ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: конкурентоспроможність, бенчмаркінг, зворотна розробка, конкурентний аналіз, внутрішній бенчмаркінг, зовнішній бенчмаркінг, бенчмаркінг результативності, бенчмаркінг практики

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття «бенчмаркінг» та його важливості для підприємств. Наведено п’ять головних фаз розвитку бенчмаркінгу. Здійснено порівняльну характеристику конкурентного аналізу та бенчмаркінгу. Наведено та охарактеризовано чотири основні види бенмаркінгу. Сформовано та охарактеризовано вісім основних кроків для застосування бенчмаркінгу на підприємстві. Виділено переваги та недоліки бенчмаркінгу. Бізнес завжди прагне до високої результативності, починаючи від створення більш ефективних процесів і закінчуючи продажем більшої кількості своїх товарів та послуг. Виокремлено, що за допомогою процесу бенчмаркінгу будь-який бізнес може порівняти себе зі стандартом і розробити послідовний спосіб вимірювання ефективності. Спостерігається, що компанії іноді неохоче використовують контрольні показники. Досліджено, що однією із найпоширеніших причин цього є переконання, що вони є власною організацією, а отже, їм не потрібно наслідувати будь-яку іншу організацію. Саме тут дуже важливо підкреслити той факт, що бенчмаркінг не означає сліпе «копіювання» того, що роблять конкуренти. Це просто означає розуміння того, що є прийнятним стандартом в галузі, і де знаходиться організація по відношенню до цього стандарту. Встановлено роль бенчмаркінгу, як допомога організаціям синхронізуватися з ринком та потребами клієнтів.

Посилання

Camp R. A bible for benchmarking. Financial Executive. 1993. URL: https://www.scribd.com/document/378854754/Benchmarking-by-Xerox (дата звернення: 11.12.2022).

Blakeman J. Benchmarking: Definitions and Overview. Milwaukee: Center for Urban Transportation Studies, University of Wisconsin, 2002.

Ayduğ D., Himmetoğlu B., Ağaoğlu E. Usage of Benchmarking as Organizational Development. Technique in Educational Organizations. International Journal of Academic Research in Educatio. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/280113837_Optimization_of_Knowledge_Management_Processes_through_Benchmarking_in_Organizations (дата звернення: 11.12.2022).

Морщенок Т. С. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур. Економіка та суспільство. 2017. № 9. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/92.pdf (дата звернення: 11.12.2022).

Навольська Н. В. Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств. Причорноморські економічні студії. 2016. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_6_18 (дата звернення: 11.12.2022).

Figurska I., Sokol A. Optimization of Knowledge Management Processes through Benchmarking in Organizations. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2014. URL: https://www.researchgate.net/publication/280113837_Optimization_of_Knowledge_Management_Processes_through_Benchmarking_in_Organizations (дата звернення: 11.12.2022).

Competitiveness. URL: https://www.cleverism.com/skills-and-tools/competitiveness/

What Is Benchmarking in Business? (2022). URL: https://www.thebalancemoney.com/overview-and-examples-of-benchmarking-in-business-2275114

Understanding the purpose and use of benchmarking. URL: https://www.isixsigma.com/methodology/benchmarking/understanding-purpose-and-use-benchmarking/

The History of Benchmarking. URL: https://benchmarking.com.au/insights-trends/the-history-of-benchmarking/

The Story of Benchmarking: History, Processes and Practice (2018). URL: https://www.hotstats.com/hotel-industry-resources/the-story-of-benchmarking-history-processes-and-practice

What are the Four Types of Benchmarking? (2019). URL: https://www.apqc.org/blog/what-are-four-types-benchmarking

8 Steps of the Benchmarking Process. URL: https://www.lucidchart.com/blog/8-steps-of-the-benchmarking-process

10 Pros and Cons of Benchmarking (2016). URL: https://brandongaille.com/10-pros-and-cons-of-benchmarking/

Benchmarking: Types, Process, Advantages & Disadvantages. URL: https://content.wisestep.com/benchmarking-types-process-advantages-disadvantages/

Camp R. (1993) A bible for benchmarking. Financial Executive. Financial Executive. Available at: https://www.scribd.com/document/378854754/Benchmarking-by-Xerox

Blakeman J. (2002) Benchmarking: Definitions and Overview. Milwaukee: Center for Urban Transportation Studies, University of Wisconsin.

Ayduğ D., Himmetoğlu B., Ağaoğlu E. (2020) Usage of Benchmarking as Organizational Development. Technique in Educational Organizations. International Journal of Academic Research in Educatio. Available at: https://www.researchgate.net/publication/280113837_Optimization_of_Knowledge_Management_Processes_through_Benchmarking_in_Organizations

Morshchenok T. S. (2017) Benchmarkinh yak instrument pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemnytskykh struktur [Benchmarking as a tool to increase the competitiveness of business structures]. Economy and society – Ekonomika ta suspilstvo, 9. Available at: Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/92.pdf (in Ukrainian)

Navolska N. V. (2016) Benchmarkinh yak instrument pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv [Benchmarking as a tool of improving the efficiency of enterprise activity]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 6. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_6_18 (in Ukrainian)

Figurska I., Sokol A. (2014) Optimization of Knowledge Management Processes through Benchmarking in Organizations. Mediterranean Journal of Social Sciences. Available at: https://www.researchgate.net/publication/280113837_Optimization_of_Knowledge_Management_Processes_through_Benchmarking_in_Organizations

Competitiveness. Available at: https://www.cleverism.com/skills-and-tools/competitiveness/

What Is Benchmarking in Business? (2022). Available at: https://www.thebalancemoney.com/overview-and-examples-of-benchmarking-in-business-2275114

Understanding the purpose and use of benchmarking. Available at: https://www.isixsigma.com/methodology/benchmarking/understanding-purpose-and-use-benchmarking/

The History of Benchmarking. Available at: https://benchmarking.com.au/insights-trends/the-history-of-benchmarking/

The Story of Benchmarking: History, Processes and Practice (2018). Available at: https://www.hotstats.com/hotel-industry-resources/the-story-of-benchmarking-history-processes-and-practice

What are the Four Types of Benchmarking? (2019). Available at: https://www.apqc.org/blog/what-are-four-types-benchmarking

8 Steps of the Benchmarking Process. Available at: https://www.lucidchart.com/blog/8-steps-of-the-benchmarking-process

10 Pros and Cons of Benchmarking (2016). Available at: https://brandongaille.com/10-pros-and-cons-of-benchmarking/

Benchmarking: Types, Process, Advantages & Disadvantages. Available at: https://content.wisestep.com/benchmarking-types-process-advantages-disadvantages/

Переглядів статті: 150
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Завербний, А., & Ніценко, Д. (2022). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ БЕНЧМАРКІНГУ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНКУРЕНТНОГО РОЗВИТКУ . Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-35
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>