КОНЦЕПЦІЯ СТЕЙКМАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: стейкхолдери, маркетинг, суб’єкти підприємницької діяльності, маркетинг партнерських відносин, податки, оподаткування, податкова поведінка

Анотація

Дослідження спрямоване на обґрунтування окремих положень концепції стейкмаркетингу у формуванні податкової поведінки суб’єктів підприємницької діяльності. За допомогою методів узагальнення та системного аналізу сформовано карту стейкхолдерів в сфері податкової політики відповідно до концепції стейкмаркетингу, що включає наступні групи впливу: внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів, захисників інтересів та регулюючі сили, що спроможні впливати на діяльність інших елементів. На основі аналізу існуючих у світовій практиці моделей організації податкових відносин в рамках реалізації концепції стейкмаркетингу встановлено особливості сучасної податкової політики. Обґрунтовано структуру процесу формування податкової поведінки суб’єктів підприємницької діяльності на принципах стейкмаркетингу, яка включає три взаємопов’язані підсистеми формування податкової поведінки внутрішніх і зовнішніх стейкхолдерів, захисників інтересів та інших регулюючих сил.

Посилання

Global risks of 2023. URL: https://thepage.ua/ua/economy/davos-2023-osnovni-pitannya-ta-uchasniki#anchor-2

Ярема Б., Ролько А. Сучасна податкова система України: проблеми та перспективи розвитку. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 171–175.

Mathieu C., Sterdyniak Н. What future for taxation in the EU? Revue de l'OFCE. 2015. Vol. 5, no. 141. Pp. 5–13.

Feldstein M. Effects of taxes on economic behavior. National tax journal. 2008. Vol. 61(1). Pp. 131–139.

Барабаш Л. Поведінкові аспекти гармонійного розвитку податкової системи України. Соціальна економіка. 2021. № 61. С. 72-82.

Wenzel M. Motivation or Rationalisation? Causal Relations between Ethics, Norms and Tax Compliance. Journal of Economic Psychology. 2005. Vol. 26, no. 4. Pp. 491–508.

Popova N. Stakeholder marketing: theoretical aspects and introduction problems. Socio-Economic Research Bulletin March. 2016 URL: https://www.researchgate.net/project/Development-of-the-stakeholder-marketing

Freeman R. E. Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman, 1984. 292 p.

Paul K. Stakeholder Theory, Meet Communications Theory: Media Systems Dependency and Community Infrastructure Theory, with an Application to California’s Cannabis. Marijuana Industry. Journal of Business Ethics. 2015. Vol. 129. № 3. Pp. 705–720.

Hill C. W. L., Jones T. M. Stakeholder-agency theory. Journal of Management Studies. 1992. № 29 (2). Pp. 131–154.

Стандарт ISO 26000 Настанова по соціальній відповідальності URL: https://aop.nmu.org.ua/ua/metodicki/specialist/opg/lzi/zakon/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20ISO%2026000.pdf

Donaldson T., Preston L. E. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review. 1995. № 20(1). Pp. 65–91.

Jones T. M. Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics. 1995. № 20 (2). Pp. 404–437.

Кузьминчук Н.В., Альошин С.Ю., Куценко Т.М. Податкова поведінка суб’єктів підприємницької діяльності в контексті системних особливостей тіньової економіки. Причорноморські економічні студії. 2021. Випуск 61. С. 95–100.

Frooman J. Stakeholder influence strategies. Academy of Management Review. 1999. № 24 (2). Pp. 191–205.

Global risks of 2023 Available at: https://thepage.ua/ua/economy/davos-2023-osnovni-pitannya-ta-uchasniki#anchor-2

Yarema, B., & Rolko, A. (2018) Suchasna podatkova systema Ukrainy: problemy ta perspektyvy rozvytku [Modern tax system of Ukraine: problems and prospects]. Black Sea Economic Studies, vol. 34, 171–175. (in Ukrainian)

Mathieu, C., & Sterdyniak, Н. (2015) What future for taxation in the EU? Revue de l'OFCE, vol. 5 (141), 5–13.

Feldstein, M. (2008) Effects of taxes on economic behavior. National tax journal, vol. 61(1), 131–139.

Barabash, L. (2021) Povedinkovi aspekty harmoniinoho rozvytku podatkovoi systemy Ukrainy [Behavioral aspects of harmonious development of the tax system of Ukraine]. Social Economics, vol. 61, 72–82. (in Ukrainian)

Wenzel, M. (2005) Motivation or Rationalisation? Causal Relations between Ethics, Norms and Tax Compliance. Journal of Economic Psychology, vol. 26(4), 491–508.

Popova N. Stakeholder marketing: theoretical aspects and introduction problems. Socio-Economic Research Bulletin March. 2016 Available at: https://www.researchgate.net/project/Development-of-the-stakeholder-marketing

Freeman, R. E. (1984) Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 292 p.

Paul, K. (2015) «Stakeholder Theory, Meet Communications Theory: Media Systems Dependency and Community Infrastructure Theory, with an Application to California’s Cannabis/Marijuana Industry. Journal of Business Ethics, vol. 129 (3), 705–720.

Hill, C. W. L., Jones, T. M. (1992) Stakeholder-agency theory, Journal of Management Studies, vol. 29 (2), 131–154.

Standart ISO 26000 Nastanova po sotsialnii vidpovidalnosti [Standard ISO 26000 Guidance on social responsibility]. Available at: https://aop.nmu.org.ua/ua/metodicki/specialist/opg/lzi/zakon/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20ISO%2026000.pdf (in Ukrainian)

Donaldson, T., Preston, L. E. (1995) The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review, vol. 20 (1), 65–91.

Jones, T. M. (1995) Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics. Academy of Management Review, vol. 20 (2), 404–437.

Kuzmynchuk N.V., Aloshyn S.Iu., Kutsenko T.M. (2021) Podatkova povedinka subiektiv pidpryiemnytskoi diialnosti v konteksti systemnykh osoblyvostei tinovoi ekonomiky [Tax behavior of business entities in the context of systemic features of the shadow economy]. Black Sea Economic Studies, vol. 61, 95–100. (in Ukrainian)

Frooman, J. (1999) Stakeholder influence strategies. Academy of Management Review, vol. 24 (2), 191–205.

Переглядів статті: 63
Завантажень PDF: 95
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Кузьминчук, Н., Альошин, С., & Куценко, Т. (2022). КОНЦЕПЦІЯ СТЕЙКМАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОЇ ПОВЕДІНКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-28
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають