АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ключові слова: ґендер, ґендерна рівність, ринок праці, індекс ґендерного розриву, оплата праці

Анотація

У статті розглядається ґендерної рівності на світовому ринку праці. Надано аналіз актуальних даних та досліджень з цієї теми. Основний акцент приділено саме тому, як позиції жінок відрізняються від позицій чоловіків на ринку праці, а саме – хто частіше обіймає керівні посади, яка частка зайнятих, яка різниця в оплаті праці залежно від ґендеру. Представлено рейтинг глобального індексу ґендерного розриву в 2021 році та окреслено позиції України у цьому рейтингу. Зроблено аналіз країн за рівнем освіти. Надано результати досліджень МОП про світове ставлення жінок та чоловіків щодо жінок на роботі. Також показано розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Україні. Українське суспільство активно відходить від консервативних поглядів на ґендерні ролі людей. Саме це може стати ключовим фактором на шляху до досягнення повної гендерної рівності. Зроблено висновки з даного дослідження та окреслено перспективи подальших досліджень.

Посилання

United Nation: Department of Economic and Social Affairs. URL: https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/

Global Gender Gap Report 2021. URL: https://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww3.weforum.org%2Fdocs%2FWEF_GGGR_2021.pdf&clen=13585155&chunk=true

ILO-Gallup Report. URL: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_546256/lang--en/index.htm

Мінекономіки ініціює зменшення гендерного розриву в зарплатах. URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=c14f1962-0376-4426-a1d4-cfa0e8d16b43&title=MinekonomikiInitsiiuZmenshenniaGendernogoRozrivuVZarplatakh

Женщины тратят на домашние дела 200 рабочих дней за год. Втрое больше, чем мужья. URL: https://rg.ru/2019/04/08/skolko-vremeni-tratiat-zhenshchiny-na-domashniuiu-rabotu.html

Women in managerial positions. URL: https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/apps/women-in-managerial-positions-1/explore

Towards a better future for women and work: Voices of women and men. URL: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_546256/lang--en/index.htm

Мінекономіки впроваджуватиме гендерну рівність у зарплатах жінок і чоловіків. URL: https://profpressa.com/news/minekonomiki-vprovadzhuvatime-gendernu-rivnist-u-zarplatakh-zhinok-i-cholovikiv

Розгортається міжнародний рух «За рівну оплату праці рівної цінності». URL: http://employers.org.ua/news/id2139

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ : Знання, 2001.

Табанова А. Аналіз гендерної рівності та рекомендації щодо її забезпечення на ринку праці України та Одеської області. Вісник соціально-економічних досліджень. 2017. № 63–64. С. 92–103. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.2-3(63-64).2017.92-103

United Nation: Department of Economic and Social Affairs. Retrieved from: https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/

Global Gender Gap Report 2021. Retrieved from: https://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww3.weforum.org%2Fdocs%2FWEF_GGGR_2021.pdf&clen=13585155&chunk=true

ILO-Gallup Report. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_546256/lang--en/index.htm

The Ministry of Economy is initiating a reduction in the gender pay gap. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=c14f1962-0376-4426-a1d4-cfa0e8d16b43&title=MinekonomikiInitsiiuZmenshenniaGendernogoRozrivuVZarplatakh (in Ukrainian)

Women spend 200 working days a year on household chores. Three times more than husbands. Retrieved from: https://rg.ru/2019/04/08/skolko-vremeni-tratiat-zhenshchiny-na-domashniuiu-rabotu.html (in Russian)

Women in managerial positions. Retrieved from: https://worlds-women-2020-data-undesa.hub.arcgis.com/apps/women-in-managerial-positions-1/explore

Towards a better future for women and work: Voices of women and men. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_546256/lang--en/index.htm

The Ministry of Economy will introduce gender equality in the salaries of women and men. Retrieved from: https://profpressa.com/news/minekonomiki-vprovadzhuvatime-gendernu-rivnist-u-zarplatakh-zhinok-i-cholovikiv (in Ukrainian)

The international movement "For equal pay for work of equal value" is unfolding. Retrieved from: http://employers.org.ua/news/id2139 (in Ukrainian)

Grishnova O. A (2001). Lyudsʹkyy kapital: formuvannya v systemi osvity i profesiynoyi pidhotovky [Human capital: formation in the system of education and training]. Kyiv: Knowledge. (in Ukrainian)

Tabanova A. (2017). Analiz hendernoyi rivnosti ta rekomendatsiyi shchodo yiyi zabezpechennya na rynku pratsi Ukrayiny ta Odesʹkoyi oblasti [Analysis of gender equality and recommendations for its provision in the labor market of Ukraine and Odessa region]. Bulletin of Socio-Economic Research, 63–64, 92–103. DOI: https://doi.org/10.33987/vsed.2-3(63-64).2017.92-103 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 253
Завантажень PDF: 171
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Сало, Я., & Пашута, Д. (2021). АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-11
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають