ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЩАДЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

  • Ліна Маршук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-4333-7458
  • Катерина Поліщук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-8284-2812
Ключові слова: заощадження, заощаджувальна поведінка домогосподарств, дохідно-витратна стаття населення, пандемія COVID-19

Анотація

У статті визначено аспекти бачення термінології «заощадження» вітчизняних та закордонних економістів, проаналізовано заощаджувальну поведінку домогосподарств України, зокрема в умовах пандемії на основі різних способів її трактування. Визначено вплив різних чинників, які впливають на заощаджувальну поведінку домогосподарств України, зокрема роль кризи, спричиненою поширенням COVID-19. За допомогою статистичних даних, проаналізовано та дано оцінку сучасного стану частки заощаджень в дохідно-витратній статті українського населення в період 2019-2020 рр. На базі показників ощадної поведінки, визначено проблеми розвитку заощаджень населення України та шляхи їх вирішення. Зроблено відповідні висновки.

Посилання

Э.Д. Долан, Д.Е. Линдсей; пер. с англ. В. Лукашевич. Рынок: микроэкономическая модель. 1996. 496 с. doi: 5-7216-0062-Х

Джон Сломан совместно с М. Сатклиффом; [пер. с англ. : Габенов Н.А. и др.]. 5-е изд. СПб. [и др.] : Питер, 2005. 830 с. doi: 5-94723-176-X

Ломачинська І.А. Оптимізація фінансової поведінки домогосподарств у трансформаційній економіці України. Економічний простір. 2011. № 49. С. 141–149.

Кізима Т.О. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу. Світ фінансів. 2011. № 4. С. 19–26.

Державна служба статистики. Статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html

E.D. Dolan, D.E. Lindsay (1996). The market: a microeconomic model. doi: 5-7216-0062-Х

John Sloman together with M. Sutcliffe (2005) [trans. with English: Gabenov N. A. etc.]. (GPP Pech. Dvor). 830 s.. doi: 5-94723-176-X

Lomachynska I.A. (2011). Optimization of financial behavior of households in the transformational economy of Ukraine. Economic space. № 49. S. 141–149.

Kizima T.O. (2011). Financial behavior of households: essence, classification, factors of influence. The world of finance. № 4. S. 19–26.

State Statistics Service. Statistical information. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html

Переглядів статті: 259
Завантажень PDF: 512
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Маршук, Л., & Поліщук, К. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ЗАОЩАДЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-87
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ