ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

Ключові слова: блокчейн, трансакції, банківський сектор, смарт-контракт, страхування, нерухомість, інновації

Анотація

У дослідженні розглянуто характеристики технології блокчейн та особливості їх застосування у різних сферах фінансів. Розглянуто теоретичні підходи до розуміння поняття «блокчейн», виокремлено основні переваги та недоліки технології блокчейн фінансовому секторі. Виявлено вплив основних характеристик технології блокчейн на ефективність операцій у фінансовому секторі, зокрема такими характеристиками є майнінг, прозорість, безпека операцій, режим реального часу, відсутність посередників та інші. Розглянуто та обґрунтовано ефективність застосування технології блокчейн у банківських операціях та обробці платежів, у мікроплатежах, нерухомості, страхуванні та перестрахуванні тощо. Виокремлено основні ризики, пов’язані із впровадженням технології блокчейн на практиці у фінансовому секторі.

Посилання

Blockchain Adoption Moving Rapidly in Banking and Financial Markets: Some 65 Percent of Surveyed Banks Expect to be in Production in Three Years. IBM. URL: https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/50617.wss (дата звернення: 20.05.2022)

Iansiti M., Lakhani K. The Truth About Blockchain. Harvard Business Review. 2017. Is. January – February. P. 118–127.

Антоніна Скрипник: блокчейн та гіперавтоматизація. Чого очікувати у 2022 році у сфері фінансових послуг. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/506873/antonina-skrypnyk-blokchejn-ta-giperavtomatyzatsiya-chogo-ochikuvaty-u-2022-rotsi-u-sferi-finansovyh-poslug (дата звернення: 23.05.2022).

Кудь А., Кучерявенко М., Смичок Є. Цифрові активи та їх правове регулювання у світлі розвитку технології блокчейн : монографія. Харків : Право, 2019. 216 с.

Що варто знати про блокчейн-технологію URL: https://www.management.com.ua/notes/what-everyone-should-know-blockchain.html (дата звернення: 23.05.2022).

China Launches National Blockchain Network in 100 Cities. Nick Stockton. URL: https://spectrum.ieee.org/computing/software/china-launches-national-blockchain-network-100-citie (дата звернення: 19.05.2022)

Кому і навіщо потрібен блокчейн та як з ним працювати. URL: https://www.epravda.com.ua/projects/techiia/2020/01/13/655226/ (дата звернення: 04.06.2022)

Blockchain risk factors. World Economic Forum. URL: http://widgets.weforum.org/blockchain-toolkit/risk-factors#q01 (дата звернення: 25.05.2022)

Що таке блокчейн. URL: https://bankchart.com.ua/finansoviy_gid/investitsiyi/statti/scho_take_blokcheyn_#1 (дата звернення: 18.05.2022)

Zhao, J.L., Fan, S. and Yan, J. «Overview of business innovations and research opportunities in blockchain and introduction to the special issue», Financial Innovation, 2016. Vol. 2, аvailable at: https://jfin-swufe.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40854-016-0049-2 (дата звернення: 18.05.2022)

Попівняк Ю. М. Технологія блокчейн у бухгалтерському обліку й аудиті: сучасний стан, можливості та перспективи застосування. DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2019-3(89)-137-144 (дата звернення: 18.05.2022)

Swan M. Blockchain: Blueprint for a New Economy / M. Swan. – Sebastopol : O’Reilly Media, 2015. 129 p.

Ющенко Н. Л. Розвиток блокчейн-технологій в Україні та світі. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/40.pdf (дата звернення: 19.05.2022)

Van Rijmenam M. The convergence of big data and blockchain. Disrupting the business of data analytics / M. Van Rijmenam. Toronto : Blockchain Research Institute, 2017. 37 p.

Thomson Reuters. Know Your Customer Surveys Reveal Escalating Costs and Complexity. URL: https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2016/may/thomson-reuters-2016-know-your-customersurveys.html (дата звернення: 22.05.2022)

Перестраховик Swiss Re прокоментував заяву про банкрутство блокчейн-консорціуму B3i. URL: https://forinsurer.com/news/22/08/02/41561 (дата звернення: 22.05.2022)

RealBlocks is a modern investment network that opens new opportunities for financial intermediaries, alternative investment managers and investors. URL: https://www.еrealblocks.com (дата звернення: 27.05.2022)

Застосування блокчейн в сфері нерухомості. URL: https://guland.com.ua/kryptovalyuta/blockchain/blokcheyn-v-nerukhomosti.htm (дата звернення: 27.05.2022)

Blockchain Adoption Moving Rapidly in Banking and Financial Markets: Some 65 Percent of Surveyed Banks Expect to be in Production in Three Years. IBM (2022). Available at: https://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/50617.wss

Iansiti M., Lakhani K. The Truth About Blockchain (2017). Harvard Business Review. Is. January – February. P. 118–127.

Antonina Skrypnyk: blokcheyn ta hiperavtomatyzatsiya. Choho ochikuvaty u 2022 rotsi u sferi finansovykh posluh (2022). Available at: https://news.finance.ua/ua/news/-/506873/antonina-skrypnyk-blokchejn-ta-giperavtomatyzatsiya-chogo-ochikuvaty-u-2022-rotsi-u-sferi-finansovyh-poslug

Kudʹ A., Kucheryavenko M., Smychok Y.E. (2019). Tsyfrovi aktyvy ta yikh pravove rehulyuvannya u svitli rozvytku tekhnolohiyi blokcheyn: monohrafiya [Digital assets and their legal regulation in the light of blockchain technology development: monograph]. Kharkiv: Pravo, 216 s.

Shcho varto znaty pro blokcheyn-tekhnolohiyu (2017). Available at: https://www.management.com.ua/notes/what-everyone-should-know-blockchain.html

China Launches National Blockchain Network in 100 Cities. Nick Stockton (2019). Available at: https://spectrum.ieee.org/computing/software/china-launches-national-blockchain-network-100-citie

Who and why needs blockchain and how to work with it (2020). Available at: https://www.epravda.com.ua/projects/techiia/2020/01/13/655226/

Blockchain risk factors. World Economic Forum. (2020). Available at: http://widgets.weforum.org/blockchain-toolkit/risk-factors#q01

What is blockchain (2021). Available at: https://bankchart.com.ua/finansoviy_gid/investitsiyi/statti/scho_take_blokcheyn_#1

Zhao, J.L., Fan, S. and Yan, J. (2016), «Overview of business innovations an d research opportunities in blockchain and introduction to the special issue», Financial Innovation, Vol. 2. Аvailable at: https://jfin-swufe.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40854-016-0049-2

Popivnyak YU. M. (2019). Tekhnolohiya blokcheyn u bukhhaltersʹkomu obliku y audyti: suchasnyy stan, mozhlyvosti ta perspektyvy zastosuvannya [Blockchain technology in accounting and auditing: current state, possibilities and prospects of application]. Available at: http://ema.ztu.edu.ua/article/view/185095

Swan, M. (2015), Blockchain: Blueprint for a New Economy, O’Reilly Media, Sebastopol, 129 p.

Yushchenko N. L. (2018). Rozvytok blokcheyn-tekhnolohiy v Ukrayini ta sviti [Development of blockchain technologies in Ukraine and the world]. Available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/19_ukr/40.pdf

Van Rijmenam, M. (2017), The convergence of big data and blockchain. Disrupting the business of data analytics, Blockchain Research Institute, Toronto, 37 p.

Thomson Reuters. Know Your Customer Surveys Reveal Escalating Costs and Complexity. (2016). Available at: https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2016/may/thomson-reuters-2016-know-your-customersurveys.html

Perestrakhovyk Swiss Re prokomentuvav zayavu pro bankrut·stvo blokcheyn-konsortsiumu B3i (2022). Available at: https://forinsurer.com/news/22/08/02/41561

RealBlocks is a modern investment network that opens new opportunities for financial intermediaries, alternative investment managers and investors. (2020). Available at: https://www.еrealblocks.com

Zastosuvannya blokcheyn v sferi nerukhomosti (2022). Available at: https://guland.com.ua/kryptovalyuta/blockchain/blokcheyn-v-nerukhomosti.htm

Переглядів статті: 160
Завантажень PDF: 307
Опубліковано
2022-06-28
Як цитувати
Стащук, О., Теслюк, С., & Кузьмич, І. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ. Економіка та суспільство, (40). вилучено із http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1562
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ