ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ

Ключові слова: інформаційні системи, інформаційні технології, показник ефективності, показники якості, індекс ефективності, критерії ефективності

Анотація

Впровадження управлінської інформаційної системи (УІС), розробка збалансованої системи показників полягає в розробці системи взаємозв'язаних цілей, критичних успіху і ключових показників ефективності що сприяє підвищенню ефективності виробничо-господарської діяльності економічних об’єктів і забезпеченню якості управління. У статті розглянуто показники економічного ефекту від впровадження управлінських інформаційних систем та інформаційних технологій (ІТ-технологій). Представлена сукупність показників, яка визначає індекс ефективності інформаційних систем, критерії ефективності. Обґрунтовано шляхи підвищення ефективності УІС Надано рекомендації щодо розробки збалансованої системи показників що полягає в розробці системи взаємозв'язаних цілей, критичних чинників успіху і ключових показників ефективності. Запропоновано методології та їх основні складові для оцінки ефекту від впровадження інформаційної системи, що дозволить визначити, наскільки передбачуваний проєкт відповідає цілям компанії.

Посилання

Ибадулаев В. А., Космачев В. П. Концепция построения информационного обеспечения системы управления риском. URL: http://www.alf-center.com (дата звернення: 14.07.2021).

Карминский А. М., Жевага А. А. Принципы оценки экономического эффекта от внедрения управленческой информационной системы на предприятии с территориально распределённой структурой. URL: http://www.cfin.ru (дата звернення: 13.07.2021).

Целых А. Всесторонний анализ эффективности информационных проектов. Management.com.ua. URL: http://www.management.com.ua/ims/ims045.html (дата звернення: 21.07.2021).

Терещенко Л. О., Гужко C., Шайкан А. В. Управлінські інформаційні системи : підручник. Київ : КНЕУ, 2008. 485 с.

Ibadulaev, V. A., & Kosmachev, V. P. (n. d.). Koncepciya postroeniya informacionnogo obespecheniya sistemy upravleniya riskom [The concept of building information support for the risk management system]. Retrieved from: http://www.alf-center.com (in Russian)

Karminskij, A. M., & Zhevaga, A. A. (n. d.). Principy ocenki ekonomicheskogo effekta ot vnedreniya upravlencheskoj informacionnoj sistemy na predpriyatii s territorial'no raspredelyonnoj strukturoj [Principles for assessing the economic effect of the introduction of a management information system at an enterprise with a geographically distributed structure]. Retrieved from: http://www.cfin.ru (in Russian)

Celyh, A. (n. d.). Vsestoronnij analiz effektivnosti informacionnyh proektov [Comprehensive analysis of the effectiveness of information projects]. Management.com.ua. Retrieved from: http://www.management.com.ua/ims/ims045.html (in Russian)

Tereshchenko, L. O., Huzhko, C., & Shaykan, A. V. (2008). Upravlins'ki informatsiyni systemy [Management information systems]. KNEU. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 268
Завантажень PDF: 224
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Терещенко, Л. (2021). ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-7
Розділ
ЕКОНОМІКА