotels.com

Official site of Hilton. Available at: www.hiltonworldwide.com

Official site of InterContinental Hotels Group (IHG). Available at:www.ihgplc.com

Official site of Marriott International. Available at: www.marriottdevelopment.com

Official site of Wyndham Hotels & Resorts. Available at: www.wyndhamhotels.com

Statista (2020). Market size of the global hotel industry from 2014 to 2018 (in billion U.S. dollars). Available at: https://cutt.ly/qCkMjav

Danilyna S.O., Kotsiurubenko G.M., Shykina O.V. (2020) Financial and economic consequences of the pandemic for the world tourism industry. Prychornomorski ekonomichni studii, Odesa, no. 52, pp. 29–34. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.52-4

Korzh N.V., Onyshchuk N.V. (2020) Impact of the COVID-19 pandemic on the hotel industry. Ekonomichnyi prostir, no. 156, pp. 140–143. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-25

Lytovka A.O., Shykina O.V. (2016) Classification of innovative activity of a tourist enterprise. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. Mykolaiv. № 14. pp. 416–420.

Shykina O.V., Honcharenko Ya.Ye., Kozlovskyi R.S (2019) Development trends of the European market of hotel services. Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. Nauky: ekonomika, politolohiia, istoriia, no. 5 (268), pp. 216–233.

Shykina O.V. (2018) The dynamics of the development of the international hotel industry on the example of hotel chains. Aktualni problemy ekonomiky, no. 12 (210), pp. 82–91.

Shykina O.V., Honcharenko Ya.Ye., Kozlovskyi R.S. (2019) Study of the operation of the international hotel chain "Hilton". Skhidna Yevropa: eknomika, biznes ta upravlinnia, no. 5 (22), pp. 175–181.

Shykina O.V. (2019) Research of functioning of the international hotel network "Marriott". Priazovsky economic bulletin, no. 6 (17), рр. 222–227.

Переглядів статті: 224
Завантажень PDF: 475
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Шикіна, О. (2022). ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІЖНАРОДНІ ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-5
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають