ДОСВІД СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: стратегічні альянси, готельний бізнес, глобалізація, рейтинг найбільших готельних стратегічних альянсів

Анотація

Стаття присвячена питанню створення стратегічних альянсів у готельному бізнесі, виявленню критеріїв віднесення до категорії «стратегічний альянс», виявленню переваг та недоліків подібного роду об’єднань та дослідженню найбільших стратегічних альянсів готельного бізнесу. Визначено якими об'єктивними критеріями обґрунтовані інтеграційні процеси в сфері готельного господарства. В ході проведеного аналізу було виявлено чотири основні види альянсів в готельному бізнесі. Наведено приклади стратегічних альянсів: «The Leading Hotels of the World», «Historic Hotels of America», «Small Luxury Hotels of the World», «Historic Hotels of Europe», «Best Eastern Hotels», «The Small Leading Hotels of the World», «Luxury Alliance», «The Leading SPAs of the World», «Global Hotel Alliance», «Alliance City» та «Alliance Resorts» від Reikartz Hotel Group та інш. У топ-10 стратегічних альянсів готельного бізнесу потрапили об’єднання з США, Франції, Великобританії, Іспанії, ОАЕ.

Посилання

325 hotels. URL: http://www.marketingandtechnology.com/repository/webFeatures/HOTELS/H1807_SpecialReport_Intro.pdf

Шикіна О.В. Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж. Актуальні проблеми економіки. 2018. №12 (210). С. 82–91.

Шикіна О.В., Гончаренко Я.Є., Козловський Р.С. Тенденції розвитку європейського ринку готельних послуг. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. 2019. № 5 (268). С. 216–233. URL: http://n-visnik.oneu.edu.ua/collections/2019/268/pdf/216-233.pdf

Даниліна С.О., Коцюрубенко Г.М., Шикіна О.В. Фінансово-економічні наслідки пандемії для світової туристичної галузі. Причорноморські економічні студії. 2020. № 52. Ч. 1. С. 29–34. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/52_1_2020/6.pdf

Офіційний сайт The leading hotels of the world. URL: http://www.lhw.com

Офіційний сайт Luxury alliance. URL: http://www.luxury-alliance.com

Офіційний сайт Great Hotels of the World. URL: https://www.ghotw.com/

Офіційний сайт Global Hotel Alliance. URL: https://www.globalhotelalliance.com/

Офіційний сайт Reikartz Hotel Group. URL: https://reikartz.com/

325 hotels. Retrieved from: https://cutt.ly/DSBuuAu

Shykina O.V. (2018) Dynamika rozvytku mizhnarodnoi hotelnoi industrii na prykladi hotelnykh merezh [Dynamics of development of the international hotel industry on the example of hotel chains]. Aktualni problemy ekonomiky. No. 12 (210), s. 82–91. (in Ukrainian)

Shykina O.V., Honcharenko Ya.Ye., Kozlovskyi R.S. (2019) Tendentsii rozvytku yevropeiskoho rynku hotelnykh posluh [Trends in the development of the European hotel services market] Naukovyi visnyk Odeskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu. Nauky: ekonomika, politolohiia, istoriia. No. 5(268), s. 216–233. Retrieved from: https://cutt.ly/vSBjoGy (in Ukrainian)

Danilyna S.O., Kotsiurubenko G.M., Shykina O.V. (2020) Finansovo-ekonomichni naslidky pandemii dlia svitovoi turystychnoi haluzi [Financial and economic consequences of the pandemic for the world tourism industry]. Prychornomorski ekonomichni studii, no. 52, pp. 29–34. Retrieved from: http://bses.in.ua/journals/2020/52_1_2020/6.pdf (in Ukrainian)

The leading hotels of the world. Retrieved from: http://www.lhw.com

Luxury alliance. Retrieved from: http://www.luxury-alliance.com

Great Hotels of the World. Retrieved from: https://www.ghotw.com/

Global Hotel Alliance. Retrieved from: https://www.globalhotelalliance.com/

Reikartz Hotel Group. Retrieved from: https://reikartz.com/

Переглядів статті: 180
Завантажень PDF: 192
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Шикіна, О., Гончаренко, Я., & Ремігайло, І. (2022). ДОСВІД СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-22
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають