ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ТА ІНТЕРНЕТ-ТЕХОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЦІ

Ключові слова: торгівля, електронна торгівля, інтернет-технології, логістика, логістична система, логістичні процеси, інтернет-логістика, бізнес-процеси

Анотація

Дана стаття присвячена ролі електронної торгівлі та інтернет-технологій в різних сферах функціональної логістики. Розвиток електронної торгівлі є наслідком цифрової трансформації суспільства, вона передбачає використання високоінтелектуальних інтернет-технологій, надає можливість споживачам швидкого задоволення власних послуг та виконання запитів. В логістичних процесах електронна торгівля займає чільне місце при купівлі сировини, матеріалів чи комплектуючих, при здійсненні розподілу продукції (вона прискорює інформування споживачів про наявність товарів чи термін їх доставки), при формуванні замовлень на складах (надає повну інформацію про наявну кількість продукції тощо. Використання інтернет-технологій в логістичній системі насамперед є досить актуальним у транспортній логістиці при складанні транспортних маршрутів із врахуванням зміни інфраструктури чи напряму руху. Авторами зазначено, що інтеграція електронної торгівлі та інтернет-технологій в логістичну систему сприятиме прискоренню здійснення бізнес-процесів логістичної системи.

Посилання

Гринів Н.Т., Кіндій М.В. Логістика електронної торгівлі в Україні. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2010. № 690. С. 576–579.

Чорнописька Н.В., Солодка О.В. Логістика електронної комерції: стан та перспективи розвитку в Україні. URL: https://vlp.com.ua/files/73.pdf

Антоненко О.М., Міщук І.П., Хамула О.О. Формування систем електронної торгівлі і логістика: теорія та практика організації. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». 2012. № 749. С. 349–356.

Шостак Л.В., Мохнюк А.М. Розвиток Інтернет-бізнесу як важливого елементу комунікацій в логістиці. Інфраструктура ринку. Випуск №60, жовтень 2021. Ст. 123-128. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/60_2021/25.pdf

Український e-commerce під час війни – дослідження. URL : https://ain.ua/2022/07/01/ukrayinskyj-e-commerce-pid-chas-vijny/

Стольницький І. E-commerce живий? Що відбувається з онлайн-продажами в Україні під час війни. URL : https://biz.nv.ua/ukr/experts/shcho-stalosya-z-internet-torgivleyu-v-ukrajini-pid-chas-viyni-chi-zapracyuvali-internet-magazini-50251494.html

Що таке логітика електронної комерції? URL : https://wezom.com.ua/ua/blog/chto-takoe-logistika-ehlektronnoj-kommercii

Nataliia Ilchenko, Olga Freiuk. Логістика електронної комерції моделі B2C. URL : http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/5/29/75-1?inline=1

Л. Шостак, І. Більо, Є. Микитюк Потенціал цифровізації вітчизняного бізнес-середовища. Економічний аналіз. 2021 рік. Том 31. № 1.ст. 245-251.

Hryniv N.T., Kindii M.V. Lohistyka elektronnoi torhivli v Ukraini [Logistics of e-commerce in Ukraine]. Visn. Nats. un-tu «Lviv. politekhnika». 2010. № 690. S. 576–579. (in Ukrainian).

Chornopyska N.V., Solodka O.V. Lohistyka elektronnoi komertsii: stan ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [E-commerce logistics: status and development prospects in Ukraine]. URL : https://vlp.com.ua/files/73.pdf. (in Ukrainian).

Antonenko O.M., Mishchuk I.P., Khamula O.O. Formuvannia system elektronnoi torhivli i lohistyka: teoriia ta praktyka orhanizatsii [Formation of e-commerce and logistics systems: theory and practice of organization]. Visn. Nats. un-tu «Lviv. politekhnika». 2012. № 749. S. 349–356. (in Ukrainian).

Shostak L.V., Mokhniuk A.M. Rozvytok Internet-biznesu yak vazhlyvoho elementu komunikatsii v lohistytsi [Development of Internet business as an important element of communications in logistics]. Infrastruktura rynku. Vypusk №60, zhovten 2021. St. 123-128. URL : http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/60_2021/25.pdf (in Ukrainian).

Ukrainskyi e-commerce pid chas viiny – doslidzhennia [Ukrainian e-commerce during the war - research]. URL : https://ain.ua/2022/07/01/ukrayinskyj-e-commerce-pid-chas-vijny/. (in Ukrainian).

Stolnytskyi I. E-commerce zhyvyi? Shcho vidbuvaietsia z onlain-prodazhamy v Ukraini pid chas viiny [Is e-commerce alive? What happens to online sales in Ukraine during the war]. URL : https://biz.nv.ua/ukr/experts/shcho-stalosya-z-internet-torgivleyu-v-ukrajini-pid-chas-viyni-chi-zapracyuvali-internet-magazini-50251494.html. (in Ukrainian).

Shcho take lohityka elektronnoi komertsii? [What are e-commerce logistics?] URL : https://wezom.com.ua/ua/blog/chto-takoe-logistika-ehlektronnoj-kommercii. (in Ukrainian).

Nataliia Ilchenko, Olga Freiuk. Lohistyka elektronnoi komertsii modeli B2C. [Logistics of electronic commerce model B2C] URL : http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/5/29/75-1?inline=1. (in Ukrainian).

L. Shostak, I. Bilo, Ye. Mykytiuk Potentsial tsyfrovizatsii vitchyznianoho biznes-seredovyshcha [The potential of digitization of the domestic business environment]. Ekonomichnyi analiz. 2021 rik. Tom 31. № 1.st. 245-251. (in Ukrainian).

Переглядів статті: 34
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Шостак, Л., Милько, І., & Павлова, С. (2023). ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ ТА ІНТЕРНЕТ-ТЕХОЛОГІЇ В ЛОГІСТИЦІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-97
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ