ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЛЕМПІНГУ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: глемпінг, екологічний туризм, внутрішній туризм, готельна послуга, перспективи розвитку

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальним питанням розвитку індустрії гостинності, а саме створення нового формату готельного продукту в регіоні, як глемпінг. Доведено, що у зв'язку з кардинальними змінами в економіці країни та туристичної індустрії вцілому пов'язаними з наслідками пандемії коронавірусу, актуальними стають питання пошуку ресурсів та можливостей для розвитку внутрішнього туризму і однією з перспективних галузей внутрішнього туризму можна віднести розвиток глемпінгів, які забезпечать відновлення фізичних та духовних сил населення в умовах єднання з природою. Цей напрям у майбутньому буде одним із перспективних і дасть можливість розвивати внутрішній туризм в регіонах нашої країни в тому числі і на Черкащині. Формулюється основна думка, що глемпінг є комбінованим турпродуктом, де природа та навколишній ландшафт є його невід'ємною частиною. Обгрунтовано, що розвиток глемпінгу забезпечить територіальним економічним системам стійкість, збільшить оборотність грошових потоків, та сприятиме зростанню отримання податків. Зроблено висновок про перспективи розвитку даного виду відпочинку, його високий потенціал для національної економіки, у тому числі і для Черкаської області.

Посилання

Бойко В.О. Глемпінг – новий тренд індустрії гостинності. Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка. 2021. Випуск 8. URL: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/176/173 (дата звернення: 2.02.2022)

Давиденко І.В. Глемпінг як перспективна форма розвитку екотуризму. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2017. Вип. 26. С. 10–13.

Досягнення і амбітні плани Черкаського туризму. URL: https://novosti-turbiznesa.info/article/dosyagnennya_i_ambitni_plani_cherkaskogo_turizmu.html (дата звернення: 06.02.2022)

На Черкащині ухвалили програму розвитку туризму. URL: https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/na-cherkashhini-uxvalili-programu-rozvitku-turizmu/ (дата звернення: 05.02.2022)

Олійник О.В., Мостенська Т.Л., Тарасюк Г.М., Чагайда А.О. Перспективи розвитку готелів у стилі глемпінг в Україні. Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 4 (90). С. 38–46.

Поколодна М.М., Полчанінова І.Л., Рябєв А.А. Глемпінг як перспективний різновид туризму та готельного бізнесу. Бізнес Інформ. 2021. № 6. C. 157–169.

П'ять зірок для намету. Що таке глемпінги і де їх знайти в Україні. URL: https://focus.ua/uk/ukraine/487738-pyat-zvezd-dlya-palatki-chto-takoe-glempingi-i-gde-ih-najti-v-ukraine (дата звернення: 03.02.2022)

Lebedeva T.E., Bulganina S.V., Sul’dina V.V., Belousova K.V. Tendencii vybora sredstv razmeshcheniya. Nauka Krasnoyar’ya. 2018. T. 7. № 2-2. pp. 36-40

Zruchno.Travel. URL: https://zruchno.travel/News/New/6101?lang=ua (дата звернення: 02.02.2022)

Boiko V.O. (2021) Hlempinh – novyi trend industrii hostynnosti [Glemping is a new trend in the hospitality industry]. Tavriiskyi naukovyi visnyk. Seriia: Ekonomika. № 8. Аvailable at: http://tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/article/view/176/173 (аccessed 2 February 2022). (in Ukrainian)

Davydenko I.V. (2017) Ghlempingh jak perspektyvna forma rozvytku ekoturyzmu [Glemping as a promising form of ecotourism development]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogho ghumanitarnogho universytetu. № 26, рр. 10–13. (in Ukrainian)

Dosjaghnennja i ambitni plany Cherkasjkogho turyzmu [Achievements and ambitious plans of Cherkasy tourism]. Аvailable at: https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/na-cherkashhini-uxvalili-programu-rozvitku-turizmu/ (аccessed 6 February 2022).

Na Cherkashhyni ukhvalyly proghramu rozvytku turyzmu [A program for tourism development has been approved in Cherkasy region]. Аvailable at: https://ck-oda.gov.ua/novyny-cherkaskoyi-oblasti/na-cherkashhini-uxvalili-programu-rozvitku-turizmu/ (аccessed 5 February 2022).

Olijnyk O.V., Mostensjka T.L., Tarasjuk Gh.M., Chaghajda A.O. (2019) Perspektyvy rozvytku ghoteliv u styli ghlempingh v Ukrajini [Prospects for the development of glamping hotels in Ukraine]. Ekonomika, upravlinnja ta administruvannja. № 4 (90), рр. 38–46. (in Ukrainian)

Pokolodna M. M., Polchaninova I. L., Rjabjev A. A. (2021) Ghlempingh jak perspektyvnyj riznovyd turyzmu ta ghoteljnogho biznesu [Glemping as a promising type of tourism and hotel business]. Biznes Inform. № 6, рр. 157–169. (in Ukrainian)

P'jatj zirok dlja nametu. Shho take ghlempinghy i de jikh znajty v Ukrajini [Five stars for the tent. What are glampings and where to find them in Ukraine]. Аvailable at: https://focus.ua/uk/ukraine/487738-pyat-zvezd-dlya-palatki-chto-takoe-glempingi-i-gde-ih-najti-v-ukraine (аccessed 3 February 2022).

Lebedeva T.E., Bulganina S.V., Sul’dina V.V., Belousova K.V. (2018) Tendencii vybora sredstv razmeshcheniya [Trends in the choice of accommodation facilities]. Nauka Krasnoyar’ya. T. 7. № 2–2, pp. 36–40. (in Russian)

Zruchno.Travel. Аvailable at: https://zruchno.travel/News/New/6101?lang=ua (аccessed 2 February 2022).

Переглядів статті: 268
Завантажень PDF: 198
Опубліковано
2022-03-29
Як цитувати
Поворознюк, І., & Нещадим, Л. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГЛЕМПІНГУ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (37). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-13
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають