ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

  • Оксана Кравчук Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-6337-7759
  • Ірина Варіс Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-9502-5045
  • Катерина Заривних Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-6812-5553
Ключові слова: цифровізація, менеджмент персоналу, управління персоналом, цифрові HR-технології, цифрова трансформація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій та викликів цифровізації менеджменту персоналу контексті глобальної віддаленої роботи та дистанційної реалізації трудових процесів в умовах обмежень, спричинених пандемією COVID-19. Проаналізовано напрями цифрової трансформації менеджменту персоналу, визначено фактори її активізації. Узагальнено можливості впровадження та рівень розвитку цифрових HR-технологій. Узагальнено проблеми та виклики для менеджменту персоналу під час цифрової трансформації, зокрема під час впровадження в практику менеджменту персоналу комунікаційних роботів, використання соціальних мереж, аналізу великих масивів даних, машинного навчання та хмарних технологій. За кожним з напрямів цифрової трансформації менеджменту персоналу визначено можливі способи подолання їх реалізації у вимушеній прискореній цифровій трансформації під час пандемії COVID-19.

Посилання

15 Effective Ways HR Teams Can Leverage Big Data // Forbes Human Resources Council. 2021. URL: https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2021/02/02/15-effective-ways-hr-teams-can-leverage-big-data/?sh=4d0e0fd96e26 (accessed: 26.04.2021)

Bersin, J. Insights on Work, Talent, Learning, Leadership, and HR Technology // joshbersin.com. 2021. URL: https://joshbersin.com/page/7/ (accessed: 10.05.2021).

Bissola, R., Imperatori, B. HRM 4.0: the digital transformation of the HR department, in Cantoni, F., Mangia, G. (ed.). Human Resource Management and Digitalization. The Effects of Industry 4.0 on Human Resource, Routledge, Abingdon-on-Thames: 2018. 51-69. URL: http://hdl.handle.net/10807/121548 (accessed: 25.04.2021)

Bondarouk T., Fisher S. Encyclopedia of Electronic HRM. Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg. 2020. URL: https://doi.org/10.1515/9783110633702 (accessed: 01.05.2021).

Earley, S., Davenport T. The AI-Powered Enterprise: Harness the Power of Ontologies to Make Your Business Smarter, Faster, and More Profitable. LifeTree Media. 2020. 419 р.

Ferron D. , Lomas F. Eight forces driving HR transformation right now // EY. 2020. URL: https://www.ey.com/en_gl/workforce/eight-forces-driving-hr-transformation-right-now (accessed: 26.04.2021).

Fraij, J. E-Hrm To Overcome Hrm Challenges In The Pandemic // SEA-Practical Application of Science. 2021. № 25. Р. 41–49.

Global Human Capital Trends 2021 // Deloitte Insights: [Website]. 2021. URL: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html (accessed: 23.04.2021)

Harvey Nash: KPMG CIO Survey 2020: Все змінилось. Чи так це? Як провідні ІТ-організації реагують на вплив COVID-19 // KPMG: [Веб-сайт]. 2020. URL: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/11/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020-everything-changed-or-did-it.html (accessed: 29.04.2021).

HR Technology Strategy and Selection. Streamline HR function and business operations // Gartner: [Website]. 2021. URL: https://www.gartner.com/en/human-resources/insights/hr-technology-strategy (accessed: 27.04.2021).

HR Technology Trends Shaping the Future of Work // SAP Insights: [Website]. 2020. URL: https://insights.sap.com/hr-technology-trends (accessed: 03.05.2021).

Human Resource Software // Capterra: [Website]. 2021. URL: https://www.capterra.com/human-resource-software/ (accessed: 28.04.2021).

Kennedy E. How VR is transforming HR // Business Evolved. 2019. URL: https://edition.cnn.com/2019/02/26/tech/vr-transforming-hr-intl-biz-evolved/index.html (accessed: 01.05.2021)

Kovacovich D. How COVID19 Jump Started Digital Transformation // SHRM'S Executive Network Blog. 2020. URL:https://blog.shrm.org/blog/how-covid19-jump-started-digital-transformation (дата доступу: 01.05.2021)

Manuti A., de Palma P.D. How to Develop Digital HRM Practices in the Cognitive Technology Era: Evidences from a Case Study. In: Digital HR. Palgrave Macmillan, Cham. 2018. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-60210-3_5 (accessed: 01.05.2021).

Nunn J. Where AI Is Heading In 2021 For HR Departments // Forbes Technology Council. 2021. URL: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/01/19/where-ai-is-heading-in-2021-for-hr-departments/?sh=5e35547b2c0f (accessed: 27.04.2021).

Rathod J. Social media, a reliable HR tool? // peoplematters. 2021. URL: https://www.peoplematters.in/blog/social-media/social-media-a-reliable-hr-tool-29058 (accessed: 07.05.2021).

Waddill D.D. Digital HR: A Guide to Technology-Enabled Human Resources. Society for Human Resource Management. USA, 2018. 256 p.

Waddill, D. Leading with Technology: Digital HR Strategy. SHRM Executive Network Blog. 2020. URL: https://blog.shrm.org/executive/blogpost/Leading-with-Technology-Digital-HR-Strategy (accessed: 01.05.2021).

Бей Г.В., Середа Г.В. Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів. Економіка і організація управління. 2019. № 34. С. 93–101.

Колот А.М. Соціально-трудова реальність – XXI: філософія становлення, можливостей та викликів. Економіка України. 2021. № 2. С. 03–31.

Кравчук О.І. Мережева економіка – домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2016. Вип. 2. С. 161–170.

Кравчук О.І. Цифрова компетентність менеджера з персоналу. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2018. № 1. С. 172–191.

Лопушняк Г., Миляник Р. Вплив цифрових технологій на формування компетенцій управлінського персоналу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. Вип. 24. C. 10–16.

Рекрутинг в соціальних мережах: 8 ефективних способів пошуку співробітників. Cleveestaff. 2020. URL: https://cleverstaff.net/blog/uk/rekruting-v-sotsialnih-merezhah-8-efektivnih-sposobiv-poshuku-spivrobitnikiv/ (дата звернення: 21.04.2021).

15 Effective Ways HR Teams Can Leverage Big Data. (2021). Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2021/02/02/15-effective-ways-hr-teams-can-leverage-big-data/?sh=4d0e0fd96e26 (accessed: 26.04.2021)

Bersin, J. (2021) Insights on Work, Talent, Learning, Leadership, and HR Technology. JOSH BERSIN. Available at: https://joshbersin.com/page/7/ (accessed: 10.05.2021).

Bissola, R., Imperatori, B. (2018). HRM 4.0: the digital transformation of the HR department, in Cantoni, F., Mangia, G. (ed.). Human Resource Management and Digitalization. The Effects of Industry 4.0 on Human Resource, Routledge, Abingdon-on-Thames. 51-69. Available at: http://hdl.handle.net/10807/121548 (accessed: 25.04.2021)

Bondarouk, T., Fisher, S. (2020). Encyclopedia of Electronic HRM. De Gruyter Oldenbourg. https://doi.org/10.1515/9783110633702 (accessed: 03.05.2021).

Earley, S., Davenport, T. (2020). The AI-Powered Enterprise: Harness the Power of Ontologies to Make Your Business Smarter, Faster, and More Profitable. LifeTree. 419 p.

Ferron D. , Lomas F. (2020). Eight forces driving HR transformation right now. EY. Available at: https://www.ey.com/en_gl/workforce/eight-forces-driving-hr-transformation-right-now (accessed: 26.04.2021).

Fraij, J. (2021). E-Hrm To Overcome Hrm Challenges In The Pandemic. SEA-Practical Application of Science, 25, 41–49.

Global Human Capital Trends 2021. (2021). Deloitte Insights. Available at: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends.html (accessed: 23.04.2021)

Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2020: Все змінилось. Чи так це? [Vse zminilos`. Chi tak tse?] (2020). KPMG. Available at: https://home.kpmg/ua/uk/home/insights/2020/11/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020-everything-changed-or-did-it.html (accessed: 29.04.2021).

HR Technology Strategy and Selection - Insights. (2021). Gartner. Available at: https://www.gartner.com/en/human-resources/insights/hr-technology-strategy (accessed: 27.04.2021).

HR Technology Trends. (2021). SAP Insights. Available at: https://insights.sap.com/hr-technology-trends/ (accessed: 03.05.2021).

Human Resource Software // Capterra: [Website]. 2021. URL: https://www.capterra.com/human-resource-software/ (viewed on: 28.04.2021).

Kennedy E. (2019). How VR is transforming HR. Business Evolved Available at: https://edition.cnn.com/2019/02/26/tech/vr-transforming-hr-intl-biz-evolved/ index.html (accessed: 01.05.2021)

Kovacovich D. (2020). How COVID19 Jump Started Digital Transformation. Blog.SHRM.Org. Available at: https://blog.shrm.org/blog/how-covid19-jump-started-digital-transformation (accessed: 01.05.2021)

Manuti, A., & de Palma, P. D. (2017). How to Develop Digital HRM Practices in the Cognitive Technology Era: Evidences from a Case Study. Digital HR, 67–79. Available at: https://doi.org/10.1007/978-3-319-60210-3_5 (accessed: 01.05.2021).

Nunn, J. (2021, January 15). Where AI Is Heading In 2021 For HR Departments. Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/01/19/ where-ai-is-heading-in-2021-for-hr-departments/?sh=5e35547b2c0f (accessed: 27.04.2021).

Rathod, J. (2021). Social media, a reliable HR tool? People Matters. Available at: https://www.peoplematters.in/blog/social-media/social-media-a-reliable-hr-tool-29058 (accessed:07.05.2021).

Waddill, D. (2018). Digital HR: A Guide to Technology-Enabled Human Resources (None ed.). Society For Human Resource Management. 256 p.

Waddill, D. (2020). Leading with Technology: Digital HR Strategy. SHRM Executive Network Blog. Available at: https://blog.shrm.org/executive/blogpost/Leading-with-Technology-Digital-HR-Strategy (accessed: 01.05.2021).

Bey H. V., Sereda H. V. (2019). Transformatsiya HR-tekhnolohiy pid vplivom tsifrovizatsiyi biznes-protsesiv [Transformation of HR-technologies under the influence of digitalization of business processes]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya – Economics and organization of management, 34, 93-101 (in Ukrainian)

Kolot A.M. (2021). Socialjno-trudova realjnistj – XXI: filosofija stanovlennja, mozhlyvostej ta vyklykiv [Socio-labor reality – XXI: philosophy of formation, opportunities and challenges]. Ekonomika Ukrajiny – Economy of Ukraine, 2, 03-31 (in Ukrainian)

Kravchuk O.I. (2016). Merezheva ekonomika – dominanta rozvytku ekonomichnykh i socialjno-trudovykh vidnosyn [Network economy is the dominant development of economic and social-labor relations]. Socialjno-trudovi vidnosyny: teorija i praktyka – Socio-labor relations: theory and practice, 2, 161-170 (in Ukrainian)

Kravchuk O.I. (2018). Cyfrova kompetentnistj menedzhera z personalu [Digital competence of the personnel manager]. Socialjno-trudovi vidnosyny: teorija i praktyka – Socio-labor relations: theory and practice, 1, 172-191. (in Ukrainian)

Lopushnjak G., Myljanyk R. (2019). Vplyv cyfrovykh tekhnologhij na formuvannja kompetencij upravlinsjkogho personalu [Influence of digital technologies on the formation of competencies of management staff]. Investyciji: praktyka ta dosvid - Investment: practice and experience, 24, 10-16. (in Ukrainian)

Rekrutyngh v socialjnykh merezhakh: 8 efektyvnykh sposobiv poshuku spivrobitnykiv [Recruitment on social networks: 8 effective consumers of employee search] (2021). Cleveestaff. Available at: https://cleverstaff.net/blog/uk/rekruting-v-sotsialnih-merezhah-8-efektivnih-sposobiv-poshuku-spivrobitnikiv/ (accessed: 21.04.2021) (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1541
Завантажень PDF: 1481
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Кравчук, О., Варіс, І., & Заривних, К. (2021). ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-73
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають