УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Ключові слова: кадри, потенціал, аграрна сфера, управління, розвиток, матеріальне заохочення

Анотація

Метою написання статті є дослідження особливостей управління кадровим потенціалом аграрної сфери. Для ефективного функціонування та розвитку підприємства необхідно постійно підвищувати рівень кваліфікації працівників – найважливіший елемент людських ресурсів. Працівник сучасного підприємства повинен мислити стратегічно, бути освіченим, культурним та швидко адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища. У статті обґрунтовано необхідність виділення особливостей управління кадровим потенціалом аграрної сфери. Виявлено основні проблеми кадрового потенціалу аграрної сфери, головними причинами виникнення яких є відсутність належної матеріальної винагороди за працю, втрата престижності професій працівників аграрної сфери. Виділена необхідна умова для розвитку ефективного механізму управління кадровим потенціалом аграрної сфери.

Посилання

Бондаревська К.В. Ефективність використання персоналу аграрних підприємств : [монографія]. Дніпропетровськ : ДДФА, 2017. 165 с.

Дашко І.М. Кадровий потенціал: сутність та фактори його розвитку. Економіка та держава. 2017. № 1. С. 65–68.

Смачило В.В. Управління кадровим потенціалом підприємства в контексті соціальної відповідальності. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 119–126.

Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства : [монографія]. Ірпінь : НАДПСУ, 2015. 174 с.

Bondarevska K.V. (2017) Efektyvnist vykorystannia personalu ahrarnykh pidpryiemstv [Efficiency of use of personnel of agrarian enterprises]. Dnipropetrovsk: DSFA. (in Ukrainian)

Dashko I.M. (2017) Kadrovyi potentsial sutnist ta faktory yoho rozvytku. ekonomika ta derzhava [Human resources: the essence and factors of its development]. Ukrainian Economy And State, no. 1, pp. 65–68.

Smachilo V.V. (2016) Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva v konteksti sotsialnoi vidpovidalnosti [Management of human resources in the context of social responsibility]. Ukrainian Academic Review, no. 1, pp. 119–126.

Belarus T.V. (2015) Stratehichne upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of human resources of the enterprise]. Irpen: NADPSU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 180
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Носань, Н., & Артеменко, С. (2021). УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АГРАРНОЇ СФЕРИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-38
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають