ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЄС В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: цифровізація, публічні запупівлі, ЄС, Бюро публікацій ЄС, електронний щоденник закупівель, цифровізація державних закупівель

Анотація

У статті обґрунтовано, що цифровізація дає потужний поштовх для розвитку суспільних відносин, при цьому в окремих галузях вони розвиваються так швидко, що правотворчість дедалі більше відстає від темпів суспільного розвитку, що створює сфери, що випадають із правового регулювання. Однак державні закупівлі – це приклад галузі регулювання, в якій електронні інструменти та механізми автоматизації почали впроваджуватися в першу чергу. Важливо підкреслити, що йдеться не просто про накладення електронних інструментів на вже існуючу систему державних закупівель, а скоріше про трансформацію механізму закупівельних процедур, що склався з метою максимального використання переваг, які дають електронні інструменти. Очевидні переваги цифровізації державних закупівель не могли залишитися без уваги на рівні ЄС.

Посилання

Бігун Н. Як Prozorro адаптується до умов воєнного часу. URL: https://epravda.com.ua/columns/2022/10/27/693107/ (дата звернення: 05.09.2022)

Длугопольський О. В. Теорія економіки державного сектору України : навч. посіб. Київ : «ВД «Професіонал», 2007. 592 с.

Жумаділов А. Гроші на відбудову України – не тільки на закупівлі. І не стільки. URL: https://epravda.com.ua/columns/2022/8/7351178/ (дата звернення 05.09.2022).

Логінов П. Діяльність АМКУ в умовах воєнного часу. URL: https://epravda.com.ua/columns/2022/04/21/686063/ (дата звернення 05.09.2022)

Павлиш О. Україна і Велика Британія спростили доступ на ринок публічних закупівель. URL: https://epravda.com.ua/news/2022/08/19/690598 (дата звернення 05.09.2022).

Постанова КМУ № 1178 від 12.10.2022 р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану або їх скасування». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/prozatverdzhennia-osoblyvostei-zdiiso-skasuvann-a1178 (дата звернення 05.09.2022).

Яременко С. Контроль публічних закупівель. Досвід Польщі для України. URL: https://dozorro.org/blog/kontrol-publichnih-zakupivel-dosvid-polshi-dlya-ukrayini (дата звернення: 15.10.2022).

Bihun N. Yak Prozorro adaptuyetʹsya do umov voyennoho chasu [How Prozorro adapts to wartime conditions]. Available at: https://epravda.com.ua/columns/2022/10/27/693107 [in Ukrainian]

Dluhopolskyi O.V. (2007) Teoriia ekonomiky derzhavnoho sektoru Ukrainy: navch. posib. [Theory of the economy of the public sector of Ukraine]. Kyiv: «VD «Profesional», 592 p.

Zhumadilov A. Hroshi na vidbudovu Ukrayiny – ne tilky na zakupivli. I ne stilʹky [Money for the reconstruction of Ukraine – not only for procurement. And not so much]. Available at: https://epravda.com.ua/columns/2022/8/7351178/ [in Ukrainian]

Lohinov P. Diyalʹnistʹ AMKU v umovakh voyennoho chasu [Activities of the AMCU in wartime conditions]. Available at: https://epravda.com.ua/columns/2022/04/21/686063/ [in Ukrainian]

Pavlysh O. Ukrayina i Velyka Brytaniya sprostyly dostup na rynok publichnyk h zakupivelʹ [Ukraine and Great Britain simplified access to the public procurement market]. Available at: https://epravda.com.ua/news/2022/08/19/690598/ [in Ukrainian]

Postanova KMU № 1178 vid 12.10.2022 r. «Pro zatverdzhennya osoblyvostey zdiysnennya publichnykh zakupivelʹ tovariv, robit i posluh dlya zamovnykiv, peredbachenykh Zakonom Ukrayiny «Pro publichni zakupivli», na period diyi pravovoho rezhymu voyennoho stanu abo yikh skasuvannya» [CMU Resolution No. 1178 of October 12, 2022 "On approval of the specifics of public procurement of goods, works and services for customers, provided for by the Law of Ukraine "On Public Procurement", for the period of the legal regime of martial law or their cancellation"]. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-osoblyvostei-zdiiso-skasuvann-a1178 [in Ukrainian]

Yaremenko S. Kontrolʹ publichnykh zakupivelʹ. Dosvid Polʹshchi dlya Ukrayiny [Control of public procurement. Poland's experience for Ukraine]. Available at: https://dozorro.org/blog/kontrol-publichnih-zakupiveldosvid-polshi-dlya-ukrayini [in Ukrainian]

Переглядів статті: 172
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Стащук, О., Борисюк, О., & Дацюк-Томчук, М. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЄС В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-4
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>