ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ: ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ

Ключові слова: вірусний маркетинг, маркетингові комунікації, контент, маркетинг, соціальні мережі

Анотація

У статті розглянуто особливості вірусного маркетингу як інструменту маркетингових комунікацій. Привернуто увагу до збільшення актуальності вірусного маркетингу поряд із традиційними методами маркетингових комунікацій. Означено, що маркетингова техніка, яка використовує соціальні мережі для швидкого поширення інформації про бренд набуває стрімкої популярності. Вірусний маркетинг заснований на припущенні про те, що людина так заражається ідеєю рекламного продукту, що свідомо чи несвідомо поширює інформацію про нього і стає активним рекламоносієм. Широке застосування вірусного маркетингу останнім часом зростає швидкими темпами, що пояснюється зростаючою популярністю інтернет-спільнот та блогів. Крім того, це менш витратний спосіб маркетингу. У даній статті розглядаються принципи впливу вірусного маркетингу на потенційного споживача, його популярність на ринку. Наведено приклади успішних маркетингових кампаній, зроблено висновки та означено перспективи подальших досліджень.

Посилання

Вирусный маркетинг: реклама, за которую не нужно платить URL: https://elit-web.ua/blog/viral-marketing (дата звернення: 19.04.2022).

Rushkoff D. Media Virus / Douglas Rushkoff URL: https://ru.scribd.com/document/253617497/RushkoffDouglas-Media-Virus-Hidden-Agendas-in-Popular-Culture-2nd-1996-no-OCR-pdf (дата звернення: 20.01.2022).

The Virus of marketing URL: https://www.fastcompany.com/27701/virus-marketing (дата звернення: 19.04.2022).

Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Internet-технологій у маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. №4(2). С. 64-74.

Ковалевский Д. Вирусный маркетинг, как он есть / Д. Ковалевский. Москва, 2011. 247 с.

Інноваційні методи маркетингових комунікацій та перспективи їх використання в політичній практиці URL: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2012/197-185-5.pdf (дата звернення: 19.04.2022).

Вірусний маркетинг: ефективність, особливості та його приклади URL: https://marketer.ua/ua/efektivnist-virusnogo-marketingu/ (дата звернення: 19.04.2022).

Шесть принципов виральности, или как работает вирусный маркетинг URL: https://netpeak.net/ru/blog/shest-printsipov-viral-nosti-ili-kak-rabotayet-virusnyy-marketing/ (дата звернення: 19.04.2022).

Virusnyy marketing: reklama, za kotoruyu ne nuzhno platit' [Viral Marketing: Advertising You Don't Have to Pay For]. Retrieved from https://elit-web.ua/blog/viral-marketing

Rushkoff D. Media Virus / Douglas Rushkoff. Retrieved from https://ru.scribd.com/document/253617497/RushkoffDouglas-Media-Virus-Hidden-Agendas-in-Popular-Culture-2nd-1996-no-OCR-pdf

The Virus of Marketing. Retrieved from https://www.fastcompany.com/27701/virus-marketing.

Illiashenko, S.M. (2011). Suchasni tendentsii zastosuvannia Internet-tekhnolohii u marketynhu [Modern trends in the use of marketing Internet technologies]. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 4 (2), 64-74. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/jpdf/Mimi_2011_4(2) [in Ukrainian].

Kovalevskiy D. (2011) Virusnyiy marketing, kak on est [Viral marketing: the way it is] Moscow (in Russian)

Innovatsiyni metody marketynhovykh komunikatsiy ta perspektyvy yikh vykorystannya v politychniy praktytsi [Innovative methods of marketing communications and prospects for their use in political practice]. Retrieved from https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2012/197-185-5.pdf

Virusnyy marketynh: efektyvnistʹ, osoblyvosti ta yoho pryklady [Viral marketing: effectiveness, features and examples]. Retrieved from https://marketer.ua/ua/efektivnist-virusnogo-marketingu/

Shest' printsipov viral'nosti, ili kak rabotayet virusnyy marketing [Six principles of virality, or how viral marketing works]. Retrieved from https://netpeak.net/ru/blog/shest-printsipov-viral-nosti-ili-kak-rabotayet-virusnyy-marketing/

Переглядів статті: 301
Завантажень PDF: 336
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Сало, Я. (2022). ВІРУСНИЙ МАРКЕТИНГ: ПРИНЦИПИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-64
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають