ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ФІНАНСИСТА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ключові слова: професійна етика, фінансист, цифрові технології, цифровізація, цифрові інструменти, професійна культура, етичні норми

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення професійної етики фінансиста в сучасних умовах. Вміння вибрати правильний напрямок в умовах цифровізації має основне значення для успішної роботи фахівців у галузі фінансів. Для забезпечення ефективності своєї роботи професійним фінансистам необхідно розширювати свої знання, переключивши пильну увагу з традиційних аспектів на розуміння цінності цифрових технологій та даних для організацій. Щоб зберегти свою затребуваність як фахівців, фінансистам необхідно підтримати перехід на цифрові технології, усвідомлюючи, що цифровий світ постійно розвивається. Якщо говорити про роль професійної етики фінансиста в контексті цифрової трансформації, то саме поєднання цифрових і ділових навичок з досвідом роботи в сфері фінансового обліку, технічними та етичними навичками забезпечує фахівцям з фінансів явні переваги.

Посилання

Бралатан В.П., Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Професійна етика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової л-ри, 2011. 251 с.

Професійна етика – невід’ємна частина загальнолюдської моралі. URL: https://vinnytska.land.gov.ua/етика-державногослужбовця.

Професійна етика: виникнення, призначення в суспільстві. URL: http://inform.ucoz.com/load/2-1-0-1 (дата звернення: 07.08.2022).

Професійна етика вищої освіти : навчальний посібник / А.П. Алексеєнко, К.І. Карпенко, Л.О. Гончаренко, В.В. Дейнека. Харків : ХНМУ, 2015. 77 с.

Фінансова етика – крок до фінансової усвідомленості. URL: https://fibi.tech/news/osobisti-finansi/finansova-etika-krok-do-finansovoyi-usvidomlenosti (дата звернення: 14.08.2022).

Ethics of the financierhttps. URL: https://download.e-bookshelf.de/download/0000/8266/59/L-G-0000826659-0002817965.pdf.

Bralatan, V.P., Gutsalenko, L.V. & Zdirko, N.G (2011). Profesiyna etyka [Professional ethics]. Kyiv: Tsentr uchbovoyi l-ry. (in Ukrainian)

Professional ethics is an integral part of universal morality [Professional ethics are an integral part of human morality]. Available at: https://vinnytska.land.gov.ua/етика-державногослужбовця.

Profesiina etyka: vynyknennia, pryznachennia v suspilstvi. [Professional ethics: emergence, purpose in society]. Available at: http://inform.ucoz.com/load/2-1-0-1. (accessed August 07, 2022)

Alekseyenko, A.P., Karpenko, K.I., Honcharenko, L.O., Deyneka, V.V. (2015) Profesiyna etyka vyshchoyi osvity [Professional ethics of higher education]. Kharkiv: KHNMU. (in Ukrainian)

Finansova etyka – krok do finansovoji usvidomlenosti. [Financial ethics – a step towards financial awareness]. Available at: https://fibi.tech/news/osobisti-finansi/finansova-etika-krok-do-finansovoyi-usvidomlenosti (accessed August 14, 2022).

Ethics of the financierhttps. Available at: https://download.e-bookshelf.de/download/0000/8266/59/L-G-0000826659-0002817965.pdf.

Переглядів статті: 135
Завантажень PDF: 272
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Борисюк, О., & Дацюк-Томчук, М. (2022). ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ФІНАНСИСТА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ . Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-61
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ