ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ

Ключові слова: управлінські інформаційні системи, принципи оцінки, економічні показники, методи, методики, управлінські рішення

Анотація

Ефективність управлінських інформаційних систем – це характеристика, яка відображає ступінь відповідності системи своєму призначенню, її технічній досконалості і економічній доцільності. У статті розглянуто питання загальні принципи оцінки економічного ефекту від впровадження управлінських інформаційних систем (УІС) та загальні принципи оцінки. Керівництво компанії повинно розуміти, яку вигоду принесе впровадження УІС компанії, наскільки ефективно, з економічної точки зору, зміниться виробничий процес під час використання системи. В статті обґрунтовано сутність, що визначає прямий економічний ефект від впровадження сучасної комплексної системи управління підприємством – системи ERP. Надані рекомендації та пропозиції щодо вибору методів та моделей в оцінці переваг ефективності ІТ-проєктів. Схарактеризовано загальні принципи і підходи, правила щодо процесу оцінки незалежно від методики оцінки, що використовується.

Посилання

Карминский А. М., Жевага А. А. Принципы оценки экономического эффекта от внедрения управленческой информационной системы на предприятии с территориально распределённой структурой. URL: http://www.cfin.ru (дата звернення: 13.07.2021).

Некрасова Е. Информационная система предприятия: эффекты или эффективность?. Management.com.ua. URL: http://www.management.com.ua/ims/ims064.html (дата звернення: 12.07.2021).

Терещенко Л. О., Гужко C., Шайкан А. В. Управлінські інформаційні системи : підручник. Київ : КНЕУ, 2008. 485 с.

Farrel D., Terwilliger T., Webb A. P. Оправданные технологии. Management.com.ua. URL: http://www.management.com.ua/ims/ims067.html (дата звернення: 07.06.2021).

Karminskij, A. M., & Zhevaga, A. A. (n. d.). Principy ocenki ekonomicheskogo effekta ot vnedreniya upravlencheskoj informacionnoj sistemy na predpriyatii s territorial'no raspredelyonnoj strukturoj [Principles for assessing the economic effect of the introduction of a management information system at an enterprise with a geographically distributed structure]. Retrieved from: http://www.cfin.ru (in Russian)

Nekrasova, E. (2004). Informacionnaya sistema predpriyatiya: effekty ili effektivnost'? [Information system of the enterprise: effects or efficiency] Management.com.ua. Retrieved from: http://www.management.com.ua/ims/ims064.html (in Russian)

Tereshchenko, L. O., Huzhko, C., & Shaykan, A. V. (2008). Upravlins'ki informatsiyni systemy [Management information systems]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Farrel, D., Terwilliger, T., & Webb, A. P. (2004). Opravdannye tekhnologii [Justified technologies]. Management.com.ua. Retrieved from: http://www.management.com.ua/ims/ims067.html (in Russian)

Переглядів статті: 35
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Терещенко, Л. (2021). ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-44
Розділ
ЕКОНОМІКА