ЕКОЛОГІЧНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ В КУРОРТНИХ ГОТЕЛЯХ

Ключові слова: курортні готелі, екологічна стратегія, маркетингова стратегія, екологія

Анотація

Стаття розглядає важливість екологічної маркетингової стратегії у курортних готелях. Автори підкреслюють, що сучасні туристи все більше звертають увагу на екологічні аспекти під час вибору відпочинку. Тому курортні готелі мають уважно вивчати ці тенденції і розробляти екологічну маркетингову стратегію, щоб залучити клієнтів та зберегти навколишнє середовище. У статті розглядаються конкретні приклади екологічних ініціатив, які можуть бути впроваджені в курортних готелях, наприклад, використання енергозберігаючих технологій, сортування відходів, використання місцевих продуктів та інше. Автори підкреслюють, що такі ініціативи можуть не тільки залучити екологічно свідомих клієнтів, але й позитивно вплинути на репутацію готелю та сприяти збереженню навколишнього середовища. Крім того, стаття наголошує на важливості комунікації екологічних ініціатив готелю зі своїми клієнтами та співробітниками. Автори рекомендують використовувати різні канали комунікації.

Посилання

Паньків Н.Є., Гунько В.М. Вплив закладів туристичної інфраструктури на навколишнє середовище та розвиток еко-готелів як інноваційної концепції гостинності. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. № 27(3). С. 108–112.

Терещук Н.В. Вплив екологічної сертифікації на рейтинг готелів з боку клієнтів. Інфраструктура ринку. 2022. № 65. С. 133–137.

Семенов В.Ф., Нєчева Н.В. Макроекономічний контекст ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери : монографія. Одеса, 2019. 259 с.

Ярьоменко С.Г., Шикіна О.В., Нєчева Н.В. Позиціонування Одеської області на ринку готельних послуг України. Інфраструктура ринку. 2020. № 48. С. 213–221.

Pankiv N.Ye. & Hunko V.M. (2017) Vplyv zakladiv turystychnoi infrastruktury na navkolyshnie seredovyshche ta rozvytok eko-hoteliv yak innovatsiinoi kontseptsii hostynnosti. [The impact of tourist infrastructure on the environment and the development of eco-hotels as an innovative concept of hospitality]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, vol. 27(3), pp. 108–112.

Tereshchuk N.V. (2022) Vplyv ekolohichnoi sertyfikatsii na reitynh hoteliv z boku kliientiv. [The impact of ecological certification on hotel ratings by customers]. Infrastruktura rynku, vol. 65, pp. 133–137.

Semenov V.F., Niecheva N.V. (2019) Makroekonomichnij kontekst efektivnogo upravlinnya personalom pidpriyemstv kurortno-rekreacijnoyi sferi [Macroeconomic context of effective personnel management of businesses in the resort and recreational sector] monohrafia [a monograph]. Odesa, 259 p. (in Ukrainian).

Yaromenko S.G., Shikina O.V., Nyecheva N.V. (2020) Pozicionuvannya Odeskoyi oblasti na rinku gotelnih poslug Ukrayini. [Position of Odessa region on the market of hotel services in Ukraine]. Infrastruktura rynku, vol. 48, рр. 213–221.

Переглядів статті: 80
Завантажень PDF: 207
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Нєчева, Н., Шикіна, О., & Давиденко, І. (2023). ЕКОЛОГІЧНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ В КУРОРТНИХ ГОТЕЛЯХ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-77
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають