МАГІСТРАЛЬНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

  • Людмила Левковська Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0002-7823-7062
  • Олег Добрянський Київська митниця Держмитслужби https://orcid.org/0000-0003-3297-3571
Ключові слова: економічна безпека, система економічної безпеки, ризик-менеджмент, ризики економічної безпеки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань формування інтегрованої системи економічної безпеки України в сучасних умовах. Визначено, що ефективне функціонування системи економічної безпеки можливе лише за умови врахування впливу усіх загроз та небезпеки, що можуть виникнути в процесі економічної діяльності, в модель економічної безпеки. При цьому мається на увазі, що окремі елементи, котрі пов’язані з екологічною, політичною, соціальною та іншими видами безпеки повноцінно функціонують лише в межах єдиної інтегрованої системи реагування на ризики. Досліджено, що формування такої інтегрованої системи є об’єктивною необхідністю сьогодення і потребує створення в межах апарату державного управління відповідного органу, котрий буде займатися відслідковуванням даних загроз та управлінням ними на засадах ризик-менеджменту. Обгрунтовано застосування спеціалізованих математичних моделей щодо управління ризиками та загрозами економічній безпеці держави.

Посилання

Шматковська Т., Дзямулич М., Стащук О. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26.

Юрків Н. Я. Загрози економічної безпеки реального сектора економіки. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2014. № 1. С. 202–215.

Akimova L., Akimov O., Mihus I., Koval Y., Dmitrenko V. Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state. Financial and credit activity: problems of theory and practice. 2019. Vol. 4(35). Pp. 180–190.

Andruseac G. Economic security–new approaches in the context of globalization. CES Working Papers. 2015. Vol. 7(2). Pp. 232–240.

Böhme R., Nowey T. Economic security metrics. Dependability metrics. 2008. Pp. 176–187.

Kahler M. Economic security in an era of globalization: definition and provision. The Pacific Review. 2004. Vol. 17(4). Pp. 485–502.

Koval V., Nazarova K., Hordopolov V., Kopotiienko T., Miniailo V., Diachenko Y. Audit in the state economic security system. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2019. Vol. 41(3). Pp. 419–430.

Shmatkovska T., Dziamulych M., Stashchuk O. (2021) Osoblyvosti formuvannia bisnes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomka ta suspilstvo, vol. 26. (in Ukrainian)

Yurkiv N. Ya. (2014) Zagrozy ekonomichnoi bezpeky realnogo sektora ekonomiky [Threats to the economic security of the real sector of the economy]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnogo universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 202–215. (in Ukrainian)

Akimova L., Akimov O., Mihus I., Koval Y., Dmitrenko V. (2020) Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state. Financial and credit activity: problems of theory and practice, vol. 4(35), pp. 180–190.

Andruseac G. (2015) Economic security – new approaches in the context of globalization. CES Working Papers, vol. 7(2), pp. 232–240.

Böhme R., Nowey,T. (2008) Economic security metrics. Dependability metrics, pp. 176–187.

Kahler M. (2004). Economic security in an era of globalization: definition and provision. The Pacific Review, vol. 17(4), pp. 485–502.

Koval V., Nazarova K., Hordopolov V., Kopotiienko T., Miniailo V., Diachenko Y. (2019) Audit in the state economic security system. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 41(3), pp. 419–430.

Переглядів статті: 156
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Левковська, Л., & Добрянський, О. (2022). МАГІСТРАЛЬНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-47
Розділ
ЕКОНОМІКА