ОСОБЛИВОСТІ ДІДЖИТАЛ-ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Ключові слова: діджитал-трансформація, цифровий банкінг, чат-боти, необанки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню процесів діджиталізації банківського сектору України на сучасному етапі. В статті виділено основні передумови діджитал-трансформації вітчизняної банківської сфери та найбільш динамічні тенденції цього процесу, які особливо активізувалися внаслідок пандемії COVID-19. Звернено увагу на те, що Україна активно освоює цифрові інструменти у банківництві за даними світових рейтингів, зокрема за рівнем цифрової конкурентоспроможності та рівнем безконтактних платежів, при чому за останні п’ять років спостерігається постійне покращення українських позицій. Перш за все, узагальнено базові переваги та вигоди переходу традиційних банківських установ в цифрову сферу як для самих банків, так і для їх клієнтів. Досліджено кількість банківських відділень в Україні впродовж 2016-2021 рр. та виявлено основні закономірності у їхній динаміці. Також ґрунтовно вивчено питання роботи банківських чат-ботів, зокрема ефективності їх діяльності та сфер використання у банківництві, а також надано перелік найактивніших чат-ботів на банківському ринку. Додатково опрацьовано питання банківських онлайн додатків та їх значення для забезпечення надання якісних банківських послуг, основний акцент звернено на п’ятірку найкращих банківських додатків за підсумками 2021 р. Особлива увага в статті присвячена українським необанкам, в першу чергу, важливим відмінностям у їхній роботі, базовим характеристикам та конкурентним перевагам, а також існуючим перешкодам у діяльності цифрових вітчизняних банків. Сформовано думку про роль FinTech у стимулюванні інноваційності та діджиталізації банківського сектору. Кінцевим пунктом статті є окреслення майбутніх потенційних та уже наявних, але ще не надто активних трендів та тенденцій у процесі подальшої діджитал-трансформації як світового банківського сектору, так і українського зокрема.

Посилання

Andrushkiv, I. and Nadievets, L.V. (2018), “Digitalization in the banking sector: world and domestic experience”, Problemy economiky, vol. 4, pp. 195–200.

Bukhtiarova, A.Gh. and Ghushha, A.V. (2019), "Countering cybercrime in the banking sector", Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 3, pp. 355–361.

Vladyka, Yu. (2021), “The role of modern digital technologies in the functioning of the banking system”, Ekonomica i suspilstvo, vol. 25, [Online], available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/252 (accessed 26 August 2022).

Drobotya, A.Ya. and Brazhnyk, L.V. (2021), “Digitalization of banking activities and payment systems”, Infrastruktura rynku, vol. 51, pp. 261–267.

Kloba, L.H. (2018), “Digitization as banks’ innovative development”, Efektyvna ekonomika, vol. 12, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741 (accessed 26 August 2022).

Statistics of the National Bank of Ukraine (2021), Official site of the National Bank of Ukraine, [Online], Available at: https://bank.gov.ua (accessed 26 August 2022).

Official site of the National Bank of Ukraine (2020), “Fintech Development Strategy in Ukraine until 2025”, available at: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku--kurs-na-staliy-rozvitok-innovatsiy-keshles-ta-finansovu-gramotnist (accessed 26 August 2022).

Official site of JSC "PrivatBank" (2021), available at: https://privatbank.ua/udalenniy-banking/chat-boty (accessed 26 August 2022).

Official site of JSC “Oschadbank” (2021), available at: https://www.oschadbank.ua/ (accessed 26 August 2022).

Official site of JSC “Raiffeisen Bank Aval” (2021) available at: https://raiffeisen.ua/biznesu/onlajn-servisy/chat-bot-business-concierge-service (accessed 26 August 2022).

The first in Ukraine payment chat bot in Facebook Messenger (2021), Official site of Leobot, available at: https://leobot.com.ua/ (accessed 26 August 2022).

Official site of Monobank (2021), available at: https://www.monobank.ua/ (accessed 26 August 2022).

Official website of Izibank (2021), available at: https://izibank.com.ua/ (accessed 26 August 2022).

Official website of Sportbank (2021), available at: https://sportbank.com.ua/ (accessed 26 August 2022).

Official site of O.Bank (2021), available at: https://obank.com.ua/uk (accessed 26 August 2022).

Official website of Neobank (2021), available at: https://neobank.one/ (accessed 26 August 2022).

Official site of "Bank Own Account" (2021), available at: https://bvr.ua/ (accessed 26 August 2022).

Official site of FinAwards (2021), FinAwards 2021, available at: https://finawards.com.ua/#rec265853725 (accessed 26 August 2022).

Market Analysis Report (2021), “Chatbot Market Size”, Online Portal of Grant View Research, available at: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/chatbot-market?utm_source=Paid_PR&utm_medium=Referral&utm_campaign=PRNewswire_19sep&utm_term=RD&utm_content=RD (accessed 26 August 2022).

McKinsey&Company (2016), “Strategic choices for banks in the digital age”, available at: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/strategic-choices-for-banks-in-the-digital-age (accessed 26 August 2022).

World Digital Competitiveness Ranking 2021 (2021), Online Portal of World Competitiveness Centre, available at: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/ (accessed 26 August 2022).

Андрушків І.П., Надієвець Л.В. Діджиталізація в банківському секторі: світовий та вітчизняний досвід. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 195–200.

Бухтіарова А.Г., Гуща А.В. Протидія кіберзлочинності у банківській сфері. Приазовський економічний вісник. 2019. № 3. С. 355–361.

Владика Ю., Турова Л. Роль сучасних digital-технологій у функціонуванні банківської системи. Економіка і суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/252 (дата звернення: 26.08.2022).

Дроботя А.Я., Бражник Л.В. Діджиталізація банківської діяльності та платіжних систем. Інфраструктура ринку. 2021. № 51. С. 261–267.

Кльоба Л.Г. Цифровізація – інноваційний напрям розвитку банків. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6741 (дата звернення: 26.08.2022).

Статистика Національного Банку України. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: https://bank.gov.ua (дата звернення: 26.08.2022).

Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/strategiya-rozvitku-fintehu-v-ukrayini-do-2025-roku--kurs-na-staliy-rozvitok-innovatsiy-keshles-ta-finansovu-gramotnist (дата звернення: 26.08.2022).

Офіційний сайт АТ «Приватбанк». URL: https://privatbank.ua/udalenniy-banking/chat-boty (дата звернення: 26.08.2022).

Офіційний сайт АТ «Ощадбанк». URL: https://www.oschadbank.ua/ (дата звернення: 26.08.2022).

Офіційний сайт АТ «Райффайзен Банк Аваль». URL: https://raiffeisen.ua/biznesu/onlajn-servisy/chat-bot-business-concierge-service (дата звернення: 26.08.2022).

Перший в Україні платіжний чат-бот у Facebook Messenger. Офіційний сайт Leobot. URL: https://leobot.com.ua/ (дата звернення: 26.08.2022).

Офіційний сайт Monobank. URL: https://www.monobank.ua/ (дата звернення: 26.08.2022).

Офіційний сайт Izibank. URL: https://izibank.com.ua/ (дата звернення: 26.08.2022).

Офіційний сайт Sportbank. URL: https://sportbank.com.ua/ (дата звернення: 26.08.2022).

Офіційний сайт O.Bank. URL: https://obank.com.ua/uk (дата звернення: 26.08.2022).

Офіційний сайт Neobank. URL: https://neobank.one/ (дата звернення: 26.08.2022).

Офіційний сайт «Банк Власний Рахунок». URL: https://bvr.ua/ (дата звернення: 26.08.2022).

FinAwards 2021 року. – Офіційний сайт FinAwards. 2021. URL: https://finawards.com.ua/#rec265853725 (дата звернення: 26.08.2022).

Chatbot Market Size. – Market Analysis Report. – Online Portal of Grant View Research. 2021. URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/chatbot-market?utm_source=Paid_PR&utm_medium=Referral&utm_campaign=PRNewswire_19sep&utm_term=RD&utm_content=RD (дата звернення: 26.08.2022).

McKinsey&Company. – Strategic choices for banks in the digital age. – 2016. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/strategic-choices-for-banks-in-the-digital-age (дата звернення: 26.08.2022).

World Digital Competitiveness Ranking 2021. – Online Portal of World Competitiveness Centre. 2021. URL: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/ (дата звернення: 26.08.2022).

Переглядів статті: 334
Завантажень PDF: 506
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Бондаренко, Л., & Подарин, А. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ДІДЖИТАЛ-ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ . Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-28
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають