ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ У ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛИНІ

Ключові слова: віртуальні екскурсії, Волинь, екскурсійний туризм, інноваційні технології, онлайн-проекти

Анотація

У статті обгрунтовано та підтверджено роль віртуальних екскурсій як засобу покращення і пожвавлення туристичної діяльності на Волині, адже впровадження сенсорних заходів у музеях та визначних пам’ятках значно підвищує задоволеність відвідувачів. Визначено, шо віртуальні екскурсійні тури стискають враження від подорожі, включаючи лише основні моменти або найцінніші та найцікавіші частини. Наприклад, 2-годинна екскурсія може бути скорочена до кількох хвилин. Проте, віртуальні екскурсії на Волині стають все більш популярними в останні роки, так як технології стають все більш досконалими. Охарактеризовано основні маршрути віртуальних екскурсій Волині і графічно відображено основні визначні пам’ятки. Досліджено, що створення успішного віртуального екскурсійного туру вимагає інноваційного підходу, який дозволяє користувачеві відчути себе у реальному часі. Важливо надати користувачам достатньо інформації, щоб вони могли зрозуміти те, що бачать, і відчути зв’язок з реальним світом.

Посилання

Волинь унікальна. URL: http://tourism.volyn.ua/ua/Events.html (дата звернення: 03.06.2023).

Верес К.О. Інноваційні технології в екскурсійному супроводі. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/17392/3/Innovative%20technology%20of%20excurtion%20accompanied.pdf (дата звернення: 03.06.2023).

Екскурсійний супровід, промоційні та сувенірна продукція: як вподовж року працював Центр туристичної інформації та послуг. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/publications/ekskursiinyi-suprovid-romotsiini-zakhody-ta-suvenirna-produktsiia-iak-vpodovzh-roku-pratsiuvav-tsentr-turystychnoi-informatsii-ta-posluh (дата звернення: 03.06.2023).

Коваленко О.В. Використання віртуальних екскурсій як сучасних форм організації навчального процесу. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_1/22.pdf (дата звернення: 03.06.2023).

Музеї онлайн. URL: http://incognita.day.kyiv.ua/infohraphics (дата звернення: 03.06.2023).

Сущенко О.А., Кравченко В.В. Становлення віртуального туризму як напряму розвитку інформатизації діяльності туристичного підприємства. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_140_6 (дата звернення: 03.06.2023).

Кращі музеї, куди можна потрапити онлайн. URL: https://34travel.me/post/online-museums (дата звернення: 03.06.2023)

Сервіс Google Arts and Culture. URL: https://artsandculture.google.com/ (дата звернення: 03.06.2023).

Volyn is unique (2022). Available at: http://tourism.volyn.ua/ua/Events.html (accessed 03 Jun 2023)

Veres K.O. Innovatsiini tekhnolohii v ekskursiinomu suprovodi [Innovative technologies in excursion accom-paniment]. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/17392/3/Innovative%20techno-logy%20of%20excurtion%20accompanied.pdf (accessed 03 Jun 2023)

Ekskursiinyi suprovid, promotsiini zakhody ta suvenirna produktsiia: yak vpodovzh roku pratsiuvav Tsentr turystychnoi informatsii ta posluh [Excursion support, promotional and souvenir products: how the Tourist Information and Services Center worked throughout the year]. Available at: https://www.lutskrada.gov.ua/publications/ekskursiinyi-suprovid-promotsiini-zakhody-ta-suvenirna-produktsiia-iak-vpodovzh-roku-pratsiuvav-tsentr-turystychnoi-informatsii-ta-posluh (accessed 03 Jun 2023)

Kovalenko O.V. Vykorystannia virtualnykh ekskursii yak suchasnykh form orhanizatsii navchalnoho protsesu [Using of virtual tours as modern forms of organization of the educational process]. Available at: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_1/22.pdf (accessed 03 Jun 2023).

Muzei onlain [Museums online]. Available at: http://incognita.day.kyiv.ua/infohraphics (accessed 03 Jun 2023)

Sushchenko O.A., Kravchenko V.V. Stanovlennia virtualnoho turyzmu yak napriamu rozvytku informatyzatsii diialnosti turystychnoho pidpryiemstva [Formation of virtual tourism as a direction of development of informatization of activity of the tourist enterprise]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2018_140_6 (accessed 03 Jun 2023)

Krashchi muzei, kudy mozhna potrapyty onlain [The best museums where you can get online]. Available at: https://34travel.me/post/online-museums (accessed 03 Jun 2023)

Servis Google Arts and Culture [Google Arts and Culture service]. Available at: https://artsandculture.google.com/(accessed 03 Jun 2023)

Переглядів статті: 97
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Лисюк, Т., Терещук, О., & Білецький, Ю. (2023). ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ – ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ У ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛИНІ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-44

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають