ВПЛИВ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ НА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС

Ключові слова: готельно-ресторанні послуги, готельно-ресторанний бізнес, готель, турист, гість, економічна сфера, номерний фонд, заклади розміщення, розвиток бізнесу, війна, військова агресія

Анотація

У статті розглянуто деякі теоретичні аспекти розвитку готельно-ресторанних послуг в Україні на сучасному етапі генези сфери гостинності. Виявлено, що сфера готельно-ресторанних послуг наразі перебуває у нерівномірно «заморожених» умовах, але попри воєнний стан та бойові дії на території України, все ж функціонує та, в деяких регіонах, навіть розвивається. Досліджено та виявлено що рашистська військова агресія негативно позначилася на динаміці розвитку та функціонування сфери готельно-ресторанних послуг. З метою забезпечення розвитку та ефективного функціонування суб’єктів готельно-ресторанної сфери сформульовано та запропоновано низку перспективних заходів розвитку ринку готельно-ресторанних послуг України в різноманітних напрямках. Досить пріоритетним напрямком у розвитку готельного бізнесу в нашій країні вважається відкриття чи модернізація вже функціонуючих готелів. На даний момент для готельно-ресторанної індустрії характерний розвиток спеціалізації готелів та готельних послуг, створення міжнародних альянсів та готельних ланцюгів, розвиток малого бізнесу у сфері готельної індустрії, дедалі більше залучення до технологічного процесу гостинності нових інформаційних технологій.

Посилання

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства (2010–2020). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Finansovi rezultaty do opodatkuvannia pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva (2010–2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Тарасовський Ю. Все більше компаній готові платити працівникам і постачальникам. Головні факти з дослідження Gradus та KSE. URL: https://forbes.ua/news/vse-bilshe-kompaniy-gotovi-platiti-pratsivnikam-ipostachalnikam-golovni-fakti-z-doslidzhennya-gradus-ta-kse-28042022-5709

ДАРТ та UHRA запускають акцію з благодійного бронювання номерів в українських готелях. URL: https://interfax.com.ua/news/general/810589.html

Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action “Visit Ukraine in the Future”. URL: https://visitukraine.today/blog/214/ukrainian-hotels-located-in-war-zones-ask-the-world-for-supportand-launch-the-action-visit-ukraine-in-the-future

Новий конкурс грантів МОМ для мікропідприємств та самозайнятих осіб. URL: https://gurt.org.ua/news/grants/78174/

Баженова С., Пологовська Ю., Канцур І. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в умовах сьогодення. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-22

Шинкар С., Перцович Т. Розвиток маркетингу в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі у сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-70

Finansovi rezultaty do opodatkuvannia pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva (2010–2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 10.03.2023)

Finansovi rezultaty do opodatkuvannia pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti z rozpodilom na velyki, seredni, mali ta mikropidpryiemstva (2010–2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 09.03.2023)

Tarasovskyi Yu. Vse bilshe kompanii hotovi platyty pratsivnykam i postachalnykam. Holovni fakty z doslidzhennia Gradus ta KSE. Available at: https://forbes.ua/news/vse-bilshe-kompaniy-gotovi-platiti-pratsivnikam-ipostachalnikam-golovni-fakti-z-doslidzhennya-gradus-ta-kse-28042022-5709 (accessed: 11.03.2023)

DART ta UHRA zapuskaiut aktsiiu z blahodiinoho broniuvannia nomeriv v ukrainskykh hoteliakh. Available at: https://interfax.com.ua/news/general/810589.html (accessed: 04.03.2023)

Ukrainian hotels located in war zones ask the world for support and launch the action “Visit Ukraine in the Future”. Available at: https://visitukraine.today/blog/214/ukrainian-hotels-located-in-war-zones-ask-the-world-for-supportand-launch-the-action-visit-ukraine-in-the-future (accessed: 03.03.2023)

Novyi konkurs hrantiv MOM dlia mikropidpryiemstv ta samozainiatykh osib. Available at: https://gurt.org.ua/news/ grants/78174/ (accessed: 05.03.2023)

Bazhenova, S., Pologovska, I., & Kantsur, I. (2022). Development of hotel and restaurant business in today’s conditions. Economy and Society, (38). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-22

Shynkar, S., & Pertsovych, T. (2022). Development of marketing in tourism and hotel and restaurant business in modern conditions. Economy and Society, (38). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-70

Переглядів статті: 173
Завантажень PDF: 303
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Чуєва, І. (2023). ВПЛИВ СВІТОВОГО РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ НА МІЖНАРОДНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-25
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають