ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОДИН ІЗ ЕТАПІВ ВЕДЕННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я)

Ключові слова: управління персоналом, заклад охорони здоров’я, система управління

Анотація

Сьогодні спостерігається багато перетворень у сфері охорони здоров’я, але в контексті зміни системи управління персоналом закладів охорони здоров’я не запроваджено нових ефективних механізмів та інструментів управління, тому проблема адаптації персоналу медичної сфери до сучасних реалій медичного обслуговування, пристосування до постійних змін у системі управління та сьогодення реформування медичної сфери. З огляду на це у статті запропоновано перспективні напрями удосконалення системи управління персоналом в закладах охорони здоров’я. Незважаючи на наявний інтерес вчених до системи управління в закладах охорони здоров’я, до якої входить і медична галузь, питання перспективних напрямів удосконалення управління персоналом закладів охорони здоров’я не визначено як предмет додаткових досліджень, що призвело до визначення актуальності даної тематики. З огляду на це, у статті запропоновано перспективні напрями вдосконалення системи управління персоналом закладів охорони здоров’я. Організаційна система є важливою частиною загальної системи управління закладом охорони здоров’я, яка поєднує організаційну, економічну та мотиваційну складові, а також усі засоби, методи, моделі та прийоми, що їх реалізують .Для виконання кожного з основних етапів системи управління ефективністю діяльності закладу охорони здоров’я розроблено ряд методичних положень, що містить: систему мотивації персоналу закладів охорони здоров’я, яка заснована на проведеному опитуванні і є основною мотиваційного механізму, який забезпечує рух організаційної складової системи управління, а той, у свою чергу, рухає всю систему управління ефективністю закладу охорони здоров’я; систему тактичних ключових індикаторів ефективності, розрахованих на щомісячне оцінювання, які в сукупності всебічно оцінюють ефективність роботи закладу охорони здоров’я.

Посилання

McCabe R. (2018) Nursing careers: what motivated nurses to choose their profession? Austrian Bulletin of Labour. Vol. 31 No. 4. P. 384–406.

Vytenko N.V. (2018) Medyko-sotsyal'noe yssledovanye sostoyanyya y formyrovanyya kadrovykh resursov vrachey v sovremennykh uslovyyakh: avtoref. dyss. kand. med. nauk: [Medico-social study of the state and formation of human resources of doctors in modern conditions: Ph.D. diss. cand. honey. Sciences] 14.02.03 SPb., 19 p.

Brychko A., Lukash S. (2021). Minimizatsiya ryzykiv innovatsiynoho rozvytku biznesu (na prykladi zakladiv okhorony zdorov"ya). [Minimization of risks of innovative business development (on the example of health care institutions)]. Economics, management and administration, vol. 4(98), p. 37–41. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-37-41

Analyz rabochey nahruzky, motyvatorov y stymulov truda medytsynskykh rabotnykov, predostavlyayushchykh vych-usluhy v semy rehyonakh Ukrayny [Analysis of the workload, motivators and incentives for the work of medical workers providing HIV services in seven regions of Ukraine] / USAID HIV Services Reform in Action Project. Кyiv: Deloitte consulting, 2016. 244 p.

Brychko A. (2021) Internet tekhnolohiyi zakladakh okhorony zdorov"ya. [Internet technologies in healthcare facilities]. Modern Economics, vol. 29, p. 24–28. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-04

Andreeva G.M. (2017) Sotsyal'naya psykholohyya [Social Psychology] Textbook for Higher Educational Institutions. Moscow: Aspect Press, 363 p.

Sinha A. (2017) The Role of Team Effectiveness in Quality of Health Care Integrative Journal of Global Health. Vol. 1 No. 1–2. P. 1–4.

McCabe R. Nursing careers: what motivated nurses to choose their profession? Austrian Bulletin of Labour. 2018. Vol. 31 No. 4. P. 384–406.

Витенко Н.В. Медико-социальное исследование состояния и формирования кадровых ресурсов врачей в современных условиях : автореф. дисс. канд. мед. наук: 14.02.03 СПб., 2018. 19 с.

Бричко А. М., Лукаш С. М. Мінімізація ризиків інноваційного розвитку бізнесу (на прикладі закладів охорони здоров’я). Економіка, управління та адміністрування. 2021. № 4(98). С. 37–41. DOI: https://doi.org/10.26642/ema-2021-4(98)-37-41

Анализ рабочей нагрузки, мотиваторов и стимулов труда медицинских работников, предоставляющих вич-услуги в семи регионах Украины / Проект USAID «Реформа ВИЧ-услуг в действии». Київ : Делойт консалтинг, 2016. 244 с.

Бричко А.М. Інтернет технології закладах охорони здоров’я. Modern Economics. 2021. № 29. С. 24–28. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V29(2021)-04

Андреева Г.М. Социальная психология : Учебник для высших учебных заведений. Москва : Аспект Пресс, 2017. 363 с.

Sinha A. The Role of Team Effectiveness in Quality of Health Care Integrative Journal of Global Health. 2017. Vol. 1 No. 1–2. P. 1–4.

Переглядів статті: 569
Завантажень PDF: 226
Опубліковано
2022-02-22
Як цитувати
Бричко, А. (2022). ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ОДИН ІЗ ЕТАПІВ ВЕДЕННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я). Економіка та суспільство, (36). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-36-27
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ