БУДІВНИЦТВО ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРАКТИЧНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ

Ключові слова: архітектура, будівництво, індустрія гостинності, підприємства готельно-ресторанного господарства, проєктування

Анотація

Стаття присвячена засадам успішного функціонування та розвитку проектування будівництва підприємств готельно-ресторанного господарства. Проаналізовано, що процес проєктування будівництва підприємств готельно-ресторанного господарства це головний перший критерій успіху ведення бізнесу. Аргументовано, що будівництво підприємств готельно-ресторанного господарства – один із головних факторів створення бізнесу та потребує ґрунтовного дослідження. Висвітлено сучасний стан функціонування та розвитку процесу проєктування будівництва підприємств готельно-ресторанного господарства. Наведено характеристику особливостей сучасних принципів будівництва підприємств готельно-ресторанного господарства. Розглянуто актуальність створення та розробки ефективних напрямів будівництва підприємств готельно-ресторанного господарства на вітчизняному рівні та обґрунтовано необхідність їх застосування на практиці як багатоелементної системи, що має позитивний вплив на функціонування індустрії гостинності.

Посилання

Артемова О.М., Козлова В.А. Основи гостинності та туризму. URL: http://infotour.in.ua/artemova8-2.htm#

Будівельні норми і правила, що діють у готельному бізнесі. URL: https://ribashotelsgroup.ua/blog/stroitelnye-normy-i-pravila-dejstvuyuschie-v-gostinichnom-biznese/

Інформаційний портал у сфері гостинності «Hospitality ON». URL: http://mkg-group.com/fileadmin/Emailings

Гоблик-Маркович Н.М. Напрями формування сучасної маркетингової стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево: РВВ МДУ, 2018. 113 с.

Завідна Л.Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 600 с.

«Revfine» – платформа знань з індустрії гостинності та туризму. URL: https://www.revfine.com/hospitality-industry

Artemova O.M., Kozlova V.A. Osnovi gostinnostі ta turizmu [Basics of hospitality and tourism]. URL: http://infotour.in.ua/artemova8-2.htm#

Budivelni normy i pravyla, shcho diiut u hotelnomu biznesi [Building regulations and rules applicable in the hotel business]. URL: https://ribashotelsgroup.ua/blog/stroitelnye-normy-i-pravila-dejstvuyuschie-v-gostinichnom-biznese/

Іnformacіjnij portal u sferі gostinnostі «Hospitality ON» [Hospitality ON information portal]. URL: http://mkg-group.com/fileadmin/Emailings

Goblyk-Markovych N.M. (2018) Napryamy formuvannya suchasnoyi marketyngovoyi strategiyi rozvytku pidpryyemstv gotelno-restorannogo biznesu [Directions of formation of modern marketing strategy of development of the enterprises of hotel and restaurant business]. Mukachevo: RVV MDU, p. 113. (in Ukrainian)

Zavdina L.D. (2017) Hotelnyi biznes: stratehii rozvytku [Hotel business: development strategies]. Kyiv: KNTEU. (in Ukrainian)

«Revfine» – platforma znanz іndustrії gostinnostі ta turizmu [Revfine is a knowledge platform for the hospitality and tourism industry]. URL: https://www.revfine.com/hospitality-industry

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 101
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Язіна, В., Кучер, М., & Небаба, Н. (2022). БУДІВНИЦТВО ТА ПРОЄКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРАКТИЧНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-36
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА