РОЛЬ СУЧАСНИХ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ У ФУНКЦІОНУВАННІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: digital-технології, банки, банківська діяльність, діджиталізація, інтернет-банкінг

Анотація

У статті всебічно розкрито роль сучасних digital-технологій у розвитку банківської системи. Обґрунтовано необхідність використання цифрових технологій у банківській діяльності, яка полягає у загальному покращенні обслуговування клієнтів; зменшенні операційних витрат банку, пришвидшенні виконання банківських операцій та зростання конкурентоспроможності банку. Зазначено, що основним заходам з оптимізації витрат фінансової установи можна вважати автоматизацію та оптимізацію бізнес-процесів. Напрямки введення інформаційних технологій у банківську діяльність систематизовано за декількома ознаками, а саме: створення корпоративних комп’ютерних систем; продаж банківських послуг у мережі Інтернет; розвиток внутрішньобанківської системи управління та їх автоматизація. Зроблено короткий ретроспективний аналіз розвитку Інтернет-банкінгу в Україні.

Посилання

Банки. URL: https://minfin.com.ua/ua/company/otp-bank/rating/ (дата звернення: 30.03.2021).

Владика Ю.П., Безугла Л.С., Турова Л.Л. Здобутки та нові виклики у діяльності системно важливих банків в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С. 285–291.

Длігач А.О. Цифрова трансформація як ліфт у майбутнє. URL: https://tqm.com.ua/ua/likbez/uaarticles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-majbutnye, (дата звернення 31 березня 2021).

Застрожнікова І. В. Вплив діджиталізації на кадрову політику в аграрному секторі. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 4. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.4.77

Фіщук В. В. «Діджиталізація – це лише початок». URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok,(дата звернення 30 березня 2021).

Banky. Аvailable at: https://minfin.tsom.ua/ua/tsompany/otp-bank/rating/ (accessed 10 April 2020). (in Ukrainian)

Vladyka J.P., Bezuhla L.S. and Turova L.L. (2020) Zdobutky ta novi vyklyky u dijal'nosti systemno vazhlyvyh bankiv v Ukrajini. Infrastruktura rynku, 42, 285–291. (in Ukrainian)

Dlihach A.O. (2020) Tsyfrova transformatsiia Iak lift u majbutnie. Аvailable at: https://tqm.com.ua/ua/likbez/ua-articles/cyfrova-transformaciya-yak-lift-u-majbutnye (аccessed 31 March 2021).

Zastrozhnikova I.V. (2021) Vplyv didzhytalizaciji na kadrovu polityku v agrarnomu sektori. Investyciji: praktyka ta dosvid, 4, pp. 77–81. (in Ukrainian)

Fishchuk V.V. (2018) Didzhytalizatsiia – tse lyshe pochatok. Аvailable at: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/didzhytalizaciya-ce-lyshe-pochatok (аccessed 30 March 2021).

Переглядів статті: 804
Завантажень PDF: 1028
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Владика, Ю., & TуроваЛ. (2021). РОЛЬ СУЧАСНИХ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ У ФУНКЦІОНУВАННІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-21
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ