СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: організаційна культура, корпоративна культура, персонал, ефективність, цінності, імідж, мотивація

Анотація

У статті розглянуто концептуальні положення формування організаційної культури на українських та за- рубіжних підприємствах. Проаналізовано підходи до визначення понять організаційної та корпоративної куль- тури, сформовано узагальнене бачення концепції. Надано основні характеристики організаційної культури, визначено її особливості, етапи формування на підприємстві. Також досліджено роль організаційної культури у підвищенні ефективності діяльності підприємства. Визначено що організаційна культура є одним з основних факторів у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах економічного розвитку. Сформовано ключові питання імплементації досвіду зарубіжних компаній у даному питанні для розвитку кор- поративної організаційної культури на українських підприємствах.

Посилання

Fleury М.T.L. (2009). Organizational Culture and the Renewal of Competences. BAR, Curitiba, v. 6, n. 1, art. 1, 1-14.

Szczepańska-Woszczynaa К. (2015). Leadership and organizational culture as the normative influence of top management on employee's behaviour in the innovation process. Procedia Economics and Finance, №34, 396-402.

Cabrera A., Cabrerab E.F., & Barajas S. (2001). The key role of organizational culture in a multi-system view of technology-driven change. International Journal of Information Management, 2001, vol. 21, issue 3, 245-261.

Lunneburg, C. F. (2011). Understanding Organizational Culture: A Key Leadership Asset. National Forum of Education Administration and Supervision Journal, 29: 4

Morcos M. (2018). Organizational Culture: definitions and trends. Project: Creating Structure and Culture for Innovation.

Монастирський Г. Л. (2014). Теорія організації: підруч. Тернопіль: ТНЕУ.

Синицька О. І., & Білецька О.О. (2011). Організаційна чи корпоративна культура: теоретичні підходи до тлумачення понять. Вісник Хмельницького національного університету 2011, № 5, T.1., 99-102.

Воробйова Н. П. (2013). Організаційна культура в системі менеджменту. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 1 (21) 42-46.

Воронков Д. К. (2010). Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти : монографія. Харків: ВД “ІНЖЄК”.

Савчук Л. Н. (2005). Розвиток корпоративної культури в Україні. Журнал інтелектуальної еліти «Персонал» № 5, 86-90.

Yıldız E. (2014). A Study on the Relationship between Organizational Culture and Organizational Performance and a Model Suggestion. International Journal of Research in Business and Social Science Vol.3 No.4, 52-67.

Daulatram, B. L. (2003). Organizational culture and job satisfaction. The Journal of Business and Industrial Marketing Vol. 18, No: 2/3, 219-236.

Prajogo, D. I., & McDermott C. M. (2011). The relationship between multidimensional organizational culture and performance. International Journal of Operation and Production Management, Vol. 31, No: 7, 712-735.

Deal T. E., & Kennedy A. A. (2000). Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life Harmondsworth, Perseus Books.

Fleury М.T.L. (2009) Organizational Culture and the Renewal of Competences. BAR, Curitiba, v. 6, n. 1, art. 1, 1-14.

Szczepańska-Woszczynaa К. (2015) Leadership and organizational culture as the normative influence of top management on employee's behaviour in the innovation process. Procedia Economics and Finance, №34, 396-402.

Cabrera A., Cabrerab E.F., & Barajas S. (2001) The key role of organizational culture in a multi-system view of technology-driven change. International Journal of Information Management, 2001, vol. 21, issue 3, 245-261.

Lunneburg, C. F. (2011). Understanding Organizational Culture: A Key Leadership Asset. National Forum of Education Administration and Supervision Journal, 29: 4

Morcos M. (2018). Organizational Culture: definitions and trends. Project: Creating Structure and Culture for Innovation

Monastyrsky G.L. (2014). Theory of organization: textbook. Ternopil: TNEU.

Sinitska O.I., & Biletska O.O. (2011). Organizational or corporate culture: theoretical approaches to the interpretation of concepts. Visnyk Khmelnytskogo Natsionalogo Universstetu 2011, № 5, T.1, 99-102.

Vorobyova N.P. (2013). Organizational culture in the management system. Visnyk Berdyanskogo Universstetu managementu i businesu № 1 (21), 42-46.

Voronkov D.K. (2010). Management of changes in the enterprise: theory and applied aspects: monography. Harkiv: VD “INZHEK”.

Savchuk L. N. (2005) Development of corporate culture in Ukraine. Journal of Intellectual Education «Personal» № 5, 86-90.

Yıldız E. (2014) A Study on the Relationship between Organizational Culture and Organizational Performance and a Model Suggestion. International Journal of Research in Business and Social Science Vol.3 No.4, 52-67.

Daulatram, B. L. (2003) Organizational culture and job satisfaction. The Journal of Business and Industrial Marketing Vol. 18, No: 2/3, 219-236.

Prajogo, D. I., & McDermott C. M. (2011) The relationship between multidimensional organizational culture and performance. International Journal of Operation and Production Management, Vol. 31, No: 7, 712-735.

Deal T. E., & Kennedy A. A. (2000) Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life Harmondsworth, Perseus Books.

Переглядів статті: 380
Завантажень PDF: 658
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Касич, А., & Хижняк, С. (2020). СУЧАСНЕ ТРАКТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-71
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають