ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Ключові слова: міжнародні корпорації, конкурентоспроможність, стратегічний менеджмент

Анотація

В статті встановлено, що економічні відносини в умовах сьогодення змушують міжнародні корпорації шукати способи для активізації розвитку з метою забезпечення високого рівня конкурентоспроможності. Одним із дієвих інструментів створення та утримання високого рівня конкурентної позиції серед корпорацій виступає стратегічний менеджмент. Оцінюючи конкурентоспроможність корпорацій можна передбачити їх змогу утримувати або розширювати конкурентні позиції на ринку, впливаючи безпосередньо на ринкову ситуацію через якісну продукцію, послуги, чи задоволених споживачів і забезпечуючи тим самим для себе ефективність свого функціонування. Це актуальне питання зараз, коли необхідно вірно вираховувати вимоги ринку і економічні можливості підприємств та їх потенційних інвесторів. Обґрунтовано, що стратегічний розвиток компанії у сучасному світі багатоваріантний, проте він, безумовно, спрямований на успішне подолання невизначеності бізнес-середовища, максимальне зниження витрат через загострення конкуренції та збільшення вартості інновацій, а також досягнення оперативної гнучкості.

Посилання

Ковтун О. І. Стратегія підприємства : підруч. О. І. Ковтун. Львів : Новий світ 2000, 2009. 250 с.

Inkpen A. C., Ramaswamy K. Global strategy: creating and sustaining advantage across borders. N.Y.: Oxford University Press, 2006. 247 c.

Goshel J. P. Horses for Courses: Organisation Forms for Multinational Corporations. Sloan Management Review. Winter, 1993. P. 23–35.

Градов С. І. Ризик та вибір стратегії в підприємництві. Київ : КСХЛ, 2001. 380 с.

Адріанов В. Д. Сучасні тенденції у розвитку та управлінні ТНК. Проблеми теорії та практики управління. 2007. № 1. С. 14–18.

Kovtun O. I.(2009) Stratehiia pidpryiemstva : pidruch [Enterprise strategy]. Lviv : Novyi svit-2000, 250 р. (in Ukrainian)

Inkpen A. C., Ramaswamy K. (2006) Global strategy: creating and sustaining advantage across borders. New York : Oxford University Press, 247 р.

Goshel J. P. (1993) Horses for Courses: Organisation Forms for Multinational Corporations. Sloan Management Review. Winter, рр. 23–35.

Hradov S. I. (2001) Ryzyk ta vybir stratehii v pidpryiemnytstvi [Risk and choice of strategy in business]. Kyiv : KSKhL, 380 р. (in Ukrainian)

Adrianov V. D. (2007) Suchasni tendentsii u rozvytku ta upravlinni TNK [Current trends in the development and management of TNCs]. Problemy teorii ta praktyky upravlinnia. № 1, рр. 14–18. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 152
Завантажень PDF: 186
Опубліковано
2022-05-31
Як цитувати
Кузьминчук, Н., Куценко, Т., & Чорній, Д. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ У КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Економіка та суспільство, (39). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-85
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають