ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЛИХ ГОТЕЛЬНИХ ФОРМ В УКРАЇНІ

Ключові слова: готельний і туристичний бізнес, заклади розміщення, конкурентоспроможність, інноваційні технології, сервіс, діяльність закладів розміщення, контроль якості

Анотація

Робота присвячена аналізу стану і перспектив розвитку колективних засобів розміщення в Україні. Слід відзначити, що однією з проблем сучасного туризму України, є відсутність закладів розміщення за невелику плату в центральних частинах міста, що суттєво перешкоджає мобільності туристів, їх знайомству з архітектурними і визначними пам’ятниками міста. В Україні є історичний, культурний та рекреаційний потенціал для розвитку сфери гостинності, що дає змогу збільшити туристичний потік та створити нові робочі місця. Для бажаючих подорожувати, витрачаючи невеликі кошти, існують малі засоби розміщення – хостели, капсульні і міні-готелі. В хостелах зупиняється молодь, студенти, пенсіонери, які обмежені в коштах, і віддають перевагу самостійному знайомству з містом і його визначальними пам’ятками. Сьогодні хостел – це невеликий готель, в якому за скромну плату розміщують усіх туристів незалежно від статі, раси, віросповідання та політичних переконань. Існування хостелів дає можливість представникам малозабезпечених верств суспільства та молоді подорожувати по всьому світу. Постояльцям гарантовано швидке оформлення, подобова оплата, зручне окреме ліжко, чиста білизна, душ, персональний сейф для зберігання особистих речей та колективні «зони відпочинку». Останнім часом хостели активно вдосконалюють рівень сервісу та пропонують постояльцям горячий сніданок, телебачення та інтернет. Для туристів, які не бажають переплачувати, або терпіти незручності, поселяючись на околиці міста, існують також капсульні готелі, які розташовані близько до аеропортів, вокзалів, бізнесових та рекреаційних центрів, в районах з великою кількістю розважальних закладів. Незважаючи на надзвичайний стан в Україні, пов'язаний з воєнним станом і розповсюдженням короновірусної пандемії, малі засоби розміщення гарантують безпечне розміщення, дотримання всіх санітарних норм та правил безпеки, комфортність і якість проживання, які в теперішній час для туристів є актуальними і набувають особливого значення.

Посилання

Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 472 с.

Галасюк С.С., Шикіна О.В. Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів : монографія. Одеса : Атлант, 2015. 281 с.

Джум Т.А., Денісова Н.І. Організація готельного господарства : навч. посібник. Москва : Магістр: ІНФРА-М, 2011. 400 с.

ДСТУ 4268:2003 Національний стандарт України. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. Київ : Держстандарт України, 2003. 2 с.

Основні положення міжнародної федерації молодіжних хостелів (IYHF) по роботі хостелів. URL: http://www.hihostels.com.ua (дата звернення: 04.10.2022)

Хостел «Бункер», розташований у місті Чернівці. URL: https://hotels24.ua/uk/Chernivtsi/Hostel-Bunker-14226.html (дата звернення: 06.10.2022)

Хостел «Bunker Light», розташований у місті Харкові. URL: https://www.komandirovka.ru/hotels/kharkov (дата звернення: 06.10.2022)

Хостел «Bunker Hostel», розташований у місті Чорноморськ. URL: https://hotels24.ua/uk/Chornomorsk/Hostel-Bunker-Hostel-11130.html (дата звернення: 13.10.2022)

Капсульний готель «AV-2», розташований у місті Києві. URL: https://www.booking.com/hotel/ua/av-capsule-kyiv.ru.html (дата звернення: 10.11.2022)

Капсульний готель «Monotel Space 2*», розташований у місті Києві. URL: https://planetofhotels.com/uk/ukrayina/kiyiv/monotel-space (дата звернення: 10.11.2022)

Malska M.P., Pandjak I.G. (2010) Gotel'nyj biznes: teorija ta praktyka [Hotel business: theory and practice]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Galasyuk S.S., Shykina O.V. (2015) Organizatsiyno-ekonomichni zasadi funktsionuvannya malih gotelIv [Organizational and economic principles of functioning of small hotels]. Odessa: Atlant. (in Ukrainian)

Jum T.A., Denisova N.I. (2011) Orhanizatsiia hotelnoho hospodarstva: navch. posibnyk [Organization of hospitable economy: textbook. manual]. Moscow: Master's degree: INFRA-M. (in Russian)

DSTU 4268:2003 Natsionalnyi standart Ukrainy. Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchennia. Zahalni vymohy [DSTU 4268:2003 national standard of Ukraine. Tourist services. Accommodation facilities. General requirements]. Kyiv: Gosstandart Ukrainy publ., 2003. (in Ukrainian)

Osnovni polozhennia mizhnarodnoi federatsii molodizhnykh khosteliv (IYHF) po roboti khosteliv [Regulations of the International Federation of Youth Hostels (IYHF) regarding the operation of hostels]. Available at: http://www.hihostels.com.ua (accessed October 04, 2022)

Khostel "Bunker", roztashovanyi u misti Chernivtsi [Hostel "Bunker", city of Chernivtsi]. Available at: https://hotels24.ua/uk/Chernivtsi/Hostel-Bunker-14226.html (accessed October 06, 2022)

Khostel «Bunker Light», roztashovanyi u misti Kharkovi [Hostel "Bunker Light", city of Kharkiv]. Available at: https://www.komandirovka.ru/hotels/kharkov (accessed October 06, 2022)

Khostel "Bunker Hostel", roztashovanyi u misti Chornomorsk [Hostel "Bunker Hostel", city of Chornomorsk]. Available at: https://hotels24.ua/uk/Chornomorsk/Hostel-Bunker-Hostel-11130.html (accessed October 13, 2022)

Kapsulnyi hotel «AV-2», roztashovanyi u misti Kyievi [Capsule Hotel "AB-2", city of Kyiv]. Available at: https://www.booking.com/hotel/ua/av-capsule-kyiv.ru.html (accessed November 10, 2022)

Kapsulnyi hotel «Monotel Space 2*», roztashovanyi u misti Kyievi [Capsule hotel "Monotel Space 2*", city of Kyiv]. Available at: https://planetofhotels.com/uk/ukrayina/kiyiv/monotel-space (accessed November 10, 2022)

Переглядів статті: 244
Завантажень PDF: 471
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Д’яконова, А., Тітомир, Л., & Жовтяк, К. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ І ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЛИХ ГОТЕЛЬНИХ ФОРМ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-103
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають