СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ключові слова: готельний бізнес, системи бронювання, конкурентоспроможність, інноваційні технології, сервіс, діяльність закладів розміщення, контроль якості

Анотація

Робота присвячена дослідженню впровадження в готелях різної місткості сучасних систем комп’ютерних технологій, за допомогою яких здійснюється бронювання номерів відповідно до вимог і побажань споживачів готельних послуг. Готельний бізнес на сьогодні є важливою високоприбутковою складовою індустрії гостинності в Україні. Тому все більшої актуальності і практичного значення набувають системи бронювання в будь-якому закладі розміщення. Швидко зростає використання комп’ютерних технологій в готельному бізнесі, поширюється підключення нових агентств до глобальних комп’ютерних мереж бронювання, таких як Amadeus, Galileo, Sabre, Worlspan, Fidelio, тощо. За допомогою якої здійснюється якісний та швидкісний процес розміщення і обслуговування гостей в готельних підприємствах. Проведені опитування та анкетування гостей в закладах розміщення засвідчили, що споживачі готельних послуг не бажають витрачати значний час на процес оформлення, тому питання швидкого і якісного обслуговування під час бронювання і поселення є дуже важливим. Сучасні сервісні технології на сьогоднішній час здатні змінити та поліпшити різні системи бронювання, навіть зробити частково бронювання у готелях безконтактним. Саме від обраної системи бронювання у роботі служби Спір, буде відбуватися ефективний процес обслуговування гостей і розміщення у номерах. Використання різних систем автоматизації працівниками Спір дозволяє значно спростити систему бронювання і поселення майбутніх туристів, використовуючи безконтактний спосіб, який базується на бронюванні готелю за допомогою заздалегідь висланих електронною поштою паспортних даних. Під час заселення гість тільки пред’являє свій паспорт, данні якого звіряються з надісланими електронною поштою, що значно скорочує процедуру самого бронювання. У зв’язку з поширенням короновірусної хвороби, заклади розміщення дозволяють онлайн заповнювати електронні картки гостя і їх підписувати цифровим власним підписом. Враховуючи такі послаблення в процесі бронювання і поселення, особливо гостро стоїть питання контролю якості наданих послуг з використанням сучасних методів дослідження якості бронювання в закладах розміщення. В роботі досліджено за допомогою інтернет ресурсів, літератури, онлайн-опитувань роботу закладів готельного господарства України: практичний досвід використання різних систем бронювання із застосуванням новітніх технологій з метою пошуку сучасних ідей для подальшого впровадження у різні системи бронювання, включаючи службу Спір, для удосконалення загальної якості функціонування закладів розміщення, зважаючи на нові обставини та обмеження у обслуговуванні гостей.

Посилання

Служба прийому і розміщення. URL: https://studopedia.su/5_28389_sluzhba-priyomu-i-rozmishchennya.html

Брага В.В., Бубнова Н.Г. Автоматизированные информационные технологии. Москва : Компьютер: ЮНИТИ, 2012. 306 с.

Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 472 с.

Байлик А.В. Готельне господарство. Навч. посібник, 2010. 352 с.

Інновації у системі бронювання. URL: https://www.evkova.org/kursovye-raboty/innovatsii-v-organizatsii-bronirovaniya-v-gostinitse-holidej-inn-moskva-lesnaya

Кандакова Е.Н. Статистические методы контроля и управления качеством: методические указания. СПб. : СПбГЛТУ, 2010. 72 с.

Кане М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества. СПб. : Питер, 2012. 573 с.

Кузьмін А.М. Метод сім основних інструментів контролю якості. URL: Http://www.inventech.ru/lib/glossary/7basmeth/

Reception and accommodation service [Reception and accommodation service.] Retrieved from: https://studopedia.su/5_28389_sluzhba-priyomu-i-rozmishchennya.html (in Ukrainian)

Braga V.V., and Bubnova N.G. (2012). Automated information technology [Automated information technology]. Moscow: Computer: UNITI. (in Russian)

Malskaya M.P., and Pandyak I.G. (2010). Hotel business: theory and practice [Organization and technology of guest service by the booking service / Hotel business: theory and practice]. Textbook. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Innovations in the booking system [Innovations in the booking system]. Retrieved from: https://www.evkova.org/kursovye-raboty/innovatsii-v-organizatsii-bronirovaniya-v-gostinitse-holidej-inn-moskva-lesnaya (in Russian)

Kandakova E.N. (2010). Statistical methods of control and management quality [Criteria for special reasons]: methodical instructions. St. Petersburg: St. Petersburg State Pedagogical University. (in Russian)

Kane M.M. (2012). Quality management systems, methods and tools [Quality methods and tools]. St. Petersburg: Peter. (in Russian)

Kuzmin A.M. The method of seven basic tools of quality control [The method of seven basic tools of quality control]. Retrieved from: http://www.inventech.ru/lib/glossary/7basmeth/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 297
Завантажень PDF: 972
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Д’яконова, А., Тітомир, Л., & Жовтяк, К. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВІ. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-63
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають