ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: готельний бізнес, проблеми, перспективи, оцінка стану готельного бізнесу, бізнес в період війни і пандемії

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню, що стосується проблем і перспектив розвитку готельного господарства в Україні. Проведено аналіз сучасного стану індустрії гостинності в країні, на основі якого змогли визначити проблеми, окреслити способи їх вирішення, що дозволить сприяти вдосконаленню готелю, як організації та персоналу, який задіяний в цій сфері. Вивчення проблем підприємств індустрії гостинності є ключовим предметом дослідження науки і щоденної практичної діяльності на підприємствах. У своїй основі, це несе в собі великі потенційні можливості підвищення ефективності національної економіки і соціальних результатів функціонування робочої сили і техніко-технологічних засобів виробництва. Також в статті дано опис стану готельного бізнесу під час пандемії та війни: оцінюється стан готельних підприємств та запропоновано шляхи для відновлення сфери гостинності. Реалізація планів щодо відновлення і активізації готельного бізнесу може призвести до підйому економіки України, дозволить підвищити можливості розвитку персоналу та підвищить продуктивність роботи в закладі. Це позитивно вплине на сприйняття зовнішніми партнерами України на міжнародному ринку послуг.

Посилання

Особливості та перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/balacka.htm

Перспективи розвитку готельного бізнесу та ресторанної справи. URL: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Economics/39523.doc.htm

Перспективи розвитку готельного господарства на території м. Львова. URL: https://vuzlit.com/404981/perspektivi_rozvitku_gotelnogo_gospodarstva_teritoriyi_lvova

Встояти під час війни: як працюють готелі України. URL: https://commercialproperty.ua/analitics/vstoyati-pid-chas-viyni-yak-pratsyuyut-goteli-ukraini/

Туристична галузь після війни: чи можлива реанімація та антикризове управління. URL: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952

Оцінювання стану розвитку готельного бізнесу в Україні. URL: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/260873

Стан та перспективи розвитку готельного господарства в Україні 2020-2021 рр. URL: https://ojs.htek.com.ua/index.php/htek/article/view/126/126

Як COVID-19 змінить готельний бізнес в Україні. URL: https://thepage.ua/ua/real-estate/sho-stanetsya-z-gotelyami-cherez-koronavirus

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Сучасні проблеми розвитку готельної індустрії в Україні. URL: https://cutt.ly/aXcxh4o

Проблеми і перспективи розвитку готельного бізнесу в Україні. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/187295877.pdf

Готельний бізнес в Україні: можливості та ризики. URL: https://ribashotelsgroup.ua/blog/gostinichniy-biznes-v-ukraine-vozmozhnosti-i-riski/

Огляд ринку готелів: що відбувається з готелями в Україні. URL: https://thepage.ua/ua/real-estate/oglyad-rinku-goteliv-sho-vidbuvayetsya-z-gotelyami-v-ukrayini

Osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku hotelnoho biznesu v Ukraini [Features and prospects of the hotel business development in Ukraine]. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/balacka.htm (accessed December 15, 2023)

Perspektyvy rozvytku hotelnoho biznesu ta restorannoi spravy [Prospects for the development of hotel business and restaurant business]. URL: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2009/Economics/39523.doc.htm (accessed December 20, 2023)

Perspektyvy rozvytku hotelnoho hospodarstva na terytorii m. Lvova [Prospects for the development of the hotel industry in the city of Lviv]. URL: https://vuzlit.com/404981/perspektivi_rozvitku_gotelnogo_gospodarstva_teritoriyi_lvova (accessed December 10, 2023)

Vstoiaty pid chas viiny: yak pratsiuiut hoteli Ukrainy [Surviving the war: how Ukrainian hotels work]. URL: https://commercialproperty.ua/analitics/vstoyati-pid-chas-viyni-yak-pratsyuyut-goteli-ukraini/ (accessed December 17, 2023)

Turystychna haluz pislia viiny: chy mozhlyva reanimatsiia ta antykryzove upravlinnia [Tourism industry after the war: is resuscitation and crisis management possible?]. URL: https://blog.liga.net/user/idvorskaya/article/44952 (accessed December 12, 2023)

Otsiniuvannia stanu rozvytku hotelnoho biznesu v Ukraini [Assessment of the state of development of the hotel business in Ukraine]. URL: http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/260873 (accessed December 22, 2023)

Stan ta perspektyvy rozvytku hotelnoho hospodarstva v Ukraini 2020-2021 rr [State and prospects of development of the hotel industry in Ukraine 2020-2021]. URL: https://ojs.htek.com.ua/index.php/htek/article/view/126/126 (accessed December 14, 2023)

Iak COVID-19 zminyt hotelnyi biznes v Ukraini [How COVID-19 will change the hotel business in Ukraine]. URL: https://thepage.ua/ua/real-estate/sho-stanetsya-z-gotelyami-cherez-koronavirus (accessed December 15, 2023)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (accessed December 10, 2023)

Suchasni problemy rozvytku hotelnoi industrii v Ukraini [Modern problems of development of the hotel industry in Ukraine]. URL: https://cutt.ly/aXcxh4o (accessed December 10, 2023)

Problemy i perspektyvy rozvytku hotelnoho biznesu v Ukraini [Problems and prospects for the development of the hotel business in Ukraine]. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/187295877.pdf (accessed December 27, 2023)

Hotelnyi biznes v Ukraini: mozhlyvosti ta ryzyky [Hotel business in Ukraine: opportunities and risks]. URL: https://ribashotelsgroup.ua/blog/gostinichniy-biznes-v-ukraine-vozmozhnosti-i-riski/ (accessed December 25, 2023)

Ohliad rynku hoteliv: shcho vidbuvaietsia z hoteliamy v Ukraini [Hotel market review: what is happening with hotels in Ukraine]. URL: https://thepage.ua/ua/real-estate/oglyad-rinku-goteliv-sho-vidbuvayetsya-z-gotelyami-v-ukrayini (accessed December 25, 2023)

Переглядів статті: 22
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-12-26
Як цитувати
Бурачек, І., Горшкова, Л., & Ярмолюк, Д. (2023). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (58). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-58-23
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА