РОЛЬ PR ТА РЕКЛАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ В УМОВАХ ВІЙНИ

Ключові слова: PR, реклама, туризм

Анотація

У статті розкрито роль PR та реклами в організації туристичних подорожей в умовах війни. Проаналізовано основні показники, що характеризують розвиток туризму в Україні за 2020-2022 рр. Розглянуто доцільність реклами під час війни. У даній статті розглянуто види реклами та PR, які застосовуються для розвитку та популяризації туризму в Україні. Охарактеризовано стан туристичних фірм в умовах воєнного стану. Проаналізовано нові види туризму, які очікувано з'являться після війни. Виявлено осередки відновлення туризму та організацій туристичних подорожей по заходу України. Систематизовано проблеми, які потребують вирішення: залучення інвестицій, підвищення платоспроможного попиту, посилення конкурентоспроможності туристичного сектора на зовнішньому ринку. У роботі показано чи є можливим відновлення туризму після війни: досвід країн. У статті підсумовано перспективи активного впливу реклами та PR на туристичний сектор.

Посилання

Анастасія Шкальова. Абсолютно (не) доречно. Чи можна рекламувати під час війни. Vector. URL: https://vctr.media/ua/chi-mozhna-robiti-reklamu-pid-chas-vijni-142336/ (дата звернення: 10.08.2022)

Євгенія Кудрявцева. Нова етика ТВ-реклами: про що говорити під час війни? Sostav.ua. URL: https://sostav.ua/publication/nova-etika-tv-reklami-pro-shcho-govoriti-b-znesu-p-d-chas-v-jni-91579.html (дата звернення: 12.08.2022).

Ірина Дворська. Туристична галузь після війни: чи можлива реанімація та антикризове управління? Ліга.Блоги. URL: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952 (дата звернення: 13.08.2022).

Козлова Альбіна. Туризм в умовах війни: що відбувається з галуззю й які перспективи на цьогорічний сезон. Comments.ua. URL: https://money.comments.ua/ua/news/economy/turizm-v-umovah-viyni-scho-vidbuvaetsya-z-galuzzyu-y-yaki-perspektivi-na-cogorichniy-sezon-699311.html (дата звернення: 14.08.2022).

Мар’яна Олеськів. Після війни внутрішній туризм в Україні економічно сильно «просяде», а згодом дещо зміниться – голова Держтуризму. Interfax-Україна. URL: https://interfax.com.ua/news/general/826786.html (дата звернення: 16.08.2022).

Anastasiia Shkalova (2022) Absoliutno (ne) dorechno. Chy mozhna reklamuvaty pid chas viiny. Vector. Available at: https://vctr.media/ua/chi-mozhna-robiti-reklamu-pid-chas-vijni-142336/ (accessed 10 August 2022)

Yevheniia Kudriavtseva (2022) Nova etyka TV-reklamy: pro shcho hovoryty pid chas viiny? Sostav.ua. Available at: https://sostav.ua/publication/nova-etika-tv-reklami-pro-shcho-govoriti-b-znesu-p-d-chas-v-jni-91579.html (accessed 12 August 2022)

Iryna Dvorska (2022) Turystychna haluz pislia viiny: chy mozhlyva reanimatsiia ta antykryzove upravlinnia? Liga.Blogy. Available at: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952 (accessed 13 August 2022)

4. Kozlova Albina (2022) Turyzm v umovakh viiny: shcho vidbuvaietsia z haluzziu y yaki perspektyvy na tsohorichnyi sezon. Comments.ua. Available at: https://money.comments.ua/ua/news/economy/turizm-v-umovah-viyni-scho-vidbuvaetsya-z-galuzzyu-y-yaki-perspektivi-na-cogorichniy-sezon-699311.html (accessed 14 August 2022)

Mariana Oleskiv (2022) Pislia viiny vnutrishnii turyzm v Ukraini ekonomichno sylno «prosiade», a zgodom deshcho zminytsia – holova Derzhturyzmu. Interfax-Ukraina. Available at: https://interfax.com.ua/news/general/826786.html (accessed 16 August 2022)

Переглядів статті: 308
Завантажень PDF: 436
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Лисюк, Т., Терещук, О., & Демчук, О. (2022). РОЛЬ PR ТА РЕКЛАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПОДОРОЖЕЙ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-28

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають