ЕТИКА КОМУНІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІМІДЖ КОМПАНІЇ

  • Ольга Майстренко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-8007-3191
  • Жанна Андрійченко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-2061-0036
  • Тетяна Близнюк Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-8291-4150
Ключові слова: імідж компанії, соціальні мережі, онлайн комунікації, етика комунікацій, цінності, корпоративна лояльність

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність запровадження етичного супроводу комунікацій працівників через соціальні мережі для покращення іміджу компанії. На основі аналізу останніх досліджень у сфері формування іміджу компанії виявлено, що в умовах цифровізації суспільного життя істотно змінилася значущість факторів, які впливають на формування іміджу компанії. Ці зміни відбулися в бік зниження вагомості таких традиційних факторів, як зовнішнє середовище компанії (дизайн інтер’єрів) та вигляд її працівників (зовнішній вигляд та поведінка) і посилення впливу факторів присутності в Інтернеті та зовнішніх онлайн комунікацій. З огляду на необхідність покращення іміджу компаній в умовах зростаючої конкуренції доведена доцільність активного використання соціальних мереж для проведення зовнішніх онлайн комунікацій. Для забезпечення ефективного використання соціальних мереж для зовнішніх комунікацій необхідним є запровадження відповідного етичного супроводу таких комунікацій. Тому для покращення іміджу компаній було запропоновано розробляти і впроваджувати в діяльність етичні правила комунікацій працівників у соціальних мережах, а також розроблено практичні рекомендації щодо поводження працівників у соціальних мережах.

Посилання

Андрійченко Ж. О., Близнюк Т. П., Майстренко О. В. Digital етикет та комунікації: тенденції та вимоги сьогодення. Економіка та суспільство. 2021. № 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-24

Близнюк Т. П., Майстренко О. В., Андрійченко Ж. О. Бізнес-етика та ділові комунікації в контексті теорії поколінь. Науковий погляд: економіка та управління. 2022. № 1 (77). C. 44–50. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2022-77-6

Barrett-Maitland N., Lynch J. Social Media, Ethics and the Privacy Paradox. Security and Privacy From a Legal, Ethical, and Technical Perspective / C. Kalloniatis, C. Travieso-Gonzalez, 2020. DOI: https://doi.org/10.5772/intechopen.90906

Davies G., Chun R. Employee as symbol: Stereotypical age effects on corporate brand associations. European Journal of Marketing. 2012, 46(5), 663–683.

Digital 2022 global overview report. URL: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report (дата звернення: 15.02.2022).

Dowling G.R. Measuring corporate images: A review of alternative approaches. Journal of Business Research. 1988, 17(1), 27–34.

Hassan Z., Basit A. Impact of Social Media Usage on Organisational Image Mediated by Customer Trust. The International Journal of Business Management and Technology, 2020, 4 (6). URL: https://www.researchgate.net/publication/345430938_Impact_of_Social_Media_Usage_on_Organisational_Image_Mediated_by_Customer_Trust (дата звернення: 15.02.2022).

Johnson M., Zinkhan G. M. Defining and Measuring Company Image. The Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science: book series (DMSPAMS), 2014. 346–350. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13254-9_68 (дата звернення: 15.02.2022).

Kennedy S. H. Nurturing Corporate Images. European Management Journal. 1977, 11(3), 120–164.

Melewar T. C., Karaosmanoglu E. Seven dimensions of corporate identity: A categorisation from the practitioners' perspectives. European Journal of Marketing. 2006. 40(7/8), 846–869.

Spector A. J. Basic Dimensions of the Corporate Image. Journal of Marketing. 1961, 25(6), 47–51.

Stojanovic I., Andreu L., Curras-Perez R. Effects of the intensity of use of social media on brand equity. European journal of management and business economics. 2018, 27(1), 83–100. DOI: https://doi.org/10.1108/EJMBE-11-2017-0049

Tran M. A., Nguyen B., Melewar T. C., Bodoh J. Exploring the corporate image formation process. Middlesex University Research Repository. 2015. https://core.ac.uk/download/pdf/42490625.pdf (дата звернення 15.02.2022).

Tümer M., Aghaei I., Öney E., Eddine Y. N. The impact of traditional and social media marketing on customers’ brand trust and purchase intentions in the Turkish airline market. Journal of Research in Emerging Markets. 2019, 1(4), 55–68. DOI: https://doi.org/10.30585/jrems.v1i4.344

Zhang C. B., Li Y. N. How social media usage influences B2B customer loyalty: roles of trust and purchase risk. Journal of Business and Industrial Marketing. 2019, 34 (7), 1420–1433. DOI: https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2018-0211

Andriichenko, Zh., Blyznyuk, T., & Maistrenko, O. (2021) Digital etyket ta komunikatsii: tendentsii ta vymohy sohodennia [Digital etiquette and communication: current trends and requirements]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, 34. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-24 (in Ukrainian)

Blyznyuk, T., Maistrenko, O., & Andriichenko, Zh. (2022) Biznes-etyka ta dilovi komunikatsii v konteksti teorii pokolin [Business ethics and business communications in the context of generational theory]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia – Scientific view: economics and management, 1 (77), 44–50. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2022-77-6 (in Ukrainian)

Barrett-Maitland, N., & Lynch, J. (2020) Social Media, Ethics and the Privacy Paradox. In C.Kalloniatis, & C. Travieso-Gonzalez (Eds.), Security and Privacy From a Legal, Ethical, and Technical Perspective. DOI: https://10.5772/intechopen.90906.

Davies, G., & Chun, R. (2012) Employee as symbol: Stereotypical age effects on corporate brand associations. European Journal of Marketing, 46(5), 663–683.

Digital 2022 global overview report. Retrieved from: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report.

Dowling, G. R. (1988) Measuring corporate images: A review of alternative approaches. Journal of Business Research, 17(1), 27–36.

Hassan, Z., & Basit, A. (2021) Impact of Social Media Usage on Organisational Image Mediated by Customer Trust. The International Journal of Business Management and Technology, № 4 (6). Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/345430938_Impact_of_Social_Media_Usage_on_Organisational_Image_Mediated_by_Customer_Trust.

Johnson, M., & Zinkhan G. M. (2014) Defining and Measuring Company. The Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science book series (DMSPAMS). 346–350. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-13254-9_68.

Kennedy, S. H. (1977) Nurturing Corporate Images. European Management Journal, 11(3), 120–164.

Melewar, T. C., & Karaosmanoglu, E. (2006) Seven dimensions of corporate identity: A categorisation from the practitioners' perspectives. European Journal of Marketing, 40(7/8), 846–869.

Spector, A. J. (1961) Basic Dimensions of the Corporate Image. Journal of Marketing, 25(6), 47–51.

Stojanovic, I., Andreu, L., & Curras-Perez, R. (2018) Effects of the intensity of use of social media on brand equity. European journal of management and business economics, 27(1), 83–100. DOI: https://doi.org/10.1108/EJMBE-11-2017-0049.

Tran, M. A., Nguyen, B., Melewar, T. C., & Bodoh, J. (2015) Exploring the corporate image formation process. Middlesex University Research Repository. Retrieved from: https://core.ac.uk/download/pdf/42490625.pdf.

Tümer, M., Aghaei, I., Öney, E., & Eddine, Y. N. (2019) The impact of traditional and social media marketing on customers’ brand trust and purchase intentions in the Turkish airline market. Journal of Research in Emerging Markets, 1(4), 55–68. DOI: https://doi.org/10.30585/jrems.v1i4.344.

Zhang, C. B., & Li, Y. N. (2019) How social media usage influences B2B customer loyalty: roles of trust and purchase risk. Journal of Business & Industrial Marketing, 34 (7), 1420–1433. DOI: https://doi.org/10.1108/JBIM-07-2018-0211.

Переглядів статті: 141
Завантажень PDF: 154
Опубліковано
2022-04-26
Як цитувати
Майстренко, О., Андрійченко, Ж., & Близнюк, Т. (2022). ЕТИКА КОМУНІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ІМІДЖ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (38). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-20
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ