РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗШИРЕННЯ В МІСТІ ОДЕСА ТА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ключові слова: готельна мережа, національність, концепція, готельний бренд, сегмент ринку готельних послуг

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням у пошуку новітніх шляхів у розширенні готельних мереж, які стосуються сучасних готелів та вітчизняних у місті Одеса включаючи і її область. Розвиток готельних мереж в місті Одеса і області не заважаючи на особливість економіко-географічного розташування, розвинену інфраструктуру як культурну, так і транспортну, а також стрімку відвідуваність туристами за останні роки, готельні мережі міста та області на сьогоднішній день знаходиться на низькому рівні, порівняно із іншими великими містами. Це знеособлює загальний розвиток індустрії гостинності та сферу обслуговування, втрачається престижність та пізнаваність готелів, зростають конкурентні переваги у інших міст України, викуповуються земельні ділянки в центральній частині міста, в курортних та рекреаційних зонах під забудову багатоквартирних споруд, торгівельних підприємств, тим самим забравши місця для створення майбутніх, нових готельних мереж в Одесі та області. Така ситуація негативно позначиться і на нові майбутні робочі місця для жителів міста, що сприятиме лише їхньому виїзду для пошуку нових робочих місць за кордоном. При цьому місто не отримає майбутніх прибутків на оподаткування за рахунок готельних надходжень, що негативно сприятиме економіці та розвитку міста у культурних, розважальних місцях. Перспективний напрям розвитку ринку готельних послуг становить формування національних та регіональних (вітчизняних) готельних мереж, які об’єднані в торговельні марки зі стабільно високим рівнем обслуговування. Найбільш затребувані два сегменти готельного господарства. Перший сегмент – це готелі економкласу (дві-три зірки), цільову аудиторію яких становлять іноземні та вітчизняні гості, що подорожують із культурно-пізнавальними, лікувально-оздоровчими цілями та для відпочинку або розваг. Другий сегмент – фешенебельні готелі (чотири-п’ять зірок), розташовані у центральній частині міста. Їхню цільову аудиторію становлять гості із діловими цілями по вирішенню власних робочих питань. Основні вимоги до таких готелів полягають у наданні гостям розширеного переліку бізнес-послуг. Таким чином пошук нових шляхів для створення готельних мереж національних, регіональних (вітчизняних) відновить динаміку у індустрії сфери гостинності міста Одеса включаючи і її область.

Посилання

Шикіна О.В. Дослідження функціонування міжнародної готельної мережі «Marriott». Приазовський економічний вісник. 2019. №6 (17). С. 222–227.

Головне управління статистики в Одеській області. Колективні засоби розміщування (2011–2020). Туризм. URL: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Басюк О.В. Аналіз світового досвіду функціонування готельних ланцюгів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. URL: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/746-basyuk-o-v-analiz-svitovogo-dosvidu-funktsionuvannya-gotelnikh-lantsyugiv

Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 19-20 травня 2020 р. Київ : НУХТ, 2020. 305 с.

Найбільші готельні мережі світу. URL: https://uk.history-hub.com/naibilshi-gotelni-merezhi-svitu

Розвиток глемпінгу на Одещині. URL: https://omore.city/articles/105701/glamurnij-kemping-mandra-v-zatoci

Завантаження готелів в місті Одеса. URL: https://www.marketing-ua.com/zavantazhennya-goteliv-v-odesi-v-serpni-2020-sklala-68-doslidzhennya/

Низька завантаженість та фінансові втрати. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200916-nyzka-zavantazhenist-ta-finansovi-vtraty-yak-odeski-goteli-perezhyly-koronakryzu/

Пошукова глобальна система готелів. URL: https://www.booking.com

Shikina O.V. (2019) Research of functioning of the international hotel network "Marriott". Priazovsky economic bulletin. №6 (17). S. 222–227.

Main Department of Statistics in the Odessa region. Collective placement tools (2011-2020). Tourism. Available at: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

Basyuk O.V. (2015) Analysis of world experience in the operation of hotel chains. Journal of Global and National Economic Problems. № 5. Available at: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/746-basyuk-ov-analiz-svitovogo-dosvidu-funktsionuvannya-gotelnikh- lantsyugiv

Proceedings of the IX All-Ukrainian scientific-practical conference "Innovative technologies in the hotel and restaurant business", May 19-20. Kyiv: NUHT, 2020. 305 p.

The largest hotel chains in the world. Available at: https://uk.history-hub.com/naibilshi-gotelni-merezhi-svitu

Development of glamping in the Odessa region. Available at: https://omore.city/articles/105701/glamurnij-kemping-mandra-v-zatoci

Loading hotels in Odessa. Available at: https://www.marketing-ua.com/zavantazhennya-goteliv-v-odesi-v-serpni-2020-sklala-68-doslidzhennya/

Low workload and financial losses. Available at: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20200916-nyzka-zavantazhenist-ta-finansovi-vtraty-yak-odeski-goteli-perezhyly-koronakryzu/

Search global system of hotels. Available at: https://www.booking.com

Переглядів статті: 577
Завантажень PDF: 523
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Тітомир, Л., Жовтяк, К., & Савенко, А. (2021). РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗШИРЕННЯ В МІСТІ ОДЕСА ТА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-11
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають