КОНКРЕТИЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ

Ключові слова: стратегія, ціль, стоматологічна практика, SWOT-аналіз, стратегічна карта, збалансована система показників, ключові показники ефективності

Анотація

Стаття присвячена проблемі обґрунтування стратегії стоматологічного закладу за допомогою SWOT-аналізу, впровадження в його діяльність KPI – ключових показників ефективності для досягнення стратегічних цілей підприємства. Розглянуто та використано методичний підхід до виконання SWOT-аналізу, що на відміну від традиційних підходів забезпечує кількісну оцінку впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на перспективи розвитку підприємства. За результатами SWOT-аналізу обрана стратегія підприємства. Для конкретизації обраної стратегії побудована стратегічна карта та розроблена збалансована система показників стоматологічного підприємства. Запровадження показників дасть поштовх для реалізації стратегії, підвищення прибутковості підприємства, контролю діяльності та розвитку.

Посилання

Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. Москва : ЗАО «Олимп-бизнес, 2003. 480 с.

Друкер П. Практика менеджмента. Москва : «Вильямс», 2007. 400 с.

Пермантер Д. Ключевые показатели эффективности. Москва : Олимп-Бизнес, Библиотека, 2008. 214 с.

Марр Б. Ключевые показатели эффективности. 75 показателей, которые должен знать каждый менеджер. Москва : Лаборатория знаний, 2021. 344 с.

Довбня С.Б., Чабанець Т.М. Інноваційне стратегічне планування : монографія. Дніпро : Ліра, 2020. 204 с.

Довбня С.Б., Письменна О.О., Найдовська А.О. Стратегія підприємства. Част. 1 : навч. посібник. Дніпро : НМетаАУ, 2021. 98 с.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2003). Sbalansirovannaya sistema pokazateley [Balanced Scorecard System], (214 p.). Moscow: ZAO «Olimp-biznes». [in Russian]

Drucker P. (2007). Praktika menedzhmenta [Management practice], (400 p.). Moscow: "Williams". [in Russian]

Permanter D. (2008). Klyuchevyye pokazateli efektivnosti [Key performance indicators], (214 p.). Moscow: Olymp-Business, Library. [in Russian]

Marr B. (2021). Klyuchevyye pokazateli effektivnosti. 75 pokazateley, kotorye dolzhen znat' kazhdyy menedzher [Key performance indicators. 75 indicators that every manager should know], (344 p.). Moscow: Knowledge Lab. [in Russian]

Dovbnya S.B., Chabanets T.M. (2020). Innovatsiyne strategichne planuvannya: monografiya [Innovative strategic planning: monograph], (204 p.). Dnipro: Lira. [in Ukrainian]

Dovbnya S.B., Pismennaya O.O., Naidovskaya A.O. (2021). Stratehiya pidpryyemstva [Enterprise strategy], Part. 1: study guide (98 p.). Dnipro: NMetaAU. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 112
Завантажень PDF: 185
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Довбня, С., & Куюн, О. (2022). КОНКРЕТИЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ЗАКЛАДУ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-1
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ