УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: управління персоналом, соціальна відповідальність підприємства, цінності, підприємство, стратегія

Анотація

Визначено особливості управління персоналом на підприємств, засоби впливу на працівника в розвитку трудових відносин. Розглянуто порівняльну характеристику головних соціально-відповідальних моделей бізнесу. Приділена увага значенню політики відповідальності персоналу, яка сприяє інтенсифікації соціально-орієнтованої поведінки персоналу та відіграє стратегічну роль в соціальній ініціативі організацій. Зазначено роль концепції соціальної відповідальності управління персоналом, яка заснована на інтеграції та врахуванні двостороннього відношення соціальної відповідальності та управління персоналом. З огляду на внутрішній вимір, це може сприяти корпоративну соціальну відповідальність в цілях досягнення екологічних і соціальних цінностей шляхом розробки етичних установок, заснованих на чесності та довірі співробітників. Стверджується, що довіра є важливим елементом співпраці, сприяє і підтримує, заохочує обмін інформацією, збагачує відносини, сприяє росту відвертості та взаємного прийняття, а також сприяє вирішенню конфліктів. Також окреслено, що реалізація концепції SRHRM, яка заснована на інтеграції та врахуванні двостороннього відношення соціальної відповідальності та управління персоналом також може стати панацеєю від зниження лояльності співробітників до своїх компаній, підвищення рівня робочого стресу та падіння задоволеності співробітників. Взято до уваги соціально відповідальні практики, які позитивно впливають на брендинг компаній, репутацію роботодавця та мотивацію працівників. Підсумовано, що створення цілеспрямованих принципів управління персоналом стає механізмом розблокування людського капіталу, який є фундаментом для отримання довгострокової конкурентної переваги в розвитку підприємства. Культура цільового управління передбачає наявність чіткого механізму управління за цілями і результатами, враховуючи сучасні вимоги та можливості споживачів, соціально-психологічний стан персоналу за умов постійного розвитку науково-технічного прогресу.

Посилання

Garner E. (2013). Recruitment and Selection: Hiring the people you want. Bookboon. P. 4–10.

Nazarova, G. V., Nazarov N. K., Demianenko A. A. (2018). Approach to analytical support for assessing the security of human development. Naukovyi visnyk Polissia. № 2 (14) 1. S. 210–215.

Kovban, A., Kohut, I. (2019). Formation of a corporate social responsibility strategy of companies in EU countries. Baltic journal of economic studies, 5(3), 82-90. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-3-82-90

Bodnaruk, O. (2016). Yevropeyskyy dosvid derzhavnoho rehulyuvannya korporatyvnoyi sotsialnoyi vidpovidalnosti [European experience of state regulation of corporate social responsibility]. Visnyk DonDUU. Menedzher, 2(71), 41–48.

Zhmay, O. (2015). Corporate Social Outlook: Perspectives and Motivation for the Small Business in Ukraine. Market economy: modern management theory and practice. Vol. 14. Issue 2(30). Retrieved from: http://rinek.onu.edu.ua/article/view/61700

Voronchak, I. O. (2018). National models of social responsibility of business: features and mechanism of formation of Mukachevo State University, No 17. Retrieved from: http://economyandsociety.in.ua/journal/17_ukr/4.pdf

A.M. Kolot, O.A. Hrishnova, O.O. Herasymenko (2010). Sotsializatsiia vidnosyn u sferi pratsi v konteksti stiikoho rozvytku: monohrafiia. Kyiv: KNEU. S. 192.

Bombiak, E.; Marciniuk-Kluska, A. (2019). Socially Responsible Human Resource Management as a Concept of Fostering Sustainable Organization-Building: Experiences of Young Polish Companies. Sustainability, 11, 1044. DOI: https://doi.org/10.3390/su110410448

Gond, J.P.; Igalens, J.; Swaen, V.; El Akremi, A. (2011). The human resources contribution to responsible leadership: An exploration of the CSR−HR interface. J. Bus. Ethics, 98, 115–132.

Davies, I.A.; Crane, A. (2010) Corporate social responsibility in small-and medium-size enterprises: Investigating employee engagement in fair trade companies. Bus. Ethics A Eur. Rev., 2, 126–139.

Voegtlin, Ch.; Greenwood, M. (2016). Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis. Hum. Resour. Manag. Rev., 3, 181–197

Dupont, C.; Ferauge, P.; Giuliano, R. (2013) The Impact of Corporate Social Responsibility on Human Resource Management: GDF SUEZ’s Case. Int. Bus. Res., 12, 145–155.

Jamali, D.R.; Dirani, A.E.; Harwood, I.A (2015). Exploring Human Resource Management Roles in Corporate Social Responsibility: The CSR-HRM Co-creation Model. Bus. Ethics A Eur. Rev., 2, 125–143.

Переглядів статті: 271
Завантажень PDF: 165
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Харченко, Т., Жун, М., & Михайлик, Р. (2021). УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-13
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають