ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГУ «КЕРНЕЛ» В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ

Ключові слова: соціальна відповідальність, агрохолдинг, сталий розвиток, соціальні виплати, річна відсоткова зміна ВВП, соціальні проєкти, динаміка зростання

Анотація

В статті проаналізовано впроваджувані агрохолдингом «Кернел» проєкти соціальної відповідальності та виявлені чинники впливу на обсяги соціальних виплат компанії. Побудована регресійна модель залежності обсягів соціальних виплат компанії «Кернел» від річної відсоткової зміни ВВП України. Проведене дослідження показало, що стале зростання доходів агрохолдинга «Кернел» протягом попередніх періодів створило міцний фундамент для забезпечення її соціальної активності та концентрації на соціальній складовій сталого розвитку в складних воєнних реаліях. Попри повномасштабну війну та зменшення доходів у 2022 р. соціальна підтримка стала значною частиною видатків компанії «Кернел», а збільшення його соціальних виплат у 2022 р. у порівнянні з 2021 р. свідчить про високу соціальну відповідальність та гуманізм та робить лідером серед подібних компаній.

Посилання

Саприкіна М. (2020). Бізнес і КСВ: як компанії впроваджують практики соціальної відповідальності. URL: htps://delo.ua/opinions/biznes-i-ksv-jak-kompaniji-vprovadzhujut-praktik-372081/

KERNEL (2023). Про компанію. URL: https://www.kernel.ua/ua/about/

KERNEL (2022) . У 2021 році Kernel реалізував 841 соціальний проєкт на понад 55 млн. грн. URL: https://razom.kernel.ua/pres-tsentr/novini/kernel-splatyv-564-mln-hrn-podatkiv-u-pershomu-pivrichchi/

Теряхіна Н. (2022). Kernel: Зменшення вуглецевого сліду, підвищення енергоефективності та відмова від вуглеводнів – це вже не просто репутація, а складова забезпечення національної безпеки. URL: https://eba.com.ua/kernel-zmenshennya-vugletsevogo-slidu-pidvyshhennya-energoefektyvnosti-ta-vidmova/

Теряхіна Н. (2023). Як змінилася компанія Kernel для продовження бізнесу та підтримки працівників та працівниць у війну. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/evakuaciya-simey-i-dopomoga-pracivnikam-yak-providniy-agrobiznes-kernel-adaptuvavsya-do-viyni-50292249.html

Бойко О. (2022). Соціальна відповідальність бізнесу у період воєнного стану. URL: https://eba.com.ua/sotsialna-vidpovidalnist-biznesu-u-period-voyennogo-stanu/

KERNEL (2023). Розвиваємо потенціал сільгоспвиробників України. URL: https://openagribusiness.kernel.ua/

KERNEL (2022). Kernel допоміг розчистити від снігових заметів більше 11 тис. км доріг. URL: https://razom.kernel.ua/pres-tsentr/novini/kernel-dopomih-rozchystyty-vid-snihovykh-zametiv-bilshe-11-tys-km-dorih

KERNEL (2023). Політика сталого розвитку і корпоративної відповідальності. URL: https://www.kernel.ua/ua/sustainable-development/

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду (2023). URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду (2023). URL: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

KERNEL (2023). Фінансова звітність компанії «Кернел». URL: https://www.kernel.ua/investor-relations/financial-reports/

МХП (2023). Фінансова звітність компанії «Миронівський хлібопродукт». URL: https://mhp.com.ua/uk/mhp-se/financial-information

АСТАРТА (2023). Фінансова звітність компанії «Астарта». URL: https://astartaholding.com/financial-results/

ІМК (2023). Фінансова звітність компанії «Індустріальна молочна компанія». URL: https://imcagro.com.ua/ua/dlya-investorov/financial-reports

OVOSTAR (2023). Фінансова звітність компанії «Ovostar Union». URL: https://ovostar.ua/uploads/investors/files/637530dbb74de.pdf

Saprykina M. (2020). Biznes i KSV: yak kompaniyi vprovadzhuyutʹ praktyky sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti [Business and CSR: How companies implement social responsibility practices]. Retrieved from: htps://delo.ua/opinions/biznes-i-ksv-jak-kompaniji-vprovadzhujut-praktik-372081/ [in Ukrainian]

Sait KERNEL (2023). Pro kompaniyu [About the company]. Retrieved from: https://www.kernel.ua/ua/about/ [in Ukrainian]

Sait KERNEL (2022). U 2021 rotsi Kernel realizuvav 841 sotsialʹnyy proyekt na ponad 55 mln. hrn [In 2021, Kernel implemented 841 social projects worth over UAH 55 million]. Retrieved from: https://razom.kernel.ua/pres-tsentr/novini/kernel-splatyv-564-mln-hrn-podatkiv-u-pershomu-pivrichchi/ [in Ukrainian]

Teryakhina N. (2022). Kernel: Zmenshennya vuhletsevoho slidu, pidvyshchennya enerhoefektyvnosti ta vidmova vid vuhlevodniv – tse vzhe ne prosto reputatsiya, a skladova zabezpechennya natsionalʹnoyi bezpeky [Kernel: Reducing the carbon footprint, increasing energy efficiency and abandoning hydrocarbons is no longer just a reputation, but a component of ensuring national security]. Retrieved from: https://eba.com.ua/kernel-zmenshennya-vugletsevogo-slidu-pidvyshhennya-energoefektyvnosti-ta-vidmova/ [in Ukrainian]

Teryakhina N. (2023). Yak zminylasya kompaniya Kernel dlya prodovzhennya biznesu ta pidtrymky pratsivnykiv ta pratsivnytsʹ u viynu [How the Kernel company changed to continue business and support workers in the war]. Retrieved from: https://biz.nv.ua/ukr/markets/evakuaciya-simey-i-dopomoga-pracivnikam-yak-providniy-agrobiznes-kernel-adaptuvavsya-do-viyni-50292249.html [in Ukrainian]

Boyko O. (2022). Sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ biznesu u period voyennoho stanu [Social responsibility of business during martial law]. Retrieved from: https://eba.com.ua/sotsialna-vidpovidalnist-biznesu-u-period-voyennogo-stanu/ [in Ukrainian]

Sait KERNEL (2023). Rozvyvayemo potentsial silʹhospvyrobnykiv Ukrayiny [We develop the potential of agricultural producers of Ukraine]. Retrieved from: https://openagribusiness.kernel.ua/ [in Ukrainian]

Sait KERNEL (2022). Kernel dopomih rozchystyty vid snihovykh zametiv bilʹshe 11 tys. km dorih [Kernel helped clear more than 11,000 km of roads from snowdrift]. Retrieved from: https://razom.kernel.ua/pres-tsentr/novini/kernel-dopomih-rozchystyty-vid-snihovykh-zametiv-bilshe-11-tys-km-dorih/ [in Ukrainian]

Sait KERNEL (2023). Polityka staloho rozvytku i korporatyvnoyi vidpovidalʹnosti [Policy of sustainable development and corporate responsibility]. Retrieved from: https://www.kernel.ua/ua/sustainable-development/ [in Ukrainian]

Ofitsiynyy sayt Mizhnarodnoho valyutnoho fondu (2023). Retrieved from: https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/ [in Ukrainian]

Sait KERNEL (2023). Finansova zvitnistʹ kompaniyi «Kernel» [Financial statements of the company "Kernel"]. Retrieved from: https://www.kernel.ua/investor-relations/financial-reports/ [in Ukrainian]

Sait MKHP (2023). Finansova zvitnistʹ kompaniyi «Myronivsʹkyy khliboprodukt» [Financial reporting of the Myronivskyi Hliboproduct company]. Retrieved from: https://mhp.com.ua/uk/mhp-se/financial-information/ [in Ukrainian]

Sait АСТАРТА (2023). Finansova zvitnistʹ kompaniyi «Astarta» [Financial reporting of "Astarta" company]. Retrieved from: https://astartaholding.com/financial-results/ [in Ukrainian]

Sait MKHP (2023). Finansova zvitnistʹ kompaniyi «Myronivsʹkyy khliboprodukt» [Financial reporting of the company "Industrial Milk Company"]. Retrieved from: https://mhp.com.ua/uk/mhp-se/financial-information/ [in Ukrainian]

Sait OVOSTAR (2023). Finansova zvitnistʹ kompaniyi «Ovostar Union» [Financial reporting of the company "Ovostar Union"]. Retrieved from: https://ovostar.ua/uploads/investors/files/637530dbb74de.pdf/ [in Ukrainian]

Переглядів статті: 205
Завантажень PDF: 159
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Фарат, О., & Шайда, О. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГУ «КЕРНЕЛ» В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО ЧАСУ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-51
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають