ПОКОЛІННЯ Z ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ СЕГМЕНТ РИНКУ ПРАЦІ

Ключові слова: теорія поколінь, покоління Z, ринок праці, молодь, цінності, мотивація

Анотація

У статті розглядається портрет учасника ринку праці, який належить поколінню Z. Систематизовані характерні риси та особливості покоління Z. Виявлено позитивні та негативні аспекти в поведінці представників покоління, для визначення перспектив поведінки на роботі, впливу на бізнес-середовище і систему управління в компаніях. Відзначаються проблеми працевлаштування та адаптації до економічного та соціального середовища. Визначено можливості досліджуваного покоління в сучасному світі. Проведене авторами статті дослідження дозволили виявити основні тенденції в домінуванні типів поведінки і характерологічних особливостях представників покоління Z, які сформують повноцінний сегмент ринку праці, починаючи з 2022 року. Запропоновано рекомендації, що пов'язані з практичними напрямками з працевлаштування та утримання цього контингенту співробітників. Визначено основні напрями вдосконалення взаємовідносин між роботодавцем і найманим працівником через дієві інструменти мотивації для покоління Z.

Посилання

Howe N., Strauss W. Generations : the history of America's future, 1584 to 2069. New York : William Morrow & Company, 1991. 538 p.

Якимова З.В., Масилова М.Г. Поколение Z как потенциальный сегмент. Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. № 4. С. 341–345.

Fromm J. Gen Z in the workforce: how to recruit and retain youth generations. Forbes. 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2018/07/03/gen-z-in-the-work-force-how-to-recruit-and-retainyouth-generations/#4f5af7037569

Ермоленко А.Б. Розвиток національного освітнього простору в контексті надбань теорії поколінь. Вісник національного університету оборони. 2015. № 3(40). С. 82–87. URL: http://lib.iitta.gov.ua/11251/1/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.pdf

Економічна активність населення України 2016 рік : Стат. збірник / Державна служба статистики України, 207 с. URL: http://ukrstat.gov.ua/

Стиллман, Д., Стиллман, И. Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. С. 113.

Howe N., Strauss W. Generations : the history of America's future, 1584 to 2069. New York : William Morrow & Company, 1991. 538 p.

Yakimova Z.V., Masilova M.G. (2017) Pokolenie Z kak potencial'nyj segment. Azimut nauchnykh issledovanij: pedagogika i psikhologiya, no. 4, pp. 341–345.

Fromm J. Gen Z in the workforce: how to recruit and retain youth generations. Forbes. 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/jefffromm/2018/07/03/gen-z-in-the-work-force-how-to-recruit-and-retainyouth-generations/#4f5af7037569

Ermolenko A.B. (2015), Rozvytok natsionalnoho osvitnoho prostoru v konteksti nadban teoriyi pokolin [The development of national educational space environment in the context of the theory of generations]. Visnyk natsionalnoho universytetu oborony, no. 3(40), pp. 82–87.

Ekonomichna aktyvnist naselennya Ukrayiny 2016 rik. Statystychnyy zbirnyk [Economically active population Ukraine 2016: Statistical collection] (2017), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Kyiv, p. 207.

Stillman, D., Stillman, I. (2018) Pokolenie Z na rabote. Kak ego ponyat' i najti s nim obshchij yazyk / Dehvid Stillman, Iona Stillman. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber.

Переглядів статті: 128
Завантажень PDF: 210
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Кривцова, М., & Сорока, О. (2021). ПОКОЛІННЯ Z ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ СЕГМЕНТ РИНКУ ПРАЦІ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-2
Розділ
ЕКОНОМІКА