БІЗНЕС-МОДЕЛЬ «О+О» У СФЕРІ РИТЕЙЛ-МАРКЕТИНГУ

Ключові слова: ритейл-маркетинг, бізнес-модель ритейлера, онлайн-ритейл, офлайн-торгівля, «О О» ритейлер, близькість ритейлера до клієнта, система ERP-customer loyalty

Анотація

У статті розглядаються практичні і теоретичні підходи щодо формування схеми сильної бізнес-моделі «Онлайн+Офлайн» ритейлера з урахуванням сучасних тенденцій в ритейл-бізнесі. Модель пропонується умовно розбити на дві частини: перша – внутрішні бізнес-процеси і технології – базис, який є невидимим для клієнта, але забезпечує якісну цінну пропозицію клієнту; друга частина – безпосередньо пропозиція цінності клієнту. Внутрішні бізнес-процеси і технології створюють основу сильної бізнес-моделі ритейлера. Ця частина є невидимою для клієнта, але завдяки їй він отримує якісну ритейл-послугу. Внутрішні бізнес-процеси і технології розглядаються як сукупність чотирьох взаємопов’язаних блоків: забезпечення, рішення, лояльність і технології. Друга частина бізнес-моделі «О+О» ритейлера є видимою для клієнта частиною і являє собою пропозицію цінності ритейлера клієнту. Вона включає в себе всебічну близькість ритейлера до клієнта, розуміння його життєвої ситуації та больових точок, зручність та індивідуальний підхід. В аспекті «О+О» формату важливо також впроваджувати переваги онлайн-торгівлі в інстор-ритейл і навпаки, а також забезпечення омніканальності і синхронізації точок дотику клієнта із бізнесом по усіх каналах.

Посилання

Осіїк Д. Між онлайн і офлайн: як ТРЦ вибудовують омніканальну комунікацію зі споживачами. Асоціація ритейлерів України. 2021. URL: https://rau.ua/novyni/trts-omnikanalna-komunikatsiya/

Пузирьова Ю. Як e-commerce змінює бізнес-модель великого рітейлера. RAU. Асоціація ритейлерів України. 2018. URL: https://rau.ua/personalii/watsons-ukraine-2/

Ягорі Я. «Розумні дзеркала» та управління чергами: тренди VR у рітейлі, рекламі та навчанні. Laba. Міжнародна бізнес-школа. Маркетинг. 2022. URL: https://cutt.ly/k3py9Vc

Mahmoud R. Retail Business: Activities, Resources, Value Proposition. Retail Dogma. URL: https://www.retaildogma.com/retail-business/

Hitchcock Е. Five Big Data Use Cases for Retail. Datameer. 2018. URL: https://www.datameer.com/blog/five-big-data-use-cases-retail/

How retail solutions can turn the tide for an industry in need of change. PixelPool. 2018. URL: https://cutt.ly/43FA9hc

Osiik D. (2021) Mizh onlain i oflain: yak TRTs vybudovuiut omnikanalnu komunikatsiiu zi spozhyvachamy [Between online and offline: how shopping malls build omnichannel communication with consumers]. Asotsiatsiia ryteileriv Ukrainy. Retrieved from https://rau.ua/novyni/trts-omnikanalna-komunikatsiya/ [in Ukrainian].

Puzyrova Yu. (2018) Yak e-commerce zminiuie biznes-model velykoho riteilera [How e-commerce is changing the business model of a large retailer]. Asotsiatsiia ryteileriv Ukrainy. Retrieved from https://rau.ua/personalii/watsons-ukraine-2/ [in Ukrainian].

Yahori Ya. (2022) «Rozumni dzerkala» ta upravlinnia cherhamy: trendy VR u riteili, reklami ta navchanni [«Smart mirrors» and queue management: VR trends in retail, advertising and education]. Laba. Mizhnarodna biznes-shkola. Marketynh Retrieved from https://cutt.ly/k3py9Vc [in Ukrainian].

Mahmoud R. Retail Business: Activities, Resources, Value Proposition. Retail Dogma. Retrieved from https://www.retaildogma.com/retail-business/ [in English].

Hitchcock Е. (2018) Five Big Data Use Cases for Retail. Datameer. Retrieved from https://www.datameer.com/blog/five-big-data-use-cases-retail/ [in English].

How retail solutions can turn the tide for an industry in need of change. PixelPool. Retrieved from https://cutt.ly/43FA9hc [in English].

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Ткачук, С. (2023). БІЗНЕС-МОДЕЛЬ «О+О» У СФЕРІ РИТЕЙЛ-МАРКЕТИНГУ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-7
Розділ
МАРКЕТИНГ