ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕКОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Ключові слова: економічний інструментарій, підприємництво, економічний розвиток, трансформація, екологізація

Анотація

Дослідження присвячено актуальній проблемі формування та розвитку екологічного підприємництва як засобу забезпечення сталого розвитку суспільства та економіки. Обґрунтовано актуальність даної проблеми з огляду на незадовільний рівень екологічної безпеки українських підприємств, значний рівень екологічної шкоди, що завдає бізнес та кризовий стан довкілля. Важливість дослідження проблематики підкреслена недостатнім рівнем розвитку економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва в Україні. Метою дослідження є теоретичний аналіз економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва, його структурно-функціональна характеристика та удосконалення системи класифікації інструментів для визначення пріоритетних напрямів його удосконалення. У дослідженні проаналізовано підходи до визначення поняття економічного інструментарію. В результаті аналізу сформовано авторське визначення економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва, що на відміну від існуючих розкриває також його безпекову сутність, як засобу протидії екологічним загрозам для підприємства. Охарактеризовано сутність економічного інструментарію у сучасних економічних системах та наголошено на його важливості для екологічно безпечного розвитку бізнесу та держави загалом. Здійснено теоретичний аналіз економічного інструментарію, визначено його основні складові та принципи на яких його слід формувати. Реалізовано структурно-функціональну характеристику економічного інструментарію, встановлено основні цілі та завдання інструментарію щодо стимулювання екологічного підприємництва. Проведений теоретичний аналіз наявних систем класифікації економічного інструментарію дозволив виокремити його основні недоліки. Запропоновано науково-методичний підхід до класифікації економічного інструментарію, що передбачає видозмінені ознаки та групи класифікації. Ґрунтуючись на результатах дослідження запропоновано основні напрями розвитку та удосконалення економічного інструментарію стимулювання екологічного підприємництва.

Посилання

Chu, J., Shao, C., Emrouznejad, A., Wu, J., & Yuan, Z. (2021). Performance evaluation of organizations considering economic incentives for emission reduction: A carbon emission permit trading approach. Energy Economics, 101, 105398.

Datsenko, O. F. (2020). Ekonomichni instrumenty ekolohizatsii ekonomiky Ukrainy na shliakhu do EU [Economic instruments of greening Ukraine's economy on the way to the EU]. Eurasian Academic Research Journal, 2 (34), 53–59. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9212

Hobela, V. (2021). Economic and safety greening: theory and practice. LDUVS.

Klimenko, O. V. (2010). Ekonomichni instrumenty ekolohizatsii investytsiinoi diialnosti [Economic tools for greening investment activities]. Bulletin of Khmelnytsky National University, 2, 198–202.

Lavee, D. (2020). Are economic tools preferable to direct regulatory measures in achieving environmental goals?. Environmental Policy and Law, (Preprint), 1–11.

Macauley, M. K., Bowes, M. D., & Palmer, K. L. (2017). Using economic incentives to regulate toxic substances. Routledge.

Ouvrard, B., & Stenger, A. (Eds.). (2019). Incentives and Environmental Policies: From Theory to Empirical Novelties. John Wiley & Sons.

Petrovska, A. S. (2019). Ekolohizatsiia ekonomiky Ukrainy v konteksti modeli staloho rozvytku [Greening of Ukraine's economy in the context of the model of sustainable development]. Problems and Prospects of Economics and Management, 4 (20), 95–104.

Polisсhuk, V. (2018). Rehuliuvannia mekhanizmiv ekolohizatsii ekonomiky za dopomohoiu realizatsii ekolohichnoho opodatkuvannia [Regulation of mechanisms for greening the economy through the implementation of environmental taxation]. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University, 1(13), 111–118.

Prykhodko, V. P. (2012). Orhanizatsiino-ekonomichni instrumenty ekolohizatsii rehionalnoho rozvytku [Organizational and economic tools for greening regional development]. Economics of Nature Management and Environmental Protection, 170–175.

Rehbinder, E., & Stewart, R. (2020). Environmental protection policy. De Gruyter.

Syniakevych, I. M. (2011). Ekolohizatsiia suspilnoho rozvytku yak instrument podolannia ekolohichnykh zahroz [Greening of social development as a tool for overcoming environmental threats]. Regional Economy, 4, 14–20.

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Леськів, Г., Гобела, В., & Лесик, Н. (2021). ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕКОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-53
Розділ
ЕКОНОМІКА