ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Й ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ

Ключові слова: управлінські інформаційні системи, стратегічне управління, середньо термінове управління, операційне управління, оперативне управління, управління у реальному часі, функції управління

Анотація

У статті розглядаються базові принципи концепції управління, які достатньо успішно використовуються в компаніях різного типу і розміру та забезпечують ефективне управління в підході до класифікації управлінських інформаційних систем, що не лише дозволяють здійснити позиціонування систем, але й дають будь-якій компанії можливість чіткіше формувати список стратегічних і операційних завдань управління, визначаючи критерії, що сприяють оптимальному досягненню вирішення цих завдань. Проаналізовано класифікації програмного забезпечення для створення управлінських інформаційних систем яке повинно ґрунтуватися на класифікації завдань бізнесу – тобто на визначенні ієрархії рівнів управління компанією. Надано пропозиції щодо методики створення управлінських інформаційних систем що містить ряд загальних положень які будуть розглянуті в подальшому.

Посилання

Терещенко Л.О., Гужко C.В., Шайкан А.В. Управлінські інформаційні системи. Підручник. Київ : КНЕУ, 2008. 488 с.

Чернелевський Л.М., Терещенко Л.О., Чернявська О.Є. Управлінські інформаційні системи в прикладних програмних рішеннях : Посібник. Київ : НУХТ, 2018. 437 с.

Черненко М., Слепцов С. Принципы классификации управленческих информационных систем. URL: http://www.management.com.ua

Tereshchenko L.O., Huzhko C.V., Shaikan A.V. (2008). Upravlinski informatsiini systemy. Pidruchnyk. Kyiv: KNEU, 488 р.

Chernelevskyi L.M., Tereshchenko L.O., Cherniavska O.Ye. (2018). Upravlinski informatsiini systemy v prykladnykh prohramnykh rishenniakh. Posibnyk. Kyiv: NUKhT, 437 р.

Chernenko M., Sleptsov S. Pryntsypу klassyfykatsyу upravlencheskykh іnformatsіonnуkh system. URL: http://www.management.com.ua

Переглядів статті: 186
Завантажень PDF: 214
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Терещенко, Л. (2021). ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Й ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-20
Розділ
ЕКОНОМІКА