АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ

Ключові слова: інтернет-маркетинг, готельні мережі, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram

Анотація

Стаття присвячена аналізу інструментів інтернет-маркетингу, які використовуються національними готельними мережами в Україні. У роботі розглядається роль інтернет-маркетингу в успішному функціонуванні готельної індустрії та виявляються найбільш ефективні інструменти для досягнення маркетингових цілей. Автори дослідження провели аналіз веб-сайтів та соціальних медіа готельних мереж, що дозволило зробити висновки про використання різних інструментів інтернет-маркетингу. Зокрема, у роботі детально розглядаються такі інструменти, як Instagram, Facebook, YouTube, Telegram. Автори також надають поради щодо покращення інтернет-маркетингу для готельних мереж, зокрема, рекомендують використовувати персоналізований контент, активно взаємодіяти з клієнтами в соціальних мережах та віддавати перевагу мобільному маркетингу.

Посилання

Даниленко М.І. Інтернет-маркетинг підприємств готельного господарства: дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Марія Іванівна Даниленко; КНТЕУ. Київ, 2016.

Мазаракі А., Мельниченко С., Даниленко М. Інтернет-маркетинг у готельному бізнесі. Вісн. КНТЕУ. 2018. № 5. С. 46–58.

Барна М.Ю., Білецька І. М., Баран Р. Я. Базис формування інструментарію інтернет-маркетингу туристичних підприємств в умовах діджиталізації. Держава та регіони. 2018. № 5 (104). С. 161–166.

Lytovchenko I., Shkurupska I. Market transformation directions in the сonditions of the digital economy. Challenges in Science of Nowadays. Scientific Collection «InterConf», (36): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference (November 26-28, 2020) in Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. 1495 p, р. 208-212. URL: https://cutt.us/rTeUC

Шикіна О.В. Динаміка розвитку міжнародної готельної індустрії на прикладі готельних мереж. Актуальні проблеми економіки. 2018. №12 (210). С. 82–91.

Офіційний сайт Premier Hotels and Resorts. URL: https://www.phnr.com/

Офіційний сайт Reikartz Hotel Group. URL: https://reikartz.com/

Офіційний сайт Business Regency Group. URL: https://beregency.com/

Офіційний сайт Ribas Hotels. URL: https://ribas.ua/

Офіційний сайт Ribas INVEST. URL: https://invest.ribas.ua/

Офіційний сайт Premier Hospitality Consulting. URL: https://cutt.ly/R8peYXr

Офіційний сайт Online школи Reikartz. URL: https://cutt.ly/L8peUM0

Офіційний сайт Вища школа готельного бізнесу. URL: https://cutt.ly/F8peIOV

Офіційний Instagram Ribas Hotels Group. URL: https://cutt.ly/48peOt0

Офіційний Instagram Ribas hotels management. URL: https://cutt.ly/X8peOVp

Офіційний Instagram Ribas career. URL: https://cutt.ly/B8pePAu

Офіційний Instagram Ribas invest. URL: https://cutt.ly/x8peAsB

Офіційний Instagram Reikartz Hospitality Group. URL: https://cutt.ly/k8peA8S

Офіційний Instagram Reikartz krop. URL: https://cutt.ly/58peSn7

Офіційний Instagram Reikartz travel ukraine. URL: https://cutt.ly/N8peS9K

Офіційний Instagram Reikartz uz (Узбекистан). URL: https://cutt.ly/q8peDRq

Офіційний Instagram Reikartz kz (Казахстан). URL: https://cutt.ly/e8peD6N

Офіційний Instagram Reikartz ge (Грузія). URL: https://cutt.ly/v8peFOb

Офіційний Instagram Hotels reikartz sport. URL: https://cutt.ly/X8peGwN

Офіційний Instagram Reikartz sport. URL: https://cutt.ly/y8peGLr

Офіційний Instagram Reikartz fitness tour. URL: https://cutt.ly/i8peHh3

Офіційний Instagram Premier Hotels and Resorts. URL: https://cutt.ly/J8peJnP

Офіційний Instagram Premier hospitality consulting. URL: https://cutt.ly/68peKjY

Офіційний Facebook Ribas Hotels Group. URL: https://cutt.ly/R8peLzb

Офіційний Facebook Premier Hotels and Resorts. URL: https://cutt.ly/58peLFc

Офіційний Facebook Reikartz Hospitality Group. URL: https://cutt.ly/Y8peZiL

Офіційний Facebook Business Regency Group. URL: https://cutt.ly/A8peZCA

Офіційний Youtube Ribas Hotels Group. URL: https://cutt.ly/P8peXI0

Офіційний Youtube Premier Hotels and Resorts. URL: https://cutt.ly/Y8peCnc

Офіційний Youtube Premier Hospitality Institute. URL: https://cutt.ly/g8peCJU

Офіційний Youtube Reikartz Hospitality Group. URL: https://cutt.ly/38peVaD

Офіційний Youtube Business Regency Group. URL: https://cutt.ly/r8peVFf

Telegram канал Ribas. Все про готельний бізнес. URL: https://t.me/ribasgroup

Telegram канал Ribas INVEST. URL: https://t.me/ribasinvestment

Telegram канал Reikartz School. URL: https://t.me/ReikartzSchool

Telegram канал Мережа готелів Premier. URL: https://t.me/premierhotels

Danylenko, M.I. (2016). Internet marketing of hotel industry enterprises: Candidate of Economic Sciences dissertation, 08.00.04]. Kyiv National University of Trade and Economics.

Mazaraki, A., Melnychenko, S., & Danilenko, M. (2018). Internet marketing of hotel industry. Bulletin of KNTEU, (5), pp. 46–58.

Barna, M. Yu., Biletska, I. M., & Baran, R. Ya. (2018). The basis for the formation of tools for Internet marketing of tourist enterprises in the conditions of digitalization. State and regions, (5), pp. 161–166.

Lytovchenko I., Shkurupska I. Market transformation directions in the сonditions of the digital economy. Challenges in Science of Nowadays. Scientific Collection «InterConf», (36): with the Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference (November 26-28, 2020) in Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. 1495 p, р. 208–212. URL: https://cutt.us/rTeUC

Shykina O.V. (2018) The dynamics of the development of the international hotel industry on the example of hotel chains. Aktualni problemy ekonomiky. no. 12 (210). pp. 82–91.

Official site of Premier Hotels and Resorts. URL: https://www.phnr.com/

Official site of Reikartz Hotel Group. URL: https://reikartz.com/

Official site of Business Regency Group. URL: https://beregency.com/

Official site of Ribas Hotels. URL: https://ribas.ua/

Official site of Ribas INVEST. URL: https://invest.ribas.ua/

Official site of Premier Hospitality Consulting. URL: https://cutt.ly/R8peYXr

Official site of Online Reikartz school. URL: https://cutt.ly/L8peUM0

Official site of Higher school of hotel business. URL: https://cutt.ly/F8peIOV

Official Instagram of Ribas Hotels Group. URL: https://cutt.ly/48peOt0

Official Instagram of Ribas hotels management. URL: https://cutt.ly/X8peOVp

Official Instagram of Ribas career. URL: https://cutt.ly/B8pePAu

Official Instagram of Ribas invest. URL: https://cutt.ly/x8peAsB

Official Instagram of Reikartz Hospitality Group. URL: https://cutt.ly/k8peA8S

Official Instagram of Reikartz krop. URL: https://cutt.ly/58peSn7

Official Instagram of Reikartz travel ukraine. URL: https://cutt.ly/N8peS9K

Official Instagram of Reikartz uz (Узбекистан). URL: https://cutt.ly/q8peDRq

Official Instagram of Reikartz kz (Казахстан). URL: https://cutt.ly/e8peD6N

Official Instagram of Reikartz ge (Грузія). URL: https://cutt.ly/v8peFOb

Official Instagram of Hotels reikartz sport. URL: https://cutt.ly/X8peGwN

Official Instagram of Reikartz sport. URL: https://cutt.ly/y8peGLr

Official Instagram of Reikartz fitness tour. URL: https://cutt.ly/i8peHh3

Official Instagram of Premier Hotels and Resorts. URL: https://cutt.ly/J8peJnP

Official Instagram of Premier hospitality consulting. URL: https://cutt.ly/68peKjY

Official Facebook of Ribas Hotels Group. URL: https://cutt.ly/R8peLzb

Official Facebook of Premier Hotels and Resorts. URL: https://cutt.ly/58peLFc

Official Facebook of Reikartz Hospitality Group. URL: https://cutt.ly/Y8peZiL

Official Facebook of Business Regency Group. URL: https://cutt.ly/A8peZCA

Official Youtube of Ribas Hotels Group. URL: https://cutt.ly/P8peXI0

Official Youtube of Premier Hotels and Resorts. URL: https://cutt.ly/Y8peCnc

Official Youtube of Premier Hospitality Institute. URL: https://cutt.ly/g8peCJU

Official Youtube of Reikartz Hospitality Group. URL: https://cutt.ly/38peVaD

Official Youtube of Business Regency Group. URL: https://cutt.ly/r8peVFf

Official Telegram of Ribas. URL: https://t.me/ribasgroup

Official Telegram of Ribas INVEST. URL: https://t.me/ribasinvestment

Official Telegram of Reikartz School. URL: https://t.me/ReikartzSchool

Official Telegram of Premier. URL: https://t.me/premierhotels

Переглядів статті: 101
Завантажень PDF: 151
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Шикіна, О., & Нєчева, Н. (2023). АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-82
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають