ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, підприємство, фінансовий стан, зовнішні і внутрішні фактори

Анотація

Стаття присвячена дослідженню та узагальненню наявних напрацювань науковців щодо дослідження різноманітних підходів щодо сутності фінансової безпеки підприємства, як складової його економічної безпеки. Акцентується увага на тому, що пошук нових підходів щодо формулювання сутності фінансової безпеки підприємства має досить важливе значення, і обумовлене наявністю значної кількості викликів що стоять перед підприємствами в сучасних економічних умовах. Вони головним чином залежать від об'єктивних і суб'єктивних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Розглянуто трактування категорії фінансова безпека, як складова економічної безпеки. Розглянуто ієрархічну складову та визначено що фінансова безпека підприємств відіграє провідну роль у забезпеченні ефективного розвитку підприємств. Висвітлено множинності підходи і визначень щодо тлумачення сутності фінансова безпека підприємства та проведена її деталізація. Основною метою дослідження визначено теоретичне обґрунтування сутності поняття фінансової безпеки підприємства на основі аналізу існуючих підходів. У процесі дослідження використовуються загальнонаукові методи наукового пізнання. Зокрема, використовуються наукові методи дослідження: діалектика, абстрактна логіка, аналіз і синтез структури системи. Було проаналізовані принципи дослідження сутності фінансової безпеки підприємства. В процесі дослідження визначено, що основне значення в забезпеченні фінансової безпеки підприємства є формування механізму управління фінансовою безпекою, що передбачає визначення сукупність основних елементів що забезпечують захист його фінансових інтересів від різних загроз. Окреслено основні елементу управління механізмом фінансової безпеки підприємства, зокрема системність; розроблення стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства;; гнучкість; ефективність; постійний аналіз і дослідження наявності реальних і потенційних загроз внутрішніх і зовнішніх середовища. Обґрунтовано, що формулювання дефініцій фінансової безпеки підприємства із визначенням певних основних напрямків які визначають складові фінансової безпеки, з метою розробки та реалізації фінансової стратегії підприємства, яка сприятиме досягненню загальних цілей діяльності підприємства.

Посилання

Roosevelt F. (2004) Conversations by the fireplace. About the crisis, oligarchs and war. K. Publisher: Batkivshchyna, 352 p.

Ermoshenko M. M. (1998) Financial security. Forever, 11, 61–73.

Kulpinsky S. (2000) The role of financial security of Ukraine in deepening integration relations with European countries. Financial consultation, 5, 34–38.

Baranovsky O. I. (1999) Financial security. Kyiv: Phoenix. (in Ukrainian)

Yurii S. I., Fedosov V. M. (2008) Finances. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Ivashko O. (2015) Financial security of Ukraine in the conditions of crisis phenomena in the economy. Economic journal of the East European National University named after Lesya Ukrainka, 2, 61–66.

Pyatnytska G. T., Fedulova I. V. (2020) Financial security of the country and the enterprise: definition, relationship and security risks. Efficient economy, 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/16.pdf

Ermoshenko M. M. (2001) Financial security of the state: national interests, real threats, security strategy. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

Geets V. M., Kvasnyuk B. E. (1999) Concept of economic security of Ukraine. Kyiv: Logos. (in Ukrainian)

Dmytrenko E. S. (2009). Legal responsibility of subjects of financial law in the mechanism of legal provision of financial security of Ukraine: monograph. Kyiv: Yurinkom Inter. (in Ukrainian)

Shlemko V. T. (1997) Economic security of Ukraine: essence and directions of provision. Kyiv: NISD. (in Ukrainian)

Semenog A. Yu. (2018) The essence and significance of the financial security of the state. Scientific Bulletin of Kherson State University, 29 (2), 117–120.

Sukhorukov A. I., Ladyuk O. D. (2007) Financial security of the state: education. manual. Kyiv: Center of Educational Literature. (in Ukrainian)

Gubsky B. V. (2001) Economic security of Ukraine: measurement methodology, state and strategy of provision. Kyiv: Logos. (in Ukrainian)

Vasylyk O. (2002) Economic encyclopedia. Kyiv: Publishing center “Akademiya”. (in Ukrainian)

Vorobyova O. I. (2012) Financial security at the micro and macro levels. Scientific Bulletin: Finances, Banks, Investments, 2, 6–10.

Schinasi, Garry J. (2014) Definition of financial stability. IMF Working Paper Series, WP/04/187, 1–16.

Blank I. A. (2004) Office of financial security of the enterprise. Kyiv: Elha, Nika-Center. (in Ukrainian)

Zagorodniy A. G. (2005) Financial and economic dictionary. Lviv: Publication of the National University “Lviv Polytechnic”. (in Ukrainian)

Horyacheva K. S. (2006) The mechanism of managing the financial security of the enterprise. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv. (in Ukrainian)

Vasylchenko Z. M., Vasylchenko I. P. (2006) Theoretical concept of assessing the economic security of the bank. Banking, 4, 36–38.

Lavrova Yu. V. (2011) Financial security of the enterprise: classification of threats. Economic analysis, 9, (2), 274–277.

Kudrytska Zh. V. (2012) The system of managing the financial security of the enterprise. Efficient economy, 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=897

Переглядів статті: 205
Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Тітенко, З. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-76
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ