ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ

Ключові слова: корупція, економічна безпека держави, економічний розвиток, рівень корупції, прогнозування

Анотація

У статті здійснено оцінку та прогнозування впливу корупції на економічну безпеку держави. Обґрунтовано актуальність вивчення впливу корупції на економічну безпеку держави в умовах війни за допомогою теоретико-історичного аналізу та встановлено важливість такої діяльності в умовах євроінтеграційних прагнень держави. В результаті теоретичного аналізу виокремлено основні причини високого рівня корупції в державі та корумпованості чиновників найвищого рівня, здійснено їх структуризацію. Запропоновано методику оцінки впливу корупції на економічну безпеку держави та прогнозування рівня цього впливу. Методика полягає у розрахунку значень низки показників, які відображають вплив корупції на суспільну діяльність і ефективність заходів протидії корупції та прогнозування значення цих показників на майбутній період для встановлення рівня впливу корупції на економічну безпеку держави. В результаті використання зазначеної методики розраховано значення індексу сприйняття корупції в Україні, проаналізовано динаміку зазначеного індексу та встановлено прогнозоване його значення на період 2023-2027 рр., зроблено відповідні висновки. Визначено динаміку рівня тіньової економіки в державі та здійснено прогнозування її рівня на період 2023-2027 рр., що дозволило підсумувати наслідки впливу корупції на економічну безпеку держави. Обчислено індекс легкості ведення бізнесу в Україні та, відповідно, проаналізовано динаміку зазначеного індексу, здійснено прогноз цього індексу на майбутній 5-річний період, на основі цього сформовано відповідне теоретичне узагальнення. Завершальним етапом аналізу стало встановлення динаміки індексу економічної свободи для представників бізнесу в Україні, Крім того здійснено прогнозування динаміки цього індексу на період 2023-2027 рр. Результати емпіричних розрахунків дозволили встановити вплив корупційних проявів на економічну безпеку держави в період війни. Відповідно, прогнозування значень цих показників дозволяє оцінити повоєнні тенденції та їх вплив на економічну безпеку держави з метою протидії потенційним загрозам та їх своєчасного усунення.

Посилання

Transparency International Ukraine (2023). Transparency International: website. Available at: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2021/

Bloomberg Billionaires Index / Global Risk Briefing (2022). Bloomberg : website. Available at: https://www.bloomberg.com/billionaires/2017-02-02/cya

Gladky, V.V. (2019). Sutnist ta znachennya yavyshcha korupcii [The essence and significance of the phenomenon of corruption], Visnyk Pivdennoho rehional'noho tsentru Natsional'noi akademii pravovykh nauk Ukrainy [Bulletin of the Southern Regional Center of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine], vol. 18. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2019_18_18

Hobela, V., Melnyk, S. (2021). Offshoring as a Threat to the National Economic Security: Causes and Ways to Counteract. Scientific Bulletin of Mukachevo State University, vol. 8 (2), pp. 9–16. DOI: https://doi.org/10.52566/msu-econ.8(2).2021.9-16

Hobela, V., Podra, O., Batyuk, B., Levkiv, H., & Hynda, O. (2022). The Ukrainian economy offshoring: estimation of factors’ impact and developing measures to combat. Business: Theory and Practice, vol. 23(2), pp. 347–356. DOI: https://doi.org/10.3846/btp.2022.14509

Novak A. (2017). Formuvannia ta realizatsiia natsionalnoi antykoruptsiinoi polityky na zahalnoderzhavnomu ta rehionalnomu rivniakh [Formation and implementation of national anti-corruption policy at the national and regional levels]. Naukovyi visnyk Demokratychne vriaduvannia [Scientific Bulletin Democratic Governance], vol. 18(19). Available at: http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk18_19/fail/Novak.pdf

Payette, D. (2019), Ukrainian corruption is worse than Russian tanks, UkrMedia internet-hazeta: website. Available at: https://ukr.media/politics/238369/

Sanzharovets, V.M. (2012). Koruptsiinyi delikt v umovakh hlobalizatsii ta transformatsii [Corruption tort in the context of globalization and transformation], Visnyk Natsional'noho aviatsijnoho universytetu [Bulletin of the National Aviation University], vol. 2, рр. 80–84.

Pitsur Ya., Hobela V. (2018). Teoretyko-metodolohichnyi analiz protsesu formuvannia optymalnoi systemy upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu subiektiv hospodariuvannia [Theoretical and methodological analysis of the process of formation of the optimal management system of the economic security of the subjects of hospodariuvaniya]. Visnyk LvDUVS [Bulletin of LvDUVS] vol. 1, pp. 227–235.

Zubkova L. (2017). Suchasnyi stan i problemy zapobihannia koruptsii v Ukraini [The current state and problems of corruption prevention in Ukraine]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav [Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Affairs], vol. 3 (104). pp. 34–45.

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Мельник, С., Гобела, В., & Курляк, М. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ . Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-37
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають