ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Ключові слова: професійна освіта, заклади професійної освіти, персонал, управління, управління персоналом, інноваційна система, професійний розвиток, управління освітою, якісний розвиток, якість освіти і навчання, цифрова трансформація

Анотація

Стаття присвячена питанням інноваційної системи підготовки здобувачів та управління персоналом в закладах професійної освіти. Автором розглянута низка питань, що стосуються основних проблем закладів професійної освіти, які гальмують загальний розвиток і становлення інноваційної системи. Наголошено, що сучасною вимогою до якісної освіти є усунення дисбалансу між знаннями та навичками, отриманими у закладі професійної освіти і вимогами ринку праці. Наведено шляхи розв’язання проблем розвитку професійної освіти. Зазначено, що кожен заклад освіти повинен орієнтуватися на задоволення не тільки зовнішніх потреб роботодавців, а й внутрішніх потреб своїх співробітників, бо модернізація професійної освіти може відбуватися лише за умови наявності підготовлених висококваліфікованих викладачів, здатних професійно зростати. Акцентовано увагу на тому, що наслідком цифрової трансформації стає активний прояв нових тенденцій, а тому будь-які інновації в освіті вимагають розв’язання суперечності між прагненням педагогів зберегти усталений режим професійної діяльності та неможливістю відповідати реальності без руйнування стереотипів та виходу із зони комфорту задля освоєння нових професійних навичок. В статті розкриваються актуальні питання, зумовлені вимогами до професіоналізму працівників системи закладів професійної освіти, бо відсутні єдині науково обґрунтовані та емпірично апробовані стандарти й методи управління персоналом у цих закладах. Встановлено, що створення інноваційної системи підготовки кадрів та управління персоналом здатні модифікувати та мотивувати співробітників на якісний розвиток та інноваційну поведінку для підвищення ефективності діяльності закладу через якість освіти та навчання. Сформульовані рекомендацій щодо вдосконалення політики управління персоналом в закладах професійної освіти. Зазначено, що реалізація зваженої політики управління персоналом в освітніх установах дасть змогу підвищити мотивацію та ефективність роботи персоналу, успішно утримувати та розвивати власні талановиті кадри, що загалом цілком узгоджується з основним стратегічним напрямом якісного управління освітою.

Посилання

Demianchuk M., Bodnaruk I. (2022). Tsyfrovizatsiia osvity yak vektor pidhotovky fakhivtsiv ХХI stolittia [Digitalization of Education as a Vector of Training of Specialists in the XXI Century]. Viae Educationis: Studies of Education and Didactic, 1(4), 74–81. Available at: https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ve/4/ve409.pdf (in Ukrainian)

Horoshkova L.A., Kharahirlo V.Ye., Khlobystov Ye.V. (2020). Potentsial rozvytku rynku profesiinykh (profesiino-tekhnichnykh) osvitnikh posluh v Ukraini [Potential of development of the professional (technical and vocational) educational services market in Ukraine]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 44, 63–73. DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2020-44-63-73 (in Ukrainian)

Miroshnychenko O.V., Prytomanov S.O., Shchokin R.H., Romanenko Ye.O., Datsii O.I. (2020). Upravlinnia zakladom profesiinoi osvity yak proektno oriientovanoiu orhanizatsiieiu [Management of vocational education institution as a project-oriented organization]. Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnia: elektronne naukove vydannia: zbirnyk, 6 (12), 218–232. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-6(12)-218-232 (in Ukrainian)

Semykina M.V., Dudko S.V., Orlova A.A. ta in. (2021). Profesiinyi rozvytok personalu pidpryiemstv v systemi motyvatsiinoho menedzhmentu [Professional development of enterprise personnel in the system of motivational management]. 440 р. Available at: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/10935/1/Profesiynyy%20rozvytok%20personalu%20pidpryyemstv.pdf (in Ukrainian)

Yelnykova H.V. ta in. (2014). Upravlinnia rozvytkom profesiino-tekhnichnoi osvity v suchasnykh umovakh: teoriia i praktyka [Management of vocational education development in modern conditions: theory and practice]. 338 р. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/8290/1/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BBi%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD.pdf (in Ukrainian)

Kindratets O. (2019). Problemy tsyfrovoi transformatsii osvity [Problems of digital transformation of education]. Osvita yak chynnyk formuvannia kreatyvnykh kompetentnostei v umovakh tsyfrovoho suspilstva: zbirka tez mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (27–28 lystopada 2019). Zaporizhzhia: ZNU, рр. 59–63. Available at: https://web.znu.edu.ua/NIS//2019/zbirka-tez.pdf (in Ukrainian)

Kozynets A. (2022). Funktsionalni osoblyvosti upravlinnia motyvatsiieiu pratsivnykiv zakladiv vyshchoi osvity [Such forms and methods of motivation of practitioners in the sphere of your education]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 2(2), 166–175. Available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/02/vknu-es-2022-n2t2304_28.pdf (in Ukrainian)

Shevchuk S.S., Kulishov V.S. (2021). Dydaktyka profesiinoi osvity: praktykozoriientovanyi aspekt [Didactics of vocational education: practice-oriented aspect]: navchalno-metodychnyi posibnyk. Bila Tserkva: BINPO DZVO «UMO» NAPNU, 212 р. Available at: https://lib.iitta.gov.ua/728477/1/%D0%94%D0%98%D0%94%D0%90%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf (in Ukrainian)

Riabova Z. (2020). Upravlinnia zakladom profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity yak proiektno-oriientovanoiu orhanizatsiieiu [Managing Professional (Vocational) Education Schools as Project-Oriented Organizations]. Professional Pedagogics, 1 (20), 86–94. DOI: https://doi.org/10.32835/2707-3092.2020.20.86-94 (in Ukrainian)

Sardak S. E., Tretiak O. O. (2009). Upravlinnia personalom: teoretychni aspekty ta praktychni zdobutky [Human resources management: theoretical aspects and practical achievements]. Dnipropetrovsk: Vydavnytstvo “Innovatsiia”, 157 p. (in Ukrainian)

Zaklady profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity (1990-2022). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Могильна, Л. (2023). ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-55
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають