ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО З БАНКІВСЬКИМИ РАХУНКАМИ В УКРАЇНІ

  • Ліна Маршук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-4333-7458
  • Марина Складанюк Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-7082-373X
Ключові слова: фінансове шахрайство, банківська карта, шахрай, фінансові ресурси, платіжна безпека

Анотація

У статті проведено дослідження найпопулярніших схем фінансового шахрайства та методів боротьби з ними. Дослідження показує, якими способами шахраї можуть оволодіти фінансовими ресурсами фізичних та юридичних осіб з банківських карт. Проаналізовано кількість випадків фінансового шахрайства та збитки понесених витрат, встановлено чітку тенденцію щодо їх постійного зростання. Описано теоретико-методологічні засади формування механізму протидії фінансовому шахрайству в Інтернеті та шахрайським схемам з банківськими картками фізичних осіб Запропоновано шляхи та способи захисту фізичних та юридичних осіб від злочинів такого роду. У дослідженні, зокрема, розроблено рекомендації та пропозиції щодо механізму протидії фінансовому шахрайству з фінансовими ресурсами фізичних та юридичних осіб в Інтернеті та шахрайським схемам з банківськими картками.

Посилання

Абрамейцева Є.А. Види фінансового шахрайства. Фінансове право. 2020. № 3. С. 45–52.

Атаманов Р. Основи методики розслідування шахрайства в Інтернеті. Москва, 2018. 182 с.

Дані з сайту НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/zbitki-vid-nezakonnih-diy-iz-platijnimi-kartkami-zmenshilisya-bilshe-nij-udvichi

Каратаєв М. Фінансове шахрайство в Інтернеті. Москва, 2016. 20 с.

Кізима Т., Хамига Ю. Фінансове шахрайство: теоретична концептуалізація та економічне підгрунтя. Світ фінансів. 2019. № 2. С. 109–123.

Франк С., Пол В. Розуміння жертв шахраїв: сім принципів безпеки систем. Комунікації ACM. 2017. № 54(3). С. 70–75.

Abrameytseva E.A. (2020) Types of financial fraud. Finance law. № 3, pp. 45–52.

Atamanov R. (2018) Fundamentals of methods of investigating fraud on the Internet. Moscow.

Electronic resource. Data from the NBU website. URL: https://bank.gov.ua/en/news/all/zbitki-vid-nezakonnih-diy-iz-platijnimi-kartkami-zmenshilisya-bilshe-nij-udvichi

Karatayev M. (2016) Financial fraud on the Interne. Moscow.

Kizima T., Khamiga Y. (2019) Finansove shakhraistvo: teoretychna kontseptualizatsiia ta ekonomichne pidhruntia [Financial fraud: theoretical conceptualization and economic basis]. Svit finansiv – The world of finance, № 2, pp. 109–123.

Frank S., Paul W. (2017) Understanding the victims of fraud: seven principles of system security. ACM communications. № 54 (3), pp. 70–75.

Переглядів статті: 261
Завантажень PDF: 373
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Маршук, Л., & Складанюк, М. (2021). ФІНАНСОВЕ ШАХРАЙСТВО З БАНКІВСЬКИМИ РАХУНКАМИ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-55
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ